LOGIN

Pamiętamy.

 

 

Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu upamiętniającego tych, którzy już od nas odeszli.

Realizacja: klasa II D.

https://www.facebook.com/ZespolSzkolPlastycznychWTarnowie/videos/3829933120391625

_____

                                   

.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

ze względu na szczególną sytuację w jakiej jesteśmy informuję, iż pozostaję do Waszej dyspozycji.

Jeżeli jesteście zainteresowani, czujecie potrzebę rozmowy lub konsultacji to proszę o kontakt drogą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Po uzgodnieniu terminu i sposobu kontaktu, możliwa jest również porada on-line.

Godziny mojej pracy podane są pod linkiem: 

http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/szkoa/spoeczno/pedagog-szkolny 

 

Pozdrawiam   

Pedagog szkolny

 

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

___________

 

 

projekt AWANGARDA

 

 

Projekt AWANGARDA został zrealizowany dzięki Nagrodom Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury (tytułom "Nauczyciel
z Kulturą"), przyznanym nauczycielom Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie — Magdalenie Kopczyńskiej i Januszowi Jędrzejczykowi.

Założeniem projektu było przeprowadzenie działań artystyczno-edukacyjnych pogłębiających wiedzę na temat twórczości polskich artystów awangardowych oraz sprowokowanie młodzieży biorącej udział w projekcie do twórczej interpretacji spuścizny polskiej awangardy. 

W ramach projektu grupa uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych uczestniczyła w wielu działaniach m.in. warsztatach projektowych i wykładach prowadzonych przez dra Jakuba Woynarowskiego z krakowskiej ASP, warsztatach drukarskich w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi oraz warsztatach multimedialnych.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa „projekt AWANGARDA”, która odbędzie się 17 marca

o godzinie 17.00, w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych.

Na wystawie zaprezentowane będą m.in. projekty graficzne, kompozycje typograficzne wykonane w tradycyjnym warsztacie drukarskim, oraz mapping. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

_____________

 

 

Regulamin /pdf/

Osoby, które włączą się do akcji, proszone są o zabranie ze sobą obuwia zastępczego, ponieważ będziemy rysować na sali gimnastycznej.

 

 

 

Tłusty czwartek ze sztuką! Spotkanie z grafiką / WARSZTAT GRAFIKA


20.02.20 o godz. 17.00 odbędzie się  spotkanie z Januszem Jędrzejczykiem, dyrektorem, nauczycielem i prowadzącym kółko graficzne w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Tematem spotkania będzie WARSZTAT GRAFIKA. Zapraszamy!

 

 
_______

 

 

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody (jedną z nagród głównych lub nagrodę pocieszenia). 

Po wernisażu prosimy odebrać prace uczniów nadesłane na I etap konkursu oraz zaświadczenia dla nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach.

 

_____

 
 
Zebrania z rodzicami
 
W dniu 24 stycznia (piątek) o godz. 17,00 odbędą się zebrania z rodzicami klas 1-3 LSP oraz 4-5 OSSP dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej oraz z rodzicami klas maturalnych 4A LPS i 6 OSSP dot. bieżących wyników w nauce.
informujemy jednocześnie, że w tym dniu w godz. 17.30-18.30
w naszej szkole będzie dyżur psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.
Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.
ZAPRASZAMY
 
 
_____
 
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejną AUKCJĘ! Wietrzymy magazyny!


Tym razem aukcja przebiegać będzie na naszym fb.
Meble i inne przedmioty użytkowe zostały wykonane przez uczniów
w ramach specjalizacji meblarstwo artystyczne.
Wydarzenie ma charakter aukcji – RÓŻNICA między ceną wywoławczą a ostatecznie wylicytowaną zostanie wykorzystana przez Radę Rodziców na działalność wspierającą szkołę (np. dofinansowanie wyjazdów uczniów na plenery).
UWAGA!
Prosimy o licytowanie pod wybraną pracą, WYŁĄCZNIE w komentarzach.
Decyduje data i godzina oferty — za ostatnią uznaje się ofertę złożoną do g. 24.00, 13 grudnia 2019.

Prace można odebrać w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie po uprzedniej wpłacie na konto organizatora — Radę Rodziców.
kontakt: 14 622 21 41

galeria zdjęć na fb

 

 

 

WYPRZEDAŻ PRAC UCZNIÓW!

Zapraszamy do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie na wyprzedaż mebli wykonanych przez uczniów

w ramach specjalizacji meblarstwo artystyczne.

Wietrzymy magazyny!

Wydarzenie ma charakter aukcji – różnica między ceną wywoławczą a ostatecznie wylicytowaną zostanie wykorzystana przez Radę Rodziców na działalność wspierającą szkołę (np. dofinansowanie wyjazdów uczniów na plenery).

Zapraszamy 28.11.2019 roku, godz. 17.00, do ZSP w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6

 

Eksponaty można obejrzeć poniżej lub na naszej stronie fb oraz w szkole przed licytacją od godz. 15.00.

 

OPIS prac przeznaczonych na aukcję  1 /pdf/

OPIS prac przeznaczonych na aukcję 2 /pdf/

GALERIA meblarstwo artystyczne:

1 /pdf/

2 /pdf/

3 /pdf/

4 /pdf/

5 /pdf/

6 /pdf/

7 /pdf/

8 /pdf/  

 

 

_____________________

 

 

 

„Ćwiczenia Warsztatowe” to wystawa prezentująca dorobek studentów I roku Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Skupia się ona na pracach powstałych podczas zajęć Podstaw Grafiki Warsztatowej w pracowniach druku wypukłego, wklęsłego, płaskiego oraz sitodruku. Spokój i precyzja miesza się

z żywiołowością, ilustracyjność z abstrakcją, skomplikowana treść z impresjami. Projekty mierzą się

z wymaganiami danej techniki, a kształt ostateczny narażony jest zawsze na działanie przypadku. Rezultatem jest różnorodny przegląd poszukiwań, zarówno tych stylistyczno-formalnych jak i tematyczno-znaczeniowych.

Wystawa prezentowana w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (ul. Westwalewicza 6) potrwa od 16 do 29 września 2019 roku. Otwarcie nastąpi 16 września o godzinie 17:00.

Uczestnicy:
Maria Bąk
Klaudia Brzezińska
Marcela Gawęda
Natalia Kleszczewska
Kinga Kosmalska
Agnieszka Krzyszczak
Jan Kukułka
Karolina Lefek
Sandra Lubka
Krzysztof Momot
Ewa Obradovič
Agnieszka Porczyńska
Marta Rychlik
Anna Skrzypek
Paulina Winiarska
Julia Wolny
Katarzyna Zielańska
Marcin Zonenberg


Autorzy plakatu: WrUć

 

 

 

 

Erasmus 

 
Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy do ostatniego naboru na wyjazdy stażowe w ramach projektu "Tarnowska młodzież na szlakach europejskich" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Fundację Nowe Technologie w naszej szkole.
 

ANEKS nr 2 do REGULAMINU REKUTACJI I UCZESTNICTWA NA ROK szkolny 2019/ 2020 r.
projektu „ Tarnowska młodzież na szlakach europejskich” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” przez Fundację Nowe Technologie w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Zgodnie z zapisem regulaminu & 3 pkt 5. „w przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście głównej (wysoka absencja w szkole, nieobecność na zajęciach przygotowawczych lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności”.
Z powodu braku osób z listy rezerwowej ogłaszamy, że w dniu 28.10.2019 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wolne miejsce na staż zawodowy z projektowania ubrań/biżuterii do Valenci.

 
 
___

 

 

 

Ważne informacje:

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Uczniowie mieszkający na terenie miasta Tarnowa mogą składać wnioski o stypendium szkolne

o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020. 
Wnioski przyjmowane będą do dnia 16 września w szkole u pedagoga szkolnego. Dochód umożliwiający ubieganie się

o stypendium szkolne w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie może przekroczyć 528,00 netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Kloch - pedagog szkolny.

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Wnioski w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” można składać w szkole

do 9 września 2019 r.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia zawodowego, obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych przyznaje się na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego, pełnoletniego ucznia lub nauczyciela, pracownika socjalnego, innej osoby za zgodą rodzica ucznia (prawnego opiekuna). 
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia, należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych może być:
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego;
rachunek;
paragon;
oświadczenie o zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”);
potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów) zawierające

w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne).

Na stronie głównej EDUNET www.edunet.tarnow.pl opublikowano informację na temat Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Wniosek składa się w szkole (u pedagoga szkolnego)

 

_

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego — 2 września 2019 / g. 9.00 / ZSP 

 

msza w Katedrze g. 8.00

 

 

 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego — 19 czerwca 2019 / g. 9.00 / ZSP 

 

msza w Katedrze g. 8.00

 

 

 

XXVI Ogólnopolski Plener Malarski Jeżów 2019

 
Lista uczestników:
1. Magdalena Tryba - ZSP Tarnów
2. Jakub Wójcik - ZSP Tarnów
3. Katarzyna Gierkowska - PLSP Kościelec
4. Anna Grasza - LP Zamość
5. Anna Braune - LP Nałęczów
6. Aleksandra Kania - ZSP Katowice
7. Aleksandra Typańska - ZSP Bielsko-Biała
8. Dominika Tkaczyk - LP Gronowo Górne
9. Klaudia Kiełbasa - ZSP Jarosław
10.Nina Wrońska - PLSP Kraków
11.Miłosz Tomkowicz - LP Krosno
12.Weronika Tomaszewska - LP Nowy Wiśnicz
13.Bożena Knapik - ZSP Zakopane
14.Łukasz Talarczyk - KLP Nowy Sącz
15.Hanna Tarasiewicz LP Zduńska Wola
16. Anna Matczak - ZSP Koszalin
Kierownik Pleneru: Mateusz Bień
Opieka Artystyczna:
Aleksandra Zuba-Benn i Tymoteusz Chliszcz
 
 

 

Natura Kultura | Pokaz Form Audiowizualnych & Odsłonięcie Instalacji Artystycznej   
14.VI.2019, godz. 17:00

 

 

 

TARNÓW RYSUJE 2019

REGULAMIN / dok    /pdf/

 

 

 

 

-

 

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!


Serdecznie zapraszamy 18 maja 2019 na magiczny wieczór w naszej szkole. Tego dnia chcemy połączyć przeszłość

z teraźniejszością. 
Marcel Proust pisał, że Przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdzie je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami. 
Majowy wieczór będzie niepowtarzalną chwilą, by zobaczyć prace zgromadzone w archiwum szkoły i odbyć podróż

w czasie.
____

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE  /  ul. Westwalewicza 6  /  18:00 – 23:00 

>  rysowanie portretów

>  zabawy plastyczne dla dzieci i młodzieży

>  podróż w czasie – wystawy prac archiwalnych, spotkania, rozmowy, wspomnienia

>  wystawa plakatów Piotra Barszczowskiego

>  wystawa prac rysunkowych studentów kierunku Wzornictwo

    Instytutu Sztuki PWSZ 

    z pracowni dr Romana Fleszara


>  od 20:00 plenerowy pokaz multimedialny – pokaz archiwalnych zdjęć, prezentacja prac

 

> oraz wiele innych atrakcji :-)

 

Biuro Wystaw Artystycznych / Pałacyk Strzelecki  /  18:00 

>  wernisaż wybranych prac dyplomowych uczniów ZSP 

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie  /  Rynek 3

>  warsztaty pakowania przedmiotów w ramach wystawy Szkoda wyrzucić, design japońskich opakowań

 

Miejska Biblioteka Publiczna  /  Krakowska 4, I piętro

> Obrazy przygodne...Przy księdza Baki "Uwagach" malowanie
wystawa prac Łukasza Wojtanowskiego i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

 

 

 

 

 

 

 

szczegóły w wydarzeniu 

 

 

 

____

 

 

_____

 

 

 

Zapraszamy na Dyplomy 2019 / 25 kwietnia 2019 / g. 17.00

 

_____

 

Wielkanocna aukcja dla dworu w Jeżowie!

Samorząd Uczniowski ZSP wraz z Radą Rodziców organizuje aukcję prac uczniów, absolwentów i sympatyków tarnowskiego PLASTYKA — obrazów, szkiców, fotografii...
Każda sprzedana praca to cegiełka na potrzeby dworku w Jeżowie, klimatycznego ośrodka plenerowego dla — nie tylko tarnowskich — artystów.
Zapraszamy! 16 kwietnia 2019  /  g. 17.30  /  Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

 

zapraszamy do obejrzenia przykładowych prac: https://www.facebook.com/ZespolSzkolPlastycznychWTarnowie/

 

 

 

_____

 

 

Zapraszamy na wystawę „Sploty wątków” w MBP


Wystawa prac uczniów ZSP z Pracowni Tkaniny Artystycznej w Tarnowie wykonanych pod kierunkiem Aleksandry Zuba-Benn i Marzeny Fiszczuk.
Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4, wystawa czynna do końca czerwca br

 

_____

 

 

Tarnowska młodzież na szlakach europejskich 

 

W dniach 11.03 — 22.03.2019 odbył się staż w ramach projektu: ,, Tarnowska młodzież na szlakach europejskich ". 
Grupa w składzie: Marzec Gabriela, Miecznik Patrycja, Pasadyn Weronika, Niziołek Sara, Giemza Demetriusz, Machota Patrycja, Setlik Daniel, Patrycja Mytnik, Ola Mytnik, Kozioł Zuza 
pod opieką Kariny Wenz-Mróz udała się do Włoch. Celem stażu było doskonalenie umiejętności projektowych, języka oraz poznanie nowych miejsc min: Rimini, San Marino oraz Wenecji. 
Wyjazd możliwy był dzięki Fundacji Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja.

 

 

 

 

 

ABSOLWENCI ZSP
Zapraszamy na trzecie spotkanie z absolwentami Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Projekt obejmuje pokazy, wystawy i prezentacje a koncepcja spotkania zakłada przedstawienie dwóch indywidualności - interesujących młodych ludzi osiągających sukcesy artystyczne i komercyjne. To zderzenie wyboru różnych dróg kariery zawodowej, gdzie punktem wyjścia stał się tarnowski Plastyk. Celem projektu jest akcja promowania absolwentów, którzy prezentując swoje działania potwierdzają, że pracując osiągają efekty i dążąc do celu odnoszą sukces. Przedstawiamy absolwenta jako dojrzałą, kreatywną osobę, której decyzje i osiągnięcia mają źródło w Liceum Plastycznym. Ważnym aspektem akcji jest ukazanie procesu oraz dzielenie się doświadczeniami wyniesionymi z pracowni szkoły średniej w kontynuacji z dalszym kształceniem i pracą zawodową.


Agnieszka Pindera
___

Gdzie może szukać pracy absolwentka i absolwent „plastyka”? Jak wyglądają możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury? Jak pozostać w polu sztuki, niekoniecznie będąc artystką czy artystą? Podczas spotkania porozmawiamy o zadaniach jakie stoją przed kuratorami i producentami wystaw. Przyjrzymy się bliżej różnym modelom instytucji, w tym m.in. ośrodkom rezydencyjnym i inicjatywom prowadzonym przez artystów.

Agnieszka Pindera, absolwentka tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Kuratorka i teoretyczka sztuki sztuki współczesnej, aktualnie związana z Muzeum Sztuki w Łodzi. Poprzednio pracowała m.in. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie gdzie prowadziła program rezydencji artystycznych. Przygotowała wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, w tym prezentację instalacji Konrada Smoleńskiego w Pawilonie Polskim na 55. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji (we współpracy z Danielem Muzyczukiem). Członkini AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej). Inicjatorka i redaktorka książek: „Praktyczny poradnik dla artystów” i „Inicjatywy i galerie artystów” (we współpracy z Anną Ptak i Wiktorią Szczupacką). Bartłomiej Bałut
___

Urodzony w 1976 roku w Tarnowie.
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie w roku 1996.
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego w roku 2001.
Od roku 2000 zatrudniony w w uczelni macierzystej, obecnie adiunkt na Wydziale Malarstwa.
Ponadto prowadzi pracownię Grafiki Reklamowej w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.
Od roku 2015 dyrektor Instytutu Sztuki.
Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym.
Wystawy indywidualne w kraju i za granicą.
Udział w wielu wystawach zbiorowych.

 

 

Zaproszenie 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

 

zapraszają na wernisaż wystawy

Szkoda wyrzucić! Design japońskich opakowań

19 marca (wtorek) godz. 18.00, Rynek 3

wystawa marzec–maj 2019

 

 

 

___________

 

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”: „Płonie ognisko i szumią knieje...” rozstrzygnięty!

1 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej. Wszystkim uczestnikom drugiego etapu konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, natomiast laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez licznych sponsorów.Zaproszeni goście mieli również możliwość zwiedzić szkołę i obejrzeć wystawy najnowszych prac uczniów ZSP.

 

protokół: http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/konkursy

 

________

 

 

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być…”: „Płonie ognisko i szumią knieje…”

 

Drugi etap konkursu odbył się w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 12 lutego 2019 r. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem artystów malarzy oraz projektowania multimedialnego wykonali pracę zgodną z tematyką konkursu. W warsztatach dla uczniów wzięły udział w sumie 53 osoby.

W kategorii „Maluch”, w której nauczycielem prowadzącym był mgr Tymoteusz Chliszcz, pracowała grupa 14 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Rysunki w formacie A3 wykonano tutaj pastelami akrylowymi.

19 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w kategorii „Młodzik”, pod opieką nauczyciela rysunku i malarstwa: mgr Łukasza Wojtanowskiego wykonało prace z użyciem wosku oraz tuszu kreślarskiego.

Najstarsza grupa, 20 uczniów, w kategorii „Nastolatek” pracowała pod kierunkiem nauczyciela projektowania multimedialnego: mgr Sławomira Boboli.

W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele-opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w wykładzie pt. „Jak czytać malarstwo?” prowadzonym przez mgr Katarzynę Górowską, nauczyciela historii sztuki w ZSP.

Następnie, mieli oni również okazję uczestniczyć w warsztatach artystycznychpt. „Formowanie mis/pater zdobionych ornamentem roślinnym” (glina szamotowa, masa ceramiczna), w ramach cyklu „Ciekawe pomysły na lekcje plastyki”, gdzie prowadzącym była mgr Renata Stadler, nauczyciel rysunku i malarstwa w ZSP.

 

foto

 

 

 

__________

 

ERASMUS 2019 / nabór

 

Ruszył nabór na kolejne staże w ramach projektu „Tarnowska młodzież na szlakach europejskich” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”:

1. w zakresie projektowania ubrań/biżuterii – grupa 8 osobowa; Valencia, Hiszpania; październik 2019

2. z zakresu ceramiki – grupa 10 osobowa; Rimini, Włochy; listopad 2019

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 04.02 – 15.02.2019r.

 

Regulamin rekrutacji /pdf/

formularz zgłoszeniowy wraz z kryteriami /pdf/

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

27 lutego 2019 roku, w godzinach 15.00 – 16.00,  w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza6, odbędą się WARSZTATY MALARSTWA ARCHITEKTONICZNEGO „OPTYCZNE ILUZJE – 3D” prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestnicy warsztatów przy pomocy prostych narzędzi – papier pakowy, węgiel, sznurek – mają szansę samodzielnie wykreślić i kreatywnie wykonać wielkoformatowy rysunek dający złudzenie trójwymiarowej przestrzeni.

Do udziału w Warsztatach zapraszamy uczniów naszej szkoły oraz młodzież szkół tarnowskich. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy w sekretariacie szkoły, tel. 14 622 21 41.

 

 

________

 

 

 

Od stycznia w tarnowskim Plastyku ruszają KONSULTACJE dla kandydatów.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się i zapisy pod numerem telefonu: 14 622 21 41.

/godz. 16.00 — 17.30/
Harmonogram konsultacji / wykaz materiałów potrzebnych na zajęcia.

 

 

 

 

________

 

Zebrania z Rodzicami

 

 

 

W dniu 11 stycznia 2019r. o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole wernisaż wystawy pt. „Medzu”, prezentującej prace wykonane przez uczniów klas 4 OSSP, 3 LP oraz 1 PSP w ramach przedmiotu projektowanie multimedialne pod kierunkiem pana Sławomira Boboli.

 

Po uroczystym otwarciu wystawy rozpoczną się zebrania z Rodzicami klas 1 – 3 LP i 3 – 5 OSSP dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej, oraz zebrania z Rodzicami klas maturalnych dotyczące bieżących

postępów w nauce.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

_________

 

Wystawa multimediów ZSP

 

 

– Czym są media? Oto pytanie jakie zadałem moim uczniom na początku roku szkolnego, pytanie charakterystyczne dla naszym czasów. Brak odpowiedzi – jest równie znamienny. Tym czym na początku zeszłego wieku była semiotyka, a w jego środku strukturalizm, tym zdają się być dziś media: pojęciem-kluczem, ku temu co rzeczywiste, co tu i teraz.

 

Łacińskie medium, znaczy to co greckie mésos, staroangielskie midd, sanskryckie madhyah, czy w końcu nam najbliższe, starocerkiewne medzu – czyli między. Media są tym co (po)między. Oto definicja.

 

Uczniowie Multimediów tarnowskiego Zespołu Szkół Plastycznych, stanęli przed następującym zadaniem semestralnym: stwórz dzieło sztuki, w wybranym przez siebie medium, na wybrany przez siebie temat. Pozornie proste zadanie, kryje w sobie jednak drugie dno, niezwykle istotny element wszelkiej pedagogiki (paidei), jakim jest samodzielność.

 

Lecz to nie tytułowe medium – czy też forma, mówiąc klasycznym językiem, stało się problemem zadania, lecz treść, w jaką formę tę należało ubrać, czy też wypełnić.

 

Aborcja, transseksualizm, wojna, miłość, przemijanie... Nowe technologie, gwałt, patologia, ekologia... To tylko niektóre z tematów. Polowanie na kości albinosów czy krępowanie końskich kopyt w imię piękna, to rzeczy mniej oczywiste. Formalnie jest równie różnorodnie, począwszy od rysunku, malarstwa i rzeźby – przez komiks, kryminał, poezję; na site specific, instalacji artystycznej czy performance nie kończąc.

 

 

Jesteśmy tu (po)między: uczeń-uczeń, uczeń-mistrz. Między piszącym, a czytającym. Mną a tobą. Domem a szkołą. Między młodością a dojrzałością, dojrzałością a starością, czy w końcu – nie bójmy się tego napisać, choć dziś brzmi to nieco patetycznie – medzu życiem a śmiercią.

 

Sławomir Michał Bobola

 

 

 

 

________

 

Wernisaż wystawy „Postać z charakterem”

 

31 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6, odbędzie się wernisaż wystawy „Postać z charakterem”.

Prezentowane na wystawie prace powstały w wyniku współpracy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie z Domem Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej. Od sześciu już lat pracownie rysunku i malarstwa odwiedzają mieszkańcy Domu. Dzięki ich obecności uczniowie realizują ćwiczenia skupione wokół motywu postaci. Są to w głównej mierze studia rysunkowe, nie brakuje jednak wśród nich także portretów oraz interpretacji w różnych technikach plastycznych. Poza tym, że współpraca tego rodzaju jest bardzo cennym doświadczeniem dydaktycznym, jest również przede wszystkim okazją do spotkania drugiego człowieka - pracowniane spotkania łączą ludzi, którym nie brakuje charakteru! 

 

Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Wystawa czynna będzie do 22 lutego 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

________


 
 
 
 
Nagroda w konkursie
W Stronę Fantazji i Wyobraźni
 
W  dniu 13 grudnia 2018 roku  w  Liceum  Plastycznym  im.  Tadeusza  Brzozowskiego w Krośnie odbyło się posiedzenie jury III Ogólnopolskiego Biennale „W Stronę Fantazji i Wyobraźni” dedykowane Zdzisławowi Beksińskiemu. 
Na konkurs łącznie nadesłano 424 prace z 35 szkół artystycznych w Polsce. Konkurs skierowany był do uczniów szkół plastycznych. Każda szkoła mogła zgłosić maksymalnie 15 prac łącznie w dowolnie wybranych przez siebie dyscyplinach i technikach określonych regulaminem konkursu: malarstwo, rysunek, grafika. 
 
Nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie mgr Ewy Mańkowskiej w kategorii grafika otrzymała Barbara Kucaba za tryptyk Przestrzeń
 
Link do wyników
 
 
 
 
 
_________
 
 
 

Z radością informujemy o wynikach SZKOLNEGO KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY:

kategoria KARTKA ŚWIĄTECZNA:

I nagroda - Magdalena Tryba
II nagroda - Kinga Sternal
III nagroda ex aequo - Katarzyna Foszcz
III nagroda ex aequo - Patrycja Mytnik

wyróżnienia:
- Agnieszka Drozd
- Yashila Nautiyal

kategoria STROIK ŚWIĄTECZNY:

I nagroda - Gabriela Marzec
II nagroda - Gabriela Gmyr
III nagroda - Patrycja Mytnik

wyróżnienia:
- Weronika Pasadyn
- Mateusz Rudnik

Nagrody Samorządu uczniowskiego:

kategoria Kartka - Zuzanna Kozioł
kategoria Stroik - Gabriela Gmyr
Gratulujemy!

 

 

________

 

_______

 

 

 

Sukces Kingi Kozak!

 

Z radością informujemy, że Kinga Kozak z klasy 3LP zdobyła drugie miejsce w IV Ogólnopolskim Biennale Aranżacji Przestrzeni w Warszawie gdzie tematem przewodnim był projekt architektonicznej formy użytkowej „Wrota”.

W Dniach 12-14 grudnia przebywała w Warszawie gdzie uczestniczyła również w następnych  dwóch  konkursach wraz

z wybraną 15-tką uczniów z całego kraju. W jednym z nich w Kronospan Design Center Warsaw zdobyła wyróżnienie

za projekt mebla – kredensu. Jury Biennale składało się z  trzech profesorów ASP Warszawa z wydziałów Architektury Wnętrz, Scenografii oraz Wzornictwa.

Praca została wykonana na zajęciach aranżacji wnętrz, pod kierunkiem nauczyciela Macieja Sroki.
Gratulujemy!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
_______

 

 

 

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych i Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zapraszają na otwarty warsztat w przestrzeni BWA! Twórcze działania artystyczne przeprowadzą uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie! Tematem warsztatów będą ozdoby świąteczne z papieru.

WYDARZENIE fb

 

 

________

 

 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pani Marii Tyki-Wenz pt. "Mój kolorowy świat robótek ręcznych"który odbędzie się w dniu 20.12.2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w
Galerii ZSP w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6. Wystawa będzie prezentowana do 29.01.2019r.
 
Pani Maria Tyka-Wenz przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Szydełkowanie, haft krzyżykowy, gobelinowy i haft richelieu to techniki, którym oddaje się z pasją. Na
wystawie zaprezentowane zostaną, wykonane z wielką pieczołowitością, wyszywane obrazy oraz serwety i obrusy. Serdecznie zapraszamy.
 
 
 
 
 
 
 
_________
 
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pani Marii Tyki-Wenz pt. "Mój kolorowy świat robótek ręcznych"który odbędzie się w dniu 20.12.2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w
Galerii ZSP w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6. Wystawa będzie prezentowana do 29.01.2019r.
 
Pani Maria Tyka-Wenz przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Szydełkowanie, haft krzyżykowy, gobelinowy i haft richelieu to techniki, którym oddaje się z pasją. Na
wystawie zaprezentowane zostaną, wykonane z wielką pieczołowitością, wyszywane obrazy oraz serwety i obrusy. Serdecznie zapraszamy.
 
 
 
 
 
 
 
_________
 

 

Warsztaty Krakowskie — stowarzyszenie dziś niemal zapomniane, a mające nieoceniony wpływ na polską myśl projektową. Powstawało wraz z rodzącymi się nadziejami na odzyskanie niepodległości i, poprzez działalność artystów i rzemieślników, wzmacniało te idee. Warto zobaczyć, jak zaskakująco nowocześnie brzmią postulaty tego ugrupowania oraz przekonać się, jak wiele mu dziś zawdzięczamy.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Szkoły - budynek ZSP, parter, na lewo od portierni.

 

 

____

 

 

 

Agnieszka Lech-Bińczycka. Grafika

29 listopada o godz. 17.00 w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie odbędzie się  wernisaż wystawy grafik rzeszowskiej artystki Agnieszki Lech-Bińczyckiej

Autorka prac jest absolwentką oraz pracownikiem naukowym Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2008 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem, a trzy lata później ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w grafice warsztatowej z zakresu technik wklęsłodrukowych.

Eksponowane prace wykonane są w technice odprysku korundowego. Jest to technika, w której uzyskanie werystycznego efektu jest niezwykle trudne. Wyniki, jakie osiąga w swoich pracach Agnieszka Lech-Bińczycka są imponujące.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami artystki.

 

 

 

 

 

 

____

 

 

 

 

KOLEJNY SUKCES UCZENNICY ZSP – KINGI PIKUSY!

 

Z ogromną radością informujemy, że Kinga Pikusa, uczennica klasy IV a Liceum Plastycznego w Tarnowie w dniu 30 października 2018 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych za szczególne osiągnięcia artystyczne. 

Kingo, serdecznie Ci gratulujemy i życzymyaby sztuka stanowiła dla Ciebie nieustające pasmo zachwytów i inspiracji!

 

 

 

____

 

 

 

Z radością informujemy, że nasza  uczennica Agnieszka Drozd otrzymała wyróżnienia w konkursie plakatowym "Niezwykłe oblicza Krakowa. 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO". Jury w składzie E. Chojna, K. Dydo, M. Jandura, Władysław Pluta, A. Ziemiszewska oprócz wyróżnienia zamieściło informację na stronie: "Warto dodać, że profesjonalizm wyróżnionej pracy Agnieszki Drozd, uczennicy liceum plastycznego w Tarnowie, mile zaskoczył członków Jury." 

 

 
 
 
ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

W czwartek 25 października 2018r., ok. godz. 17.30, po wernisażu wystawy Jubileuszu XXV-lecia Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jeżowie, odbędą się zebrania z Rodzicami. 

 

W klasach 1A, 1B LP oraz 4 OSSP zebranie rozpocznie się od spotkania z p. Jerzym Kuczkowskim na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 

Serdecznie zapraszamy.
 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jeżowie

_____________________________________________________

wystawy:
Członkowie Jury — Nagrodzeni uczniowie 1994-2018
XXV Ogólnopolski Plener Malarski Jeżów 2018

 

 

 

W obecnym roku przypada jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jeżowie. Idea pleneru narodziła się w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Impreza ta objęta jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Plenery odbywają się w renesansowym dworze obronnym położonym w malowniczym parku, a ich uczestnikami są najzdolniejsi uczniowie średnich szkół plastycznych z całej Polski.

Dla uczczenia jubileuszu w murach szkoły została zorganizowana wystawa nagrodzonych prac plenerowych obejmująca okres od 1994 do 2018 roku. Wyjątkowe wydarzenie stanowi wystawa znakomitych artystów, jurorów 25. edycji jeżowskich plenerów, reprezentujących środowiska artystyczne Krakowa, Lublina, Łodzi, Kielc oraz Tarnowa. Równocześnie zostaną zaprezentowane prace uczestników tegorocznego, jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jeżów 2018. Wystawom towarzyszą katalogi.

Wernisaż wszystkich wystaw, uświetniających to wyjątkowe wydarzenie, odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie przy ul Westwalewicza 6.

Wystawę będzie można oglądać do 15 listopada br. w godz. od 8.00 do 15.00.

Wydarzenie jest współfinasowane ze środków Budżetu Miasta Tarnowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 października, podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej, uczennica naszej szkoły Kinga Pikusa odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii GRAFIKA w konkursie Jeszcze Polska… zorganizowanym z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

http://www.zpsp.smocza.edu.pl/aktualnosci/wernisaz-wystawy-jeszcze-polska

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

____

 

Uczennice klas IV A i B LP ZSP w Tarnowie zdobyły nagrody na V MIĘDZYNARODOWYM BIENNALE MINIATUR we Włocławku "1918 - początek i koniec" : KAROLINA KLAJA - II nagroda, KAROLINA CHMURA -wyróżnienie, ROKSANA SZYBALSKA - kwalifikacja do wystawy. 

GRATULUJEMY!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

W dniach 1.10.2018 - 05.10.2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty dla 17 osób - uczestników projektu „Auf den Spuren von Gropius” z Walter Gropius Schule. 
Młodzież doskonaliła u nas warsztat snycerski oraz techniki zdobnicze – wykonywanie intarsji. 
Opiekunami stażu byli: Dominik Krawiec oraz Mateusz Bień.

 

 

 

 

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski składamy do pedagoga szkolnego do dnia 28 września 2018r.

 

Na stronie http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2018_2019 opublikowano szczegółowe informacje na temat Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Więcej informacji na stronie   https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20182019

 

 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie i Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zapraszają:

 

Wtorek 25.09.2018, g. 17.00

SPOTKANIA / ABSOLWENCI ZSP: TOMASZ GŁOWACZ, ROBERT KUTA

BWA / ul. Słowackiego 1, Tarnów, wstęp wolny

 

Spotkania z absolwentami Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie – projekt obejmuje pokazy, wystawy i prezentacje, a koncepcja spotkania zakłada przedstawienie dwóch indywidualności - interesujących młodych ludzi osiągających sukcesy artystyczne i komercyjne. To zderzenie wyboru różnych dróg kariery zawodowej, gdzie punktem wyjścia stał się tarnowski Plastyk.

 

 

 

Informujemy, że Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie organizuje Otwarte Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży zainteresowanych działalnością artystyczną. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę - 26 września w godzinach 16.00 – 18.30 w pracowni rzeźby. Serdecznie zapraszamy!

Terminy kolejnych warsztatów:

 • 24. 10. 2018

 • 21. 11. 2018

 • 19. 12. 2018

 

 

 

 

 

Z radością informujemy, że Nasza uczennica Kinga Pikusa zdobyła III miejsce

w dziedzinie grafiki w Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Szkół Plastycznych

z Okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski Jeszcze Polska… ,

którego organizatorami są MKiDN, CEA, IPN, ASP w Warszawie, ZPSP w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

 

Wystawa prac słuchaczy i absolwentów Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie / ul. Rajska 1 / 13.09 — 31.10.2018

Wystawa wgląd_03 jest trzecią z cyklu prezentacją dokonań uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Wystawa prezentuje prace słuchaczy dwuletniego Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego wykonane w ramach nauki dwóch specjalizacji: renowacji mebli i wyrobów snycerskich oraz renowacji elementów architektury. Prace zrealizowane zostały w ramach ćwiczeń z zakresu klasycznych technik meblarskich, sztukatorskich i kamieniarskich oraz technik renowacyjnych i zdobniczych: intarsja, politurowanie, snycerka, sgraffito, fresk, stiuk, pozłotnictwo, itp. 

Zapraszamy! Już od 13 września 2018!

 

 

 

 

UCZNIOWIE! Rusza projekt „ Tarnowska młodzież na szlakach europejskich” realizowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NA ROK szkolny 2018/ 2019 r. / ERASMUS  /pdf/

FORMULARZ ZGŁOSZENIA wraz z kryteriami  /pdf/

 

 

Smutna wiadomość...

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w czwartek (13 września) o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY na UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO / ZSP g. 9.00 / msza w KATEDRZE g. 8.00 /

:)

:)

 


 

Zapraszamy kandydatów do Liceum Plastycznego (projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, tkanina artystyczna, meblarstwo artystyczne) i Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego (renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja elementów architektury). 

 

Szczegółowych informacji o terminach, zakresie i formie egzaminów udziela sekretariat.

PODANIE / LICEUM PLASTYCZNE

PODANIE / POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE

 

 

Adres szkoły : Zespół Szkół Plastycznych
33-100 Tarnów ul. Westwalewicza 6
tel. 014 6222141, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. 

Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. 
Wnioski o świadczenie z programu można złożyć w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. 
Nabór wniosków w formie:
- online już od 1 lipca br.
- papierowej od 1 sierpnia br. 
Ostateczny termin mija 30 listopada br. 
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

Szanowni Państwo
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych /pdf/

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy o egzaminach wstępnych do ZSP :) 

Harmonogram egzaminów wstępnych jest dostępny w zakładce REKRUTACJA

 

 

 

 

 

Rodzice! :) 

Przypominamy, że 18 maja /piątek/, o godz. 17.00 odbędą się zebrania klas 1-5 OSSP oraz 1-3 LP.
Zebrania dotyczą wyników wstępnej klasyfikacji rocznej.
Zapraszamy :)

 

 

 

NOC W PLASTYKU / 11 maja 2018 / 18.00 - 24.00

 

PUNKT i LINIA to działania przewidziane na Dni Otwarte Szkoły. Na przejście do PLAMY proponujemy artystyczne akcje nocą. Nowe wydarzenie ,,Noc w Plastyku’’ będzie analogiczne do ,,Nocy Muzeów’’- akcji szeroko promującej sztukę.

Warunki nocne umożliwiają tworzenie plam z iluminacji świetlnych lub fluorescencyjnych – akcji, obiektów, rzeźb, obrazów, znaków. 

W kontraście do czarnej linii, plama będzie barwna.

Każda pracownia zinterpretuje zadanie z PLAMĄ podkreślając 

w oryginalny, nowoczesny sposób specyfikę pracowni, szkoły.

 

Zapraszamy WSZYSTKICH do odwiedzenia naszej szkoły. Proponujemy wzięcie udziału w interesujących działaniach artystycznych. 

DZIEŃ OTWARTY: 11 maja / 8.00 - 15.00 / otwarte pracownie / materialy promocyjne / oprowadzanie po szkole

 

NOC W PLASTYKU: 11 maja / 18.00 - 24.00 / nocne działania artystyczne w przestrzeni 

WARTO :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury V Międzynarodowego  Biennale  Miniatur  we Włocławku uhonorowało nagrodami uczennice Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie w konkursie „1918 – początek i koniec” w 100 rocznicę odrodzenia PolskiKonkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

dyscyplinie Formy Użytkowe  - Tkanina Artystyczna nagrody zdobyły:

• II nagroda - KAROLINA KLAJA z klasy III A LP – tkanina modułowa: „O ileż krwi, przelanych łez…” 
• Wyróżnienie KAROLINA CHMURA z klasy III A LP – tkanina dwuwarstwowa : „Jeszcze Polska nie zginęła”
• Kwalifikacja do wystawy ROKSANA SZYBALSKA z klasy III B LP – tkanina eksperymentalna: „Jeszcze Polska nie zginęła”
Nauczyciele prowadzący: mgr Marzena Fiszczuk, dr Anna Śliwińska

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że 30 kwietnia (poniedziałek) jest dniem wolnym (odpracowany  dnia 16 września - sobota).

W tym dniu szkoła jest nieczynna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYPLOMY 2018 / projektowanie graficzne / aranżacja wnętrz / meblarstwo artystyczne / 

finisaż 26 kwietnia 2018 / g. 17.00 /  Galeria ZSP / ul. Westwalewicza 6 / ZAPRASZAMY!

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych oraz Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zapraszają:
DYPLOMY 2018
Wybrane dyplomy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie
Wernisaż i oprowadzanie po wystawie z udziałem uczniów
Wtorek 8.05.2018, g. 17:00 / Dworzec PKP w Tarnowie, Pl. Dworcowy 4
 
Specjalizacja: Meblarstwo artystyczne
Magdalena Świerczek, Agata Bartyzel, Marcin Knapik, Anna Pasek – prace realizowane pod kierunkiem Jerzego Ruszla oraz Mateusza Bienia
 

Specjalizacja: Aranżacja wnętrz 

Marianna Zabawa, Adrianna Musiał, Grzegorz Tryba – prace realizowane pod kierunkiem Piotra Burdzyńskiego

 

Specjalizacja: Projektowanie graficzne
Sandra Krysa, Kinga Pietraszewska, Klaudia Kurek, Miłosz Buczak – prace realizowane pod kierunkiem Magdaleny Kopczyńskiej-Kołodziej

Wiktoria Kruk, Lena Kołodziej, Daniel Mazur – prace realizowane pod kierunkiem Piotra Barszczowskiego

 

Wystawa czynna do 20.05.2018
wtorek-piątek 9:00-17:00
niedziela 9:00-17:00

wstęp wolny

 

 

 

 

 

 

DNI OTWARTE / 23—24 kwietnia 

PUNKT / LINIA / PLAMA

11 maja / 18.00 - 24.00

Tegoroczne działania w ramach DNI OTWARTYCH szkoły inspirowane są  hasłem PUNKT / LINIA / PLAMA.

Ideą jest wygenerowanie cyklu działań, akcji, projektów autorskich, które w reakcji na punkt, linię i plamę utworzą wyrazisty przekaz.

Cel to osiągnięcie różnorodnych wydarzeń artystycznych, dedykowanych dla szerokiej publiczności, wywodzących się od inicjującego punktu przez linię, która w centralnym miejscu (na holu) utworzy czarny znak graficzny i linearnie poprowadzi do wszystkich pracowni przedmiotów artystycznych.

PUNKT i LINIA to działania przewidziane na Dni Otwarte Szkoły. Na przejście do PLAMY proponujemy artystyczne akcje nocą. Nowe wydarzenie ,,Noc w Plastyku’’ będzie analogiczne do ,,Nocy Muzeów’’- akcji szeroko promującej sztukę.

Warunki nocne umożliwiają tworzenie plam z iluminacji świetlnych lub fluorescencyjnych – akcji, obiektów, rzeźb, obrazów, znaków.

W kontraście do czarnej linii, plama będzie barwna.

Każda pracownia zinterpretuje zadanie z PLAMĄ podkreślając

w oryginalny, nowoczesny sposób specyfikę pracowni, szkoły.

 

 

 

 

 

KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ – BAJKI ROBOTÓW

 

Niezwykle miło nam poinformować, że uczennica 2 klasy Liceum Plastycznego Magdalena Tryba otrzymała wyróżnienie w KONKURSIE NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ – BAJKI ROBOTÓW w Cieszynie z zakresu grafiki warsztatowej. Konkurs jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Cieszynie.

 Wernisaż wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2018 o godz. 13.30

w Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Instytut Sztuki w Cieszynie, Galeria 36,6!
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

 

Magdaleno, gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wgląd_01 / Wystawa prac uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Wystawa wgląd_01 jest pierwszą z planowanego cyklu wystaw prezentujących dokonania uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Cykl otwiera wystawa w galerii Bema20 prezentująca prace z zakresu nauczanych w szkole specjalizacji projektowych: projektowania graficznego, aranżacji wnętrz, tkaniny artystycznej oraz meblarstwa artystycznego. Przeważającą część ekspozycji stanowią prace dyplomowe, czyli najdojrzalsze realizacje uczniów, wykonywane w ostatnim roku nauki. Na wystawie zobaczyć można również kilka prac z wcześniejszych etapów nauki.

wernisaż wystawy: Galeria BEMA20 / 22 marca 2018 / godz. 18.00 

projektowanie graficzne / meblarstwo  artystyczne / tkanina  artystyczna / aranżacja  wnętrz /

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na wystawę poplenerową, która odbędzie się w piątek 23.03 2018 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie! 
Będziecie mogli zobaczyć prace niżej wymienionych uczniów: Aleksandra Rabiasz, Aleksandra Orłowska, Patrycja Machota, Magdalena Tryba, Kuba Wojcik,  Weronika Anna BrzychczyAgnieszka Drozd, Agnieszka Sowińska, Lena KołodziejWiktoria Kasztan KrukMagdalena Świerczek, Marianna Zabawa 

pod opieką artystyczną Renaty Stadler i Jacka Machowskiego.

plakat: Lena Kołodziej

 

 

 

Wyniki konkursu na RYSUNEK MIESIĄCA ——
Konkurs Rysunek Miesiąca stycznia 2018 roku wygrała uczennica Kinga Pikusa z klasy III A pod kierunkiem Magdaleny Miłoś. Gratulujemy Kindze.

——— W konkursie na Rysunek Miesiąca lutego 2018 roku wygrała uczennica Katarzyna Foszcz z klasy III B, pod kierunkiem Renaty Stadler. Gratulacje!

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs z języka francuskiego „Opowiedz naszą historię na swój sposób" zorganizowany przez Instytut Francuski i Wydawnictwo Polarny Lis

 

 

Zadaniem uczestników było uzupełnić dymki komiksu wypowiedziami postaci tak, aby stworzyć spójną historię odpowiadającą charakterowi książki Florence Hinckel. Dialogi postaci należało zredagować w języku francuskim. 

Z przyjemnością informujemy, że 2 miejsce zajęła Kinga Pikusa za jakość języka i oryginalność interpretacji.

Wyróżnienie dla Mateusza Wróbla za oryginalność potraktowania tematu.

nauczyciel prowadzący: Sylwia Mulowska

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu Rysunek Miesiąca listopada 2017, jury w składzie : Magdalena Miłoś-Kuta (rysunek i malarstwo), Renata Stadler (rysunek i malarstwo), Paweł Rybczyński (rzeźba), Dominik Krawiec (rzeźba), Marta Krzyształowicz (przewodnicząca Rady Rodziców), przyznało nagrodę główną dla Olgi Wieńć za rysunek prowadzony pod kierunkiem Łukasza Wojtanowskiego. Gratulacje!

 

 

 

 

 

 

 Fot: Andrzej Naściszewski

 

7 listopada miało  miejsce drugie w roku 2017/2018 rozstrzygnięcie konkursu "Rysunek Miesiąca". Jury w składzie : przewodnicząca Magdalena Miłoś-Kuta (nauczyciel malarstwa), Renata Stadler (nauczyciel malarstwa), Paweł Rybczyński (nauczyciel rzeźby), Dominik Krawiec (nauczyciel rzeźby), Marta Krzyształowicz (przewodnicząca Rady Rodziców) oraz towarzyszący dyrektor ds. artystycznych Janusz Jędrzejczyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot: Małgorzata Kołcz

 

 

Konkurs " Rysunek Miesiąca "września wygrała uczennica klasy 3 Lp Kinga Sternal , pod kierunkiem Magdaleny Miłoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot: Małgorzata Kołcz

 

 

 

 

OTWARTE WARSZTATY ARTYSTYCZNE / 14 grudnia 2017


Już dziś kolejne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży zamierzającej podjąć naukę w ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE
/LICEUM PLASTYCZNE, POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE/


RYSUNEK / TECHNIKI RYSUNKOWE - ZAGADNIENIE PRZESTRZENI

ARANŻACJA WNĘTRZ / PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ MIESZKAMY - estetyka współczesnego mieszkania / mgr PIOTR BURDZYŃSKI

Zapraszamy :)

http://zsp.tarnow.pl/index.php/rekrutacja-zsp

 

 

5 grudnia / finisaż wystawy UROKI OPOWIADANIA 

 

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy podsumowującej cykl ekspozycji realizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie. Motywem łączącym wystawy jest uczynienie wspólnym punktem odniesienia wybranych tekstów literackich. Wszystkie pokazy korzystały z przestrzeni gościnnej, kameralnej Galerii Niebieskiej MBP, to tam - najczęściej w maju, wpisując się w program corocznego Tygodnia Bibliotek - miały swe miejsce. Jako towarzyszy literackich pracy plastycznej proponowałem uczniom autorów, którzy mnie samego zainteresowali, utwory, które były mi bliskie, to wokół nich gromadziły się następnie nasze poszukiwania. Byli to kolejno: Bruno Schulz (2012), Yannis Ritsos (2013), Virginia Woolf (2014), Maurycy Maeterlinck (2015), Federico Garcia Lorca (2016) oraz Aleksander Błok (2017). Dzięki grantowi "Nauczyciel z Kulturą 2016" pojawiła się możliwość podsumowania wspomnianych wystaw przez wydanie publikacji-katalog im poświęconej. Oprócz fotografii prac znajdą się w niej także pisemne refleksje uczestników cyklu, słowa komentarza dotyczące własnej pracy, m.in. tej, której istotnym składnikiem była inspiracja literacka. Bardzo jestem wdzięczny tym, którzy podjęli to niełatwe przecież zadanie, jakim jest formułowanie wypowiedzi o własnych obrazach. UROKI OPOWIADANIA. INSPIRACJA LITERACKA W PRZEDSTAWIENIACH PLASTYCZNYCH. OPOWIEŚĆ TEKSTU. OPOWIEŚĆ OBRAZU - tak postanowiłem nazwać projekt stawiający sobie za cel kontynuację cyklu oraz zebranie materiałów do mającej powstać publikacji. Wspomniana na początku wystawa stanowi finalizację projektu, ważnym wydarzeniem wpisującym się w ramy pokazu będzie prezentacja publikacji, połączona ona będzie z finisażem wystawy zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00. ZAPRASZAMY!                                                                                                                                                            Łukasz Wojtanowski, nauczyciel rysunku i malarstwa, koordynator projektu            

 

 

 

 

23 listopada /czwartek/ zapraszamy na kolejne OTWARTE WARSZTATY ARTYSTYCZNE :-)

 

MEBLARSTWO - KOMPOZYCJA Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH (zastosowanie nowych technologii) / 
mgr JERZY RUSZEL , mgr MATEUSZ KIJAK

RZEŹBA - ODLEWY GIPSOWE Z FORM SILIKONOWYCH / mgr DOMINIK  KRAWIEC

 

 

 

 

Miło nam poinformować o LICZNYCH NAGRODACH naszych uczniów z tkaniny artystycznej

w XI Międzynarodowym Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieży - SILEZIANY 2017 w BYTOMIU!

 

Magdalena Sara Krawczyk - kwalifikacja do wystawy
KATARZYNA ZIELIŃSKA - kwalifikacja do wystawy
WIKTORIA SETLAK - II NAGRODA
Magdalena Tryba - kwalifikacja do wystawy
Daniel Marciniec - I NAGRODA
BARBARA KUCABA - I NAGRODA
EMILIA SKORUPKA - kwalifikacja do wystawy
ALEKSANDRA RABIASZ - kwalifikacja do wystawy
KAROLINA CHMURA - III NAGRODA
DONATA JAWOREK - kwalifikacja do wystawy
JAKUB WÓJCIK - kwalifikacja do wystawy
DANIEL SETLIK - kwalifikacja do wystawy
KAROLINA KLAJA - kwalifikacja do wystawy
KAROLINA LUSZOWIECKA - I NAGRODA

GRATULUJEMY!!!

 

 

„Polska Niepodległa – 2017” 

 

Miło nam poinformować o nagrodach w konkursie plastycznym Polska Niepodległa.

kategoria: Polska Niepodległa – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Dagmara Żurek kl. V OSSP

kategoria: Polska niepodległa – szkoły gimnazjalne
Wyróżnienia - Emilia Szpala, Małgorzata Frankowska

kategoria: Miasto Tarnów Pierwsze Niepodległe
III miejsce – Kinga Gajdur, kl. V OSSP


GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

Rysunek miesiąca listopada 2017

 

Rysunek miesiąca listopada 2017
7 listopada miało miejsce drugie w roku 2017/2018 rozstrzygnięcie konkursu "Rysunek Miesiąca". 
Jury w składzie : przewodnicząca Magdalena Miłoś-Kuta (nauczyciel malarstwa), Renata Stadler (nauczyciel malarstwa), Paweł Rybczyński (nauczyciel rzeźby), Dominik Krawiec (nauczyciel rzeźby), przewodnicząca RADY RODZICÓW Marta Krzyształowicz (przedstawiciel Rady Rodziców) oraz towarzyszący dyrektor ds. artystycznych Janusz Jędrzejczyk.
Zwycięski rysunek jest autorstwa Wiktorii Chrzanowskiej 
z klasy I B, wykonany pod kierunkiem Renaty Stadler. Serdecznie gratulujemy uczennicy oraz nauczycielowi prowadzącemu.

foto: Małgorzata Kołcz

 

 

 

 

 


 
 
 
 
KOLEJNY SUKCES naszej uczennicy! 
 
Sukcesem zakończył się udział Wiktorii Kruk z klasy VI OSSP w VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”. W konkursie organizowanym przez Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku i współorganizowanym przez Katedrę Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, uczennica naszej Szkoły, prowadzona przez Panią dr Annę Śliwińską, zajęła 2 miejsce w kategorii rysunku. Serdecznie gratulujemy Laureatce i Jej Opiekunce.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wernisaż prac MAGDALENY KRAWCZYK   /foto/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy na zebrania / już dziś / 27 października / g. 17.00
wWERNISAŻ wystawy poplenerowej klas III A i B LP: g. 16.45
 
 
WYSTAWA PRAC MAGDALENY KRAWCZYK
 
7 Listopada w Galerii ZSP w Tarnowie odbędzie się wernisaż wystawy prac Magdaleny Sary Krawczyk,
absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie na kierunku meblarstwo artystyczne w pracowni Stanisława Chmiela.
 Obecnie studentki III roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Magdalena Sara sama mówi o sobie, że jest europejką. 
Urodzona w Tarnowie, swoje dzieciństwo spędziła w Niemczech na malowniczej wyspie Borkum na Morzu Północny jak i w Wenecji gdzie często odwiedzała swoich dziadków.
Dom był wielokulturowy i wielojęzyczny, a życie kolorowe, pełne podróży i magii. 
 
Gdyby doba miała 48 godzin, to i tak brakowałoby ci czasu- tak mówi mama.
Od ulubionej fotografii, historii sztuki, rzeźby, rysunku, tkactwa, mozaiki, ceramiki, malarstwa, po muzykę i film,
to niewielki wycinek z tego czym pasjonuje się Magdalena Sara.
 
Wystawa pokazuje prace, które powstawały bez myśli o ich publicznej prezentacji, dlatego też ich intymny charakter.
 Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły i ogromnej pomocy Dr Anny Śliwińskiej, 
Magdalena Sara ma zaszczyt zaprosić na swoją pierwszą indywidualną wystawę pod tytułem "Weryzm Benedyktyński i Ja".
 
Weryzm (z łac. verus – prawdziwy) – kierunek w twórczości artystycznej,będący odmianą naturalizmu.
Głosił wierne odtwarzanie rzeczywistości, prawdę, realizm, interesował się współczesnymi problemami społecznymi.
 
Benedyktyńska praca - praca żmudna, długotrwała, wymagająca niezwykłej cierpliwości, wytrwałości.
 
• W epoce średniowiecza powstawały- skryptoria, czyli pracownie kopistów, mozolnie przepisujących teksty (stąd powiedzenie o benedyktyńskiej pracy i benedyktyńskiej cierpliwości). 
 
 

 

 

 

Konkurs klasa plus /+/

 

W dniu 16 października 2017 roku Jury Konkursowe w składzie:

Przewodniczący:dr Bartłomiej Bałut – dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ

Członkowie: dr Agata Kwiatkowska-Lubańska – kierownik Zakładu Wzornictwa PWSZ

mgr inż. arch. Olaf Jasnorzewski – biuro architektoniczne JoJo Architektura

poddało ocenie projekty zgłoszondo konkursu klasa plus /+/ zgodnie z jego regulaminem. Do konkursu zostały zgłoszone 4 projekty przygotowane przez zespoły uczniowskie z następujących szkół:

 

w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:

• Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie reprezentowana przez zespół uczniów: Grzegorza Jakóbczyńskiego, Damiana Manijaka i Faustynę Kowal pod kierunkiem Joanny Dubel-Łabędź i Adama Dudka
• Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie reprezentowanyprzez zespół uczniów: Martę Smoczyńską i Michała Cedziło pod kierunkiem Anny Wojnickiej-Sępek

 

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

• Zespó Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie reprezentowany przez zespół uczniów: Kaję Jarząb, Klaudię Piórkowską, Adriannę Przeklasę i Justynę Przybyłek pod kierunkiem Edyty Marynowskiej
• Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie reprezentowany przez zespół uczniów: Sarę Krysę, Olgę Wieńć, Kingę Pietraszewską i Natalię Jarmułę pod kierunkiem Magdaleny Kopczyńskiej-Kołodziej

 

W wyniku obrad jury konkursowe nagrodziło projekty zgłoszone przez:

1. Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja,
2. Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Uzasadnienie Jury Konkursowego:

Podstawowymi kryteriami wyboru nagrodzonych projektów były: sposób aranżacji przestrzeni 
w kontekście umożliwienia kreatywnego wypoczynku lub twórczego spędzania czasu pracy. Istotnym czynnikiem była również estetyka i funkcjonalność aranżacji w zgodności z zakładanym kosztorysem. 

Nagrodzone prace, spełniając w stopniu najwyższym z ocenianych, przedstawione kryteria nie pozostawiały ponadto żadnych wątpliwości, co do zaangażowania i poziomu wykonawczego konceptów projektowych. Wybrane propozycje stanowią dodatkowo realny potencjał realizacyjny.

 

W dniu 18.10.2017 r. w Galerii Szkolnej Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy projektów konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu. Nagrody oraz upominki ufundowane przez Gminę Miasta Tarnowa dla uczestników konkursu wręczyła Pani Bogumiła Porębska Dyrektor Wydziału Edukacjiktórej towarzyszył Pan Bartłomiej Bałut Przewodniczący Jury Konkursowego. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie.

Przed laureatami konkursu kolejne wyzwanie polegające na realizacji projektów konkursowych w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej w wysokości 27 000 złotych. Życzymy powodzenia oraz oczekujemy z niecierpliwością ostatecznych efektów.

O terminie uroczystej prezentacji i odbioru zakończonych realizacji w siedzibach obydwu szkół będziemy Państwa informować zaraz po jego ustaleniu. 

 

Wszystkie nagrodzone oraz zgłoszone do konkursu prace, można obejrzeć w GALERII ZSP / do 31 października 2017.

 

 

 

 

 

RYSUNEK WRZEŚNIA 2017 /  KINGA STERNAL, kl. IIIA - GRATULUJEMY! 
Rysunek powstał pod kierunkiem Magdaleny Miłoś.

 

 

 

 
 
 
Zapraszamy na OTWARTE WARSZTATY ARTYSTYCZNE w ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Tarnowie / od 16 września 2017 / g. 16.00 - 18.30 
 
Spotkanie pierwsze już 21 września o godz. 16.00.
Tematem warsztatów bedą dzialania artystyczne - czerpanie papieru oraz ZNAK graficzny. Warsztaty będą odbywać się równolegle w pracowni tkaniny artystycznej i pracowni projektowania graficznego.
 
 
PAPIER CZERPANY - zapraszamy uczestników w wieku +12
ZNAK - bez ograniczeń wiekowych
 
szczegółowych informacji udziela sekretariat
informacje o warsztatach dostępne są na naszym profilu fb
 
 
 
 
.

 

Zapraszamy na wspólne artystyczne działania w przestrzeni ZSP / sobota, 16 września 2017 / ZSP

i DWÓR w JEŻOWIE

„Camera obscura”

Zobacz jak powstaje obraz.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wejścia do camery obscury, prototypu aparatu fotograficznego, i doświadczenia zasad geometrycznych perspektywy centralnej oraz załamania światła w najprostszym układzie optycznym jakim jest po prostu... „dziurka”

 

Rzeźba kinetyczna w plenerze

Przetwórzmy energię wiatru na energię kinetyczną w ruchu obrotowym. 

Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać konstrukcję ruchomą wolnostojącą z materiału naturalnego jakim jest drewno …„i wspólnie poszukać dobrych wiatrów”

 

Meblarstwo

„Zbudujmy wspólnie przestrzeń”

Zaaranżujmy przestrzeń miejską. Uczestnicy warsztatów rozwiną umiejętność twórczego myślenia, wyobraźnię przestrzenną za pomocą linii i płaszczyzn wykorzystując drewniane listwy, płótna i proste połączenia.

 

Malarstwo i Tkanina

„Różnobarwna natura widziana Twoimi oczami”

Rozpocznij niecodzienną przygodę z malarstwem i tkaniną w plenerze. Uczestnicy stworzą na przeźroczystej folii barwną kompozycję w naturalnym otoczeniu, jak również obraz wielkoformatowy … „kolorową kredą”

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzenia naszej szkoły w WAKACJE :-)
Wystawa poplenerowa XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO Jeżów 2017 / GALERIA ZSP oraz hol I piętro / do 7 września 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNY SPEKTAKULARNY SUKCES TARNOWSKIEGO PLASTYKA!!!

 

2 czerwca 2017r. o godz. 10:00, w auli IV LO odbył się XIX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej w edycji „Chanson contemporaine.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie nie tylko z Tarnowa, ale również z Nowego Sącza, Krosna, Lubaczowa i Tuchowa. Jury oceniało wykonawców według następujących kryteriów:

interpretacja, muzykalność, poziom znajomości języka francuskiego, oraz dobór repertuaru.Uczniowie ZSP, przygotowywani przez p. Sylwię Mulowską znowu okazali się najlepsi!

 

Igor Kukliński zajął  – I miejsce w kategorii „gimnazjum”

Julia Honkisz zajęła – I miejsce w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne

Weronika Gumuła zajęła – II miejsce w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Weroniki Anny Brzychczy,

który odbędzie się dnia 1 czerwca 2017 o godz. 14.00 w GALERII ZSP. Na wystawie prezentowane będą prace malarskie i rysunkowe wykonane pod kierunkiem Renaty Stadler oraz indywidualne prace uczennicy. ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

"Srebro dla ZSP"
Dnia 11 maja 2017 roku w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy. ul. Mickiewicza 8, odbyła się IV edycja Mistrzostw Sportowo - Ratowniczych "Majówka zdrowa i sportowa". Zawodnicy mieli do pokonania trasę, na której rozmieszczono 10 stacji sportowo - medycznych. W zawodach wzięli udział: Paulina Zaczyk (kapitan drużyny), Dagmara Żurek (obydwie z klasy IV OSSP), Anna Gondek (klasa 2 A) i Kacper Bryl (klasa III OSSP). Drużyna Zespołu Szkół Plastycznych przygotowana przez Panią Kingę Kuraś. zajęła ostatecznie II miejsce, tracąc do zwycięskiej ekipy Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.zaledwie 1,5 pkt. W czasie zawodów opiekę nad naszą drużyną sprawował Pan Dariusz Romanowski. Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

TRZYNASTEGO, TRZYNASTEGO... / 13 maja DZIEŃ OTWARTY w ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Tarnowie / ostatnia okazja aby wziąć udział w losowaniu SUPER TOREB ZSP / wszystko zdarzyć się może... 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zaprasza na Dzień Otwarty 13 maja 2017 r. w godz. od 8.00 do 12.30.

Oferujemy:
 możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły
 poznanie specyfiki wszystkich pracowni artystycznych
 wystawy prac prezentujących osiągnięcia uczniów z przedmiotów artystycznych
 wystawa prac dyplomowych DYPLOM 2017
 wystawa poplenerowa prac uczniów klasy IIILP z Jeżowa
 warsztaty artystyczne z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, tkaniny artystycznej, meblarstwa artystycznego, fotografii i filmu – prace wykonane podczas warsztatów będą dla uczestników miłą pamiątką z pobytu w plastyku
 pełne informacje na temat kryteriów przyjęcia do szkoły i wymagań egzaminacyjnych
 konsultacje dla kandydatów z nauczycielami – możliwość przyniesienia swoich prac
 możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły oraz udziału w przygotowanych działaniach artystycznych. Wśród uczestników warsztatów zostaną rozlosowane torby Zespołu Szkól Plastycznych w Tarnowie.

Oferujemy naukę w czteroletnim Liceum Plastycznym w zakresie wybranej specjalizacji:
 tkanina artystyczna
 meblarstwo artystyczne
 projektowanie graficzne
 aranżacja wnętrz
oraz w dwuletnim Policealnym Zawodowym Studium Plastycznym w zakresie specjalizacji:
 renowacja mebli i wyrobów snycerskich
 renowacja elementów architektury

Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy PLASTYK.


Zespół Szkół Plastycznych
33-100 Tarnów | ul. Westwalewicza 6 | 14 622 21 41 | www.zsp.tarnow.pl

 

 

 
 
 
 
CHRYSTUSIK OD PÓL - wystawa w MBP
 
W imieniu swoim i pozostałych autorów - uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy "Chrystusik od pól", który odbędzie się w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w przyszły czwartek 11 maja o godzinie 17.00. Dziękując gorąco Dyrekcji biblioteki za tegoroczną gościnę i wsparcie chciałbym dodać, że wystawa ta jest kolejną już z cyklu prentacji prac poświęconych ilustracji i interpretacji tekstów literackich jakie odbyły się w ramach współpracy z tą instytucją kultury Miasta Tarnowa. Tegorocznym źródłem literackim jast wiersz Aleksandra Błoka "Staruszka i diablęta". To wokół tego poruszającego utworu powstawały prace, z niego także pochodzi tytuł wystawy. Bliżej terminu wernisażu obiecuję więcej informacji o inspiracjach, zaznaczę tylko, że oprócz wiersza towarzyszyły nam jeszcze dwa powiązane z nim motywy. Mam nadzieję, że będzie to zachętą do odwiedzenia Galerii Niebieskiej w dniu 11 maja oraz skorzystania z innych wydarzeń z bogatego programu Tygodnia Bibliotek, w który nasza wystawa ma także przyjemność się wpisywać.
Łukasz Wojtanowski (nauczyciel malarstwa)
 
 

 

 

 

 

 

 

SUKCES UCZNIÓW PLASTYKA!

XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Prozy Francuskiej „Ma petite famille, je vous aime” zorganizowany 26 kwietnia 2017 przez Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, zakończył się podwójnym sukcesem uczniów OSSP:  

Igor Kukliński zajął  – I miejsce

Antonina Krzyształowicz zajęła – III miejsce.

Celem konkursu była popularyzacja literatury francuskiej wśród młodzieży i rozwijanie zainteresowania kulturą francuskojęzyczną. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była rodzina. Uczniowie p. Sylwii Mulowskiej recytowali fragmenty opowiadań z „Mikołajka”.

Jury oceniało poprawność językową, interpretację utworu, oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Reprezentanci Plastyka zaprezentowali się rewelacyjnie, pokazując nie tylko zdolności językowe, ale również zacięcie aktorskie. Bravo!!!

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się 27 – 28 kwietnia 2017r.

od 8.00 do 15.00.

W roku szkolnym 2017/2018 dla absolwentów gimnazjum oferujemy naukę w czteroletnim Liceum Plastycznym

w zakresie wybranej specjalizacji: tkanina artystyczna, meblarstwo artystyczne, projektowanie graficzne oraz aranżacja wnętrz, a dla absolwentów szkół średnich naukę w dwuletnim Policealnym Zawodowym Studium Plastycznym w zakresie specjalizacji: renowacja mebli i wyrobów snycerskich oraz renowacja elementów architektury.

Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy PLASTYK.

 

W programie Dni Otwartych:

 

 • możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły

 • poznanie specyfiki wszystkich pracowni artystycznych

 • wystawy prac prezentujących osiągnięcia uczniów z przedmiotów artystycznych

 • wystawa prac dyplomowych DYPLOM 2017

 • warsztaty artystyczne z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, tkaniny artystycznej, meblarstwa artystycznego, fotografii i filmu / prace wykonane podczas warsztatów będą dla uczestników miłą pamiątką z pobytu w plastyku

 • pełne informacje na temat kryteriów przyjęcia do szkoły i wymagań egzaminacyjnych

 • konsultacje dla kandydatów z nauczycielami / możliwość przyniesienia swoich prac

 • możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami naszej szkoły

 

W dniu 27 kwietnia 2017r. o godzinie 17.00 serdecznie zapraszamy na uroczysty finisaż wystawy DYPLOM 2017 i pożegnanie klas maturalnych.

Zachęcamy do odwiedzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz udziału 

w przygotowanych działaniach artystycznych. Wśród uczestników warsztatów zostaną rozlosowane torby Zespołu Szkól Plastycznych w Tarnowie.

 

PROGRAM DNI OTWARTYCH / WARSZTATY ARTYSTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH | TARNÓW

27 KWIETNIA 2017 | CZWARTEK

 

8.00 – 15.00 „UROK DREWNA – KOMPOZYCJA, INTARSJA” 

PRACOWNIA MEBLARSTWA ARTYSTYCZNEGO

 

8.00 – 15.00 „POZŁOTNICTWO. INTARSJA”

PRACOWNIA RENOWACJI MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

 

8.00 – 15.00 „MODELOWANIE W GLINIE, ODLEWY GIPSOWE”

PRACOWNIA RZEŹBY

 

8.00 – 15.00 „POKAZ ANIMACJI. FOTOGRAFIA STUDYJNA”

PRACOWNIA FOTOGRAFII I FILMU

 

8.00 – 15.00 „MÓJ ZNAK”

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

 

8.00 – 11.30 „SZKICE Z NATURY”

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

 

11.30 – 15.00 „WARSZTATY KOLAŻU – INSPRACJA PRACAMI KUBISTÓW”

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

 

11.30 – 15.00 WARSZTATY GRAFICZNE „SUCHY TŁOK / LITERNICTWO”

SALA NR 6

 

28 KWIETNIA 2017 | PIĄTEK

 

8.00 – 15.00 „ORNAMENT GEOMETRYCZNY”

PRACOWNIA MEBLARSTWA ARTYSTYCZNEGO

 

8.00 – 15.00 „WARSZTATY BARWIENIA PAPIERU I WYTWARZANIA FILCU”

PRACOWNIA TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

8.00 – 15.00 „POZŁOTNICTWO. INTARSJA”

PRACOWNIA RENOWACJI MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

 

8.00 – 15.00 „KUCIE LITERY W GIPSIE I W KAMIENIU, POZŁOTNICTWO”

LASER – POKAZ DZIAŁANIA

PRACOWNIA RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

 

8.00 – 15.00 „MODELOWANIE W GLINIE, ODLEWY GIPSOWE”

PRACOWNIA RZEŹBY

 

8.00 – 11.30 „POKAZ ANIMACJI. FOTOGRAFIA STUDYJNA”

PRACOWNIA FOTOGRAFII I FILMU

 

8.00 – 11.30 „MÓJ ZNAK”

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

 

8.00 – 11.30 „SZKICE Z NATURY”

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

 

11.30 – 15.00 „WARSZTATY MONOTYPII”

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta gości z Francji 13 kwietnia 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYBRANYCH PRAC DYPLOMOWYCH 2017, który odbędzie się 6 kwietnia /czwartek/ o godz. 16.00 w GALERII BWA /Płac Dworcowy/ 

Swoje dyplomy zaprezentują uczniowie klas VI OSSP, IV A i B LP ze specjalności:

projektowanie graficzne, meblarstwo artystyczne i tkanina artystyczna. 

 

 

 

 

 

Warsztaty teatralne z języka francuskiego

 

W dniach 6, 7 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, odbyły się warsztaty teatralne „10 sur 10 – teatr francuskojęzyczny w klasie”. Zajęcia adresowane były do uczniów klas drugich i trzecich kilku tarnowskich gimnazjów. ZSP reprezentowało dwóch uczniów p. Sylwii Mulowskiej z klasy II OSSP – Antonina Krzyształowicz oraz Igor Kukliński.
Warsztaty miały na celu pokazanie młodzieży uczącej się języka francuskiego pozytywnego wpływu teatru na aktywne używanie języka. Szereg ćwiczeń i technik teatralnych i językowych prowadzonych pod okiem profesjonalnych aktorów pozwolił uczniom na bardziej aktywną i samodzielną komunikację w języku francuskim.
Zajęcia prowadzili : Jan Nowak – nauczyciel, aktor, tłumacz i animator teatralny oraz francuska aktorka, reżyserka, piosenkarka i dyrektorka Drameducation: Iris Munos.
Na zakończenie warsztatów, odbyła się prezentacja zdobytych przez uczniów umiejętności w postaci krótkiego przedstawienia. Warsztaty te z pewnością pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów…

 

 

 

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być…”: „W pustyni i w puszczy” rozstrzygnięty!

 

2 marca 2017 roku, o godzinie 13, w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej. Wszystkim uczestnikom drugiego etapu konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, natomiast laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez licznych sponsorów.

Zaproszeni goście mieli również możliwość zwiedzić szkołę i obejrzeć wystawy najnowszych prac uczniów ZSP.

galeria zdjęć / facebook

 

 

 
 
 
"DZIECKIEM BYĆ..." / WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
 
Dnia 21.02.2017 (Wtorek) w ramach konkursu „Dzieckiem być” odbyły się warsztaty artystyczne dla nauczycieli „Zootrop - animujemy świat”. Pod kierunkiem prowadzącego - Małgorzaty Kołcz powstało wiele inspirujących i ciekawych prac. Uczestnicy samodzielnie wykonali „klisze filmową” w postaci rysunków na pasku papieru oraz „przyrząd” do animacji - zootrop, który wprawił obraz w ruch.
Zajęcia dały wiele radości i dobrej zabawy:)
 
 
 
 
 

UWAGA, UWAGA ! 
Ruszają KONSULTACJE i warsztaty dla KANDYDATÓW do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie /
w czwartki / zaczynamy po feriach / akcja REKRUTACJA, informacje i terminarz spotkań już wkrótce na naszej stronie i na fb.
Rekrutacja na rok szkolny 2017 / 2018 do Liceum Plastycznego i Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego.
KIERUNKI: projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, tkanina artystyczna, meblarstwo artystyczne (LP),
renowacja mebli i wyrobów snycerskich oraz renowacja elementów architektury (PZSP).
Zapraszamy do kontaktu. Istnieje możliwość umówienia grup lub osób na prezentacje wybranych pracowni i oprowadzenie po szkole.
ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

zaproszenie na ZEBRANIE / 27.01.2017

godz. 16.30 - spotkanie rodziców klas I OSSP, I LP, IV OSSP z policjantem, 

                    po spotkaniu zebrania z wychowawcami

godz. 17.00 - zebrania dla rodziców klas II, III, V, VI OSSP oraz II - IV LP 

 

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE dotyczące wyjazdu do Grecji odbędzie się 27 stycznia 2017 (piątek) o godz. 16.30, przed zebraniami z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

KONKURS YETI  /  WARSZTATY 

W dniu 19 stycznia 2017 roku, pracownia reklamy wizualnej i projektowania graficznego miała zaszczyt gościć niezwykle kreatywnych młodych ludzi. Uczniowie szkoły podstawowej zaprojektowali i wykonali swoje własne mini YETI, uczestniczyli w zajęciach z rzeźby oraz rysunku i malarstwa a następnie brali udział w sesji zdjęciowej:-)

Dziękujemy WSZYSTKIM za przybycie:-)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sukces uczennicy Plastyka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „TŁUMACZ” Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO zorganizowanym przez Instytut Francuski w Krakowie.

 

Każdy obcy język kryje w sobie wiele pułapek, w które łatwo wpaść. Chodzi o tzw. fałszywych przyjaciół, czyli wyrazy dwóch języków o identycznej lub podobnej formie, lecz różnych znaczeniach oraz o związki frazeologiczne. Ich niedostateczna znajomość powoduje nie tylko błędy w tłumaczeniach, lecz też nieporozumienia, a czasem wybuch śmiechu.

Celem konkursu było przedstawienie takich wyrazów.

 

Uczennice p. Sylwii Mulowskiej: Agnieszka Madej oraz Sabina Kipa, zmierzyły się z tym trudnym wyzwaniem - na konkurs nadesłano około 1000 prac z całego kraju!

Agnieszka Madej z klasy IV A  zdobyła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych!!!

 

Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowych

Konkursu na kartkę  świąteczną bożonarodzeniową i stroik świąteczny

 

W dniu 2 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie dwóch komisji konkursowych, które poddały ocenie 49 kartek świątecznych oraz 3 stroików świątecznych, spośród zakwalifikowanych do konkursu prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

W wyniku obrad komisje konkursowe przyznały następujące nagrody:

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Janusz Jędrzejczyk - wicedyrektor ds. artystycznych

Członkowie: Jolanta Milcewicz - opiekun Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Kopczyńska- Kołodziej - nauczyciel, Piotr Burdzyński - nauczyciel, Renata Stadler - nauczyciel, Łukasz Wojtanowski - nayczyciel

 

W kategorii kartka świąteczna:

I Nagroda: Lena Kołodziej, klasa V OSSP

II Nagroda: Kinga Pietraszewska, klasa IIIA LP

III Nagroda: Aneta Burzec, klasa IVA LP

Wyróżnienia: Ewelina Kupiec, klasa IIIA LP, Agnieszka Madej, klasa IVA LP

 

Komisja konkursowa uczniowska w składzie:

Przewodniczący: Maciej Rękas - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Członkowie: Igor Kukliński - zastępca przewodniczącego Samorządu  Uczniowskiego, Jan Kukułka - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, Agnieszka Madej - laureatka poprzedniej edycji konkursu

 

W kategorii kartka świąteczna:

Nagroda specjalna: Lena Kołodziej, klasa VOSSP

Wyróżnienie specjalne: Daria Pasiecznik, klasa IIB LP

 

W kategorii stroik świątecznynagród nie przyznano

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział

natomiast laureatom GRATULUJEMY!

 
 
Gwiazdki, Gwiazdeczki
spadają 
dla Każdego z Was,
a ubrane są One w błysk Piękna w Duszyczce, w Uśmiech na twarzy,
w Radość mimo codziennych trosk, w zapach pierniczków
otulonych wonią świerkowego lasu i pokrytych "pyszną kalorią"
lukru śniegu puszystego ... 
Gwiazdek Spokoju, Zdrowia i Odpoczynku, Gwiazdeczek Magii
i Czaru Bożego Narodzenia ⭐️⭐️⭐️
Gwiazd Najpiękniejszych,  Najcudowniejszych, Wyjątkowozwyczajnych w Nowym Roku 2017...
Przyjmijcie Drodzy Przyjaciele te Życzenia od Nas, 
Dyrekcji
i
Społeczności Tarnowskiego Plastyka
 
 
 
 
 
 
 
KONKURS / YETI w Plastyku
 
 
Zimowy czas otula nas magią zbliżających się świąt i odpoczynku z najbliższymi. Na ten czar składa się wiele elementów,  gdzie migocące płatki śniegu wpisują się w ten klimat. Prognozy pogody swoją drogą,  ale co wtedy kiedy Matka Ziemia nie da nam tego białego puszku? :-)
Tarnowski Plastyk "znalazł" rozwiązanie. 
Każdy kto zechce "poczuć" chłód zimy, dotyk płatków śniegu na policzku i spotkać... Yeti (wyjątkowa okazja, gdyż tyle o nim mówiono,  a tu proszę JEST:-) ma tę szansę. 
 
Zapraszamy na spotkanie z tym przemiłym Stworkiem, pracą naszych uczniów, do zrobienia sobie selfie z Zimowym Gościem.  Nie ma co zwlekać.  Yeti zostanie z nami do lutego. Do tego czasu zapraszamy Wszystkich chętnych,  Dużych i Małych do uwiecznienia tego na zdjęciu.  Weźcie ze sobą telefony i ... w góry. 
Z Tarnowskim Plastykiem.  
Yeti zaprasza na hol główny do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul  Westwalewicza 6. 
:-)
 
 
 
 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE Z RODZICAMI (klasyfikacja śródroczna)

 

W dniu 2.12.2016r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie  z rodzicami uczniów klas: IV A LP, IV B LP oraz VI OSSP.

 

 

 

 

Konkurs RYSUNEK MIESIĄCA

Nagrodę Rysunek Października 2016 otrzymała Wiktoria Kruk z klasy V OSSP za pracę wykonaną pod kierunkiem Anny Śliwińskiej.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrekcja ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Tarnowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy rysunków oraz rzeźby POSTAĆ Z CHARAKTEREM / 30 listopada 2016 roku / godz. 14.00 / GALERIA ZSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki szkolnego konkursu na plakat CYBERBEZPIECZEŃSTWO:
I miejsce Sandra Krysa, kl. III b LP
II miejsce Agnieszka Madej, kl. IV LP
Gratulujemy :-)

 

 

 

 

Wielki sukces naszych uczennic

 


Z przyjemnością informujemy, że Wiktoria Kruk oraz Sara Dunaj z klasy V OSSP zdobyły nagrody w ogólnopolskim konkursie graficznym WOLNOŚĆ JEST SZTUKĄ.

II miejsce – Wiktoria Kruk za prace „Polska sztuka – wolna i kwitnąca” 
III miejsce – Sara Dunaj za prace „Wolność jest sztuką. Sztuka wyraża wolność”

Plakaty powstały pod kierunkiem nauczyciela Macieja Sroki.
GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI / 4 listopada 2016 / godz. 17.00 / Serdecznie zapraszamy :)

 

 

 

W dniu dzisiejszym 27.10.2016, na HOLU GŁÓWNYM Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, odbędzie się wernisaż wystawy " STUDIUM AKTU"
Swoje prace prezentują uczennice klasy IVa Liceum Plastycznego: Angelika Wierzba, Sylwia Wierzba, Gabriela Biś oraz Zuzanna Chmura.
Zapraszamy.

 

 

.

 

 

15 października 2016 odbył się spektakl Jakuba Margosiaka i Anny Mikuły ”KAJ DZIAS”
w którym wystąpil uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych: Dobrawa Cichoń (IIIb LP), Igor Kukliński (II OSSP), Ilona Sękowska-Lenart (III OSSP) oraz Marianna Zabawa (IIIb LP)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

XXIV OGÓLNOPOLSKI PLENER RYSUNKOWO - MALARSKI / KAZIMIERZ BISKUPI 2016

GRATULUJEMY!!!! 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek 9.09.2016r.

o godz. 17.00.

 

 

 

SPORTOWE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

 

Zakończenie Ligii Lok

Gimnazjum:

I miejsce medale: Kruk Wiktoria - II miejsce, Chrząszcz Natasza - III, Żurek Dagmara - IV, Martyka Wiktoria - II, Zaczyk Paulina - III, Niemiec Monika - IV, Popek Patrycja
Szachajew Albert - I miejsce, VI, 
Cięzkowski Mikołaj - IV, Kieroński Szymon - V, Bryl Kacper - VI.

Liceum:

Ciurej Mateusz - I miejsce, drużynowo - V. Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAJ SZKOŁO!
Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się 1 września 2016 w ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Tarnowie, o godz. 9.00.
Msza święta o godz. 8.00.

 

 

.

 

 

 

 

EGZAMINY WSTĘPNE DO LP I OSSP

ODBĘDĄ SIĘ 11 i 12 czerwca 2015 godz. 9:00

zapraszamy!!!   REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w Tarnowie ogłasza dodatkowy nabór na rok szkolny 2016/2017 na dwie specjalizacje w zakresie technik renowacyjnych:

- Renowacja mebli i wyrobów snycerskich
- Renowacja elementów architektury

Dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 18 - 19 sierpnia 2016 roku.

Harmonogram rekrutacji:

18 sierpnia (egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00).

Egzamin praktyczny:

- Wykonanie rysunku martwej natury.
- Wykonanie pracy malarskiej o tematyce rodzajowej, z wyobraźni (postacie we wnętrzu historycznym).

19 sierpnia (egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00).

Egzamin praktyczny:

- Wykonanie ornamentu w glinie - płaskorzeźba.

Egzamin teoretyczny:

- Sprawdzenie ogólnej orientacji kandydata w zakresie dziedzin sztuki związanych z wybraną specjalnością kształcenia (rozmowa obejmująca zagadnienia dotyczące sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Dokumenty (podanie, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie, ksero dowodu osobistego oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Matura nie jest wymagana!

Szczegółowych informacji o terminach, zakresie i formie egzaminów udziela sekretariat.

 
 

Piknik dobrze nastawionych 

 

Uczestniczyliśmy w pikniku zorganizowanym przez rozgłośnię radiową RDN


 

 

WAKACJE, WAKACJE...

 

A nowy wykaz podręczników dla OSSP i LP jest już dostępny na naszej stronie w zakładce INFORMACJE dla uczniów :-)

Uczniowie klas I i II OSSP dostają podręczniki darmowe.

WYSTAWA Absolwentów PZSP w Tarnowie, rocznik 1980/82

 

Absolwenci PZSP w Tarnowie, rocznik 1980/82 pragną zaprosić wszystkich, którzy tylko mogą i chcą na kolejną wspólną wystawę, której wernisaż odbędzie się w Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, w sobotę 13 czerwca 2015 roku o godz. 15:00. Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia muzeum aż do końca lipca br.

Należy dodać iż absolwenci, odpowiedzialni za to wydarzenie, to Ci sami, którzy w ubiegłym roku prezentowali swoje prace na wystawie w naszej szkolnej galerii. Poniżej załączamy film z tamtego wydarzenia, serdecznie zapraszamy do obejrzenia, a także uczestnictwa w zbliżającym się wernisażu.

Absolwentom, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego powodzenia!

 

 

 

II Ogólnopolski Konkurs Malarski pt. „Obraz abstrakcyjny” – 2016


AGNIESZKA MADEJ, kl. III LP - II miejsce

Prace wytypowane prace do wystawy pokonkursowej:
Agnieszka Madej kl. IIIA LP
Wiktor Barłóg kl. IIIA LP

GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Hiszpania - Szkolna Prezentacja uczestników programu Erasmus +

 

W dniach 8 - 21 marca 2015r. uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wzięli udział w warsztatach artystycznych organizowanych w ramach programu Erasmus + w malowniczej Hiszpanii.

 

 

 

http://strazmiejska.tarnow.pl/konkurs-na-plakat/

W dniu 16 czerwca 2016 roku Jury konkursowe w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Wenz – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie
Członkowie: Dorota Krakowska – Wiceprezydent Miasta Tarnowa 
Krzysztof Tomasik – Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie
Zofia Hebda – Kierownik Referatu Porządkowego Straży Miejskiej w Tarnowie
Aldona Matusik – Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Tarnowie
Janusz Jędrzejczyk – Wicedyrektor ds. artystycznych ZSP Tarnów
Magdalena Kopczyńska-Kołodziej – Nauczyciel ZSP Tarnów
Piotr Burdzyński – Nauczyciel ZSP Tarnów
poddało ocenie 45 projektów zgłoszonych do Konkursu na plakat o tematyce antyalkoholowej przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. W wyniku obrad Jury konkursowe przyznało następujące nagrody:
I Nagroda: Agnieszka Madej, IIIA LP
II Nagroda: Konrad Augustyn, IIIA LP
III Nagroda: Kinga Pikusa, IA LP
Wyróżnienia: Tynkowska Izabela, IIIB LP
Karolina Żurek, IIIB LP
Anna Karwala, IIIB LP
Grzegorz Tryba, IIA LP
Anna Gondek, IA LP

 

 

 

2015-06-04  /  Wystawa "DIALOG"  /  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOWIE

 

 

 

 

Konkurs na Rysunek Miesiąca Maja 2016

 

W dniu 8 czerwca 2016 roku Jury w składzie:

Przewodniczący: 
Janusz Jędrzejczyk – wicedyrektor ds.. artystycznych

Członkowie: 
Marta Kryształowicz – przewodniczący Rady Rodziców
Aleksandra Zuba-Benn – nauczyciel
Łukasz Wojtanowski – nauczyciel
Paweł Rybczyński – nauczyciel
Dominik Krawiec – nauczyciel

poddało ocenie 11 rysunków zgłoszonych do Konkursu na Rysunek Miesiąca Maja przez uczniów Zespołu 
Szkół Plastycznych w Tarnowie.
W wyniku obrad Jury konkursowe ustaliło, że ze względu na niski poziom zgłoszonych prac nagroda 
Rysunek Maja 2016 nie zostanie przyznana.

 

 

 

 

 

 

KONKURS “1050 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE”

 

LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM ZORGANIZOWANYM PRZEZ FILIĘ NR 13 MBP
PT. “1050 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE”.

I MIEJSCE (KATEGORIA - LICEUM) – EWELINA KUPIEC
WYRÓŻNIENIE - KLAUDIA DYMON

I MIEJSCE (KATEGORIA- GIMNAZJUM) – WIKTORIA KRUK
WYRÓŻNIENIE – GABRIELA MAMCARCZYK

DYPLOMY:
DANIEL MAZUR
ŁUKASZ KUCZERA
KLAUDIA KUREK
MATEUSZ CIUREJ
WERONIKA BRZYSKA

Gratulujemy i zapraszamy do odwiedzenia wystawy w MBP, ul. Starodąbrowska 4 (filia nr 13)

 

"OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH 
MAKROREGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
BIENNALE DYPLOMY 2015
 
Muzycznie, wręcz uderzająco (w gong) odbyło się 2 czerwca 2015r. uroczyste otwarcie wystawy prac dyplomowych „Biennale Dyplomy 2015”, gdzie w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie zaprezentowano prace dyplomowe średnich szkół plastycznych wykonanych przez absolwentów z Jarosławia, Kielc,  Krakowa, Krosna, Leska, Nowego Sącza, Nowego Wiśnicza, Rzeszowa, Tarnowa i Zakopanego. 
 
Naszą szkołę reprezentowali: 
 
reklama wizualna: Mateusz Jarmuła, Dominik Mika, Patrycja Mikrut
tkanina artystyczna: Angelika Skoczeń, Monika Udziela, Ewelina Molenda
meblarstwo artystyczne: Emil Strychała, Mateusz Bień, Szymon Latocha
 
W ramach tego wydarzenia odbyło się sympozjum „Wychowanie poprzez sztukę”  oraz dyskusja ukazująca szerokie spektrum zagadnień i wniosków dotyczących edukacji artystycznej."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na LOGO i EXLIBRIS  R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y !!!

 

Jury Konkursu na Logo i Exlibris Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie w składzie:

 

Przewodniczący: Piotr Burdzyński – magister sztuki

 

Członkowie:

Janusz Jędrzejczyk - Wicedyrektor d/s. artystycznych ZSP w Tarnowie,

Beata Kania – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie,

Małgorzata Kołcz – magister sztuki,

Magdalena Kopczyńska–Kołodziej – magister sztuki,

Lidia Marzec –nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

 

wybrała najlepsze projekty logo i ekslibrisów. W wyniku obrad zapadła nietypowa decyzja, bowiem w kategorii projektu LOGO Jury wybrało trzy równorzędne projekty, z których po pewnych, zgodnych z regulaminem Konkursu,  zmianach, wybrane zostanie logo Biblioteki.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia.

 

Nagrodzone autorki projektów (w kolejności alfabetycznej):

 

Anna Karwala

Adrianna Turska

Karolina Żurek

 

Wyróżnione autorki projektów (w kolejności alfabetycznej):

 

Marlena Bieniasz

Anna Karwala

 

W kategorii EXLIBRIS zwycięzcami Konkursu zostały:

 

I miejsce: Anna Karwala

II miejsce: Karolina Żurek

III miejsce: Adrianna Turska

 

Dziękujemy wszystkim autorom, którzy nadesłali swoje prace na Konkurs. Termin uroczystego finału połączonego z wręczeniem nagród podany zostanie do wiadomości na stronie Biblioteki oraz Facebooku.

nagrodzone i wyróżnione prace

 

 

Uroczysty wernisaż wystawy Mieczysława Górowskiego "Mieczysław Górowski szkice i plakaty" /  28.05.2015

 

 

 

.

 

 

     

 

 

 

  

 

 

Stowarzyszenie „PAŁAC” zaprasza do udziału w szkoleniu animatorów kultury i edukatorów,

którzy z wraz  młodzieżą interesują się tematyką opartą na lokalnym dziedzictwie, w ramach realizacji  projektu „Questing”, który  jest  współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Prezydent Miasta Tarnowa objął Honorowym Patronatem to wydarzenie. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony warsztat opracowania

i wdrożenia Questu, który jest terenową metodą zaznajomienia się z autentycznym dziedzictwem historycznym, kulturowym i jego wpływem na współczesnych mieszkańców miasta.  Szkolenie z Questingu odbędzie się

w terminie 8-9 czerwca 2016 w budynku Pałacu Młodzieży, który wraz z Muzeum Okręgowym w Tarnowie jest partnerem zadania. W ramach szkolenia będzie można poznać metody i narzędzia budujące Quest i wyjaśnić

co kryje zagadkowego jego nazwa i formuła.

 Współpracując ze specjalistką w tym zakresie oraz historykiem określone zostaną: obszar tematyczny, zasięg, inwentaryzacja zasobów - katalog zabytków, ciekawostek, historii miejsc i osób oraz szczególnych cech dziedzictwa kulturowego Starówki i Tarnowa. Efektem wspólnej pracy będzie warsztat i opracowanie pierwszej wersji tarnowskiego Questu. Niewątpliwie oprawa graficzna, ilustracje i mapa, które zrealizujemy na szkoleniu będą mieć wpływ na finalny efekt. Zapraszamy zatem młodzież Zespołu Szkół Plastycznych z opiekunami

do aktywnego uczestnictwa w projekcie.  Kolejne etapy wdrożenia pomysłu to upowszechnienie informacji

o aplikacjach, za pomocą których można będzie zapoznać się z pierwszym tarnowskim Questem, na stronie www.tarquest.pl oraz na stronach Oferenta, Partnerów i Partnerów społecznych. Ostatnim etapem zadania będzie druk questów, które będą dostępne premierowo dla mieszkańców i Gości podczas Tygodnia Misyjnego

w Tarnowie, również w wersji angielskiej. Dystrybucją questów zajmą się wolontariusze stowarzyszenia oraz instytucje współpracujące.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką projektu Katarzyną Sypek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

.

 

DIALOG

Tytuł wystawy "DIALOG" jest lakonicznym ujęciem twórczego spotkania uczniów drugiej klasy Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i Tarnowie.
Spotkania różnych osobowości o odmiennym postrzeganiu świata, odmiennym temperamencie, o różnorodnych płaszczyznach i poziomie wrażliwości.
   Ta różnorodność wynika nie tylko z fenomenu jedynego i niepowtarzalnego 'cudu', jakim jest  indywidualność ludzka.
Jest to również spotkanie dwóch - zaryzykować można stwierdzenie - konkurujących ze sobą szkół plastycznych.
Ich bliskie sąsiedztwo od zawsze prowokowało do porównań, wydawania osądów i ferowania wyroków o "wyższości" tej lub innej.
Tak niewielka odległość umiejscowienia ich w regionie była, jest, i z pewnością będzie przyczyną "walki" o Młode Talenty.
Przy odrobinie jednak dobrej intencji tę 'przyczynę' zinterpretować można jako 'powód', który skutkować może interesującą konfrontacją,
i na zasadzie "symultanicznego kontrastu" pokazać wyraźnie swoistą specyfikę i oryginalność każdej ze szkół.
   W sztuce nie ma podziału na "lepsze" i "gorsze". Liczy się tylko "inne" i jak każdy byt ma swoją własną logikę, konstrukcję i swój własny wyraz.
To SPOTKANIE jest również dialogiem pomiędzy młodymi Twórcami, zderzeniem różnych postaw.
To także - najtrudniejszy - dialog z samym sobą i... pierwsza "rozmowa" z widzem. Odbiorcą, który również ma swój niebagatelny udział w 'tworzeniu' eksponowanych dzieł.
Nie można być obojętnym.

dr Anna Śliwińska-Kukla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO -JEŻÓW 2016

JURY XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO -JEŻÓW 2016
w składzie:
Przewodniczący -Prof. MAREK SAK ASP Łódż
-Prof.KRZYSZTOF BARTNIK UMCS Lublin
-Dr.BARTŁOMIEJ BAŁUT ASP Kraków i PWSZ Instytut Sztuki Tarnów

Jury przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX -DARIA ŁUKA ZSP w Jarosławiu

I NAGRODA -ALEKSANDRA KLIŃSKA ZSKLP w Nowym Sączu
II NAGRODA -KAROLINA WLAZŁO LP w Zduńskiej Woli
III NAGRODA -JUSTYNA PSZCZOLIŃSKA ZSP w Kole

WYRÓŻNIENIA:
MAJA SKOWRONEK -ZSP w Łodzi
SONIA SZYDŁOWSKA -ZPPKP w Opolu

NAGRODY SPECJALNE:
-Nagroda Dziekana WW i AW; ASP im.Strzemińskiego w Łodzi- Dr.hab.ANDRZEJA WACHOWICZA 
dla MIŁOSZA NOWAKOWSKIEGO LSP w Krośnie
-Nagroda Dyrektora Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie -Dr.BARTŁOMIEJA BAŁUTA
dla -MAGDALENY ŚWIERCZEK ZSP Tarnów 
-NAGRODA DYREKTORA ZSP W TARNOWIE MGR.ZBIENIEWA WENZA:
--JUSTYNA PSZCZOLIŃSKA ZSP KOŁO
--ALEKSANDRA KLIŃSKA ZSKLP NOWY SĄCZ
--SONIA SZYDŁOWSKA ZPPKP OPOLE

G R A T U L U J E M Y ! ! !

Wizyta w Klikowej - warsztaty (mgr Jacek Knapczyk)

 

 

 

PROMOCJA SZKOŁY W GEMINI

 

W dniach 1 i 5 czerwca 2016r. galeria Gemini wraz z ZESPOŁEM SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Tarnowie "odmaluje"się we wszystkich odcieniach BARW.
W tych dniach w godzinach od 12.00 do 20.00 w programie:
malowanie twarzy, możliwość porozmawiania ze społeczmością tarnowskiego Plastyka czyli informacje dotyczące rekrutacji, specjalności i specjalizacji, cyklu kształcenia i nie tylko.
Zapraszamy WSZYSTKICH, którym gra wielokolorowo na sercu...
Po prostu trzeba przyjść. I kropka!

 

 

DNI OTWARTE - WARSZTATY MEBLARSKIE  (mgr Jacek Knapczyk)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy w ramach akcji Doba Dla Kultury do zapoznania się z naszą szkołą.

Oferujemy wszystkim chętnym niepowtarzalną możliwość zwiedzenia pracowni artystycznych w trakcie warsztatów i zajęć edukacyjnych z zakresu: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, meblarstwa artystycznego, tkaniny artystycznej, reklamy wizualnej, renowacji mebli i wyrobów snycerskich orazrenowacji elementów architektury.
W trakcie wizyty w szkole można będzie obejrzeć:

wystawę w galerii szkolnej Mieczysław Górowski. Szkice i plakaty

wystawę prac dyplomowych z poszczególnych specjalności nauczanych w szkole

wystawę artystycznych aneksów dyplomowych oraz semestralnych prac uczniów wykonanych w poszczególnych pracowniach artystycznych

zabytkowe obiekty poddawane renowacji w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych – obiekty z Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych, szafę gdańską z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pomniki nagrobne z terenuStarego Cmentarza oraz cmentarzy żydowskich w Tarnowie i Ołpinach

W godz. 10.00-14.00 oferujemy wszystkim chętnym możliwość aktywnego uczestnictwa w następujących warsztatach i działaniach artystycznych:

Splotem malowane
Mini warsztaty tkackie - wykorzystywanie splotów do wykonywania bibelotów przyzastosowaniu różnorodnych lub nietypowych materiałów
nauczyciel prowadzący: Maria Wojtanowicz

Zdobienie drewnem
Mini warsztaty technik zdobniczych stosowanych w meblarstwie artystycznym - rzeźbienie w drewnie oraz technika intarsji
nauczyciel prowadzący: Jacek Knapczyk, Piotr Radwański

Świat kolorem malowany
Mini warsztaty rysunkowo-malarskie polegające na wspólnym tworzeniu wielkoformatowego obrazu w plenerze (przy sprzyjającej pogodzie) lub w pracowni
nauczyciele prowadzący: Małgorzata Cichoń, Aleksandra Benn

Techniki pozłotnicze
Mini warsztaty zdobienia pozłotą różnorodnych przedmiotów i powierzchni
nauczyciel prowadzący: Zbigniew Górowski

Formą kształtowane
Mini warsztaty wykonywania drobnych odlewów gipsowych przy zastosowaniu form negatywowych
nauczyciel prowadzący: Włodzimierz Depukat

Camera obscura – magiczne pudełko
Mini warsztaty wykonywania zdjęć bez użycia aparatu i obiektywu fotograficznego
nauczyciel prowadzący: Marek Kalafarski

Modelowanie w glinie
Mini warsztaty rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: Mateusz Kijak, Paweł Rybczyński

Mój projekt nadruku na koszulkę
Mini warsztaty projektowania i opracowywania własnych pomysłów nadruków na koszulkę 
nauczyciele prowadzący: Piotr Burdzyński, Agnieszka Muszyńska-Chliszcz

 

 

 

W najbliższy piątek 13 maja o godzinie 17 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4 odbędzie się wernisaż wystawy "Federica Garcii Lorki Granada - Cordoba - Sevilla" I w tym roku korzystając z gościny tarnowskiej biblioteki im. Juliusza Słowackiego i wpisując się w Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - "Biblioteka inspiruje" zaprezentujemy, tzn. ja wraz z uczniami Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, prace związane szeroko pojętą inspiracją literacką. Tegoroczna wystawa dedykowana jest Federicowi Garcii Lorce, jednemu z najsławniejszych artystów hiszpańskich, dedykowana jest tym samym jego rodzinnej Andaluzji, w tym szczególnie ukochanej Granadzie, która jest pierwszoplanową bohaterką jego utworów. Mieliśmy przyjemność odwiedzić Granadę, Kordobę i Sevillę, gdzie w ubiegłym roku uczniowie ZSP uczestniczyli w praktykach zawodowych w ramach projektu "Dobre zawody. Plastyk kontra Elektryk" tarnowskiej Fundacji Nowe Technologie finansowanego z programu Erasmus+. W związku z tym naszą wystawę wzbogacą przedmioty wykonane przez uczniów w andaluzyjskicjh szkołach artystycznych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Łukasz Wojtanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy w ramach akcji Doba Dla Kultury do zapoznania się z naszą szkołą. Oferujemy wszystkim chętnym niepowtarzalną możliwość zwiedzenia pracowni artystycznych w trakcie warsztatów i zajęć edukacyjnych z zakresu: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, meblarstwa artystycznego, tkaniny artystycznej, reklamy wizualnej, renowacji mebli i wyrobów snycerskich orazrenowacji elementów architektury.
W trakcie wizyty w szkole można będzie obejrzeć:

wystawę w galerii szkolnej Mieczysław Górowski. Szkice i plakaty

wystawę prac dyplomowych z poszczególnych specjalności nauczanych w szkole

wystawę artystycznych aneksów dyplomowych oraz semestralnych prac uczniów wykonanych w poszczególnych pracowniach artystycznych

zabytkowe obiekty poddawane renowacji w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych – obiekty z Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych, szafę gdańską z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pomniki nagrobne z terenuStarego Cmentarza oraz cmentarzy żydowskich w Tarnowie i Ołpinach

W godz. 10.00-14.00 oferujemy wszystkim chętnym możliwość aktywnego uczestnictwa w następujących warsztatach i działaniach artystycznych:

Splotem malowane
Mini warsztaty tkackie - wykorzystywanie splotów do wykonywania bibelotów przyzastosowaniu różnorodnych lub nietypowych materiałów
nauczyciel prowadzący: Maria Wojtanowicz

Zdobienie drewnem
Mini warsztaty technik zdobniczych stosowanych w meblarstwie artystycznym - rzeźbienie w drewnie oraz technika intarsji
nauczyciel prowadzący: Jacek Knapczyk, Piotr Radwański

Świat kolorem malowany
Mini warsztaty rysunkowo-malarskie polegające na wspólnym tworzeniu wielkoformatowego obrazu w plenerze (przy sprzyjającej pogodzie) lub w pracowni
nauczyciele prowadzący: Małgorzata Cichoń, Aleksandra Benn

Techniki pozłotnicze
Mini warsztaty zdobienia pozłotą różnorodnych przedmiotów i powierzchni
nauczyciel prowadzący: Zbigniew Górowski

Formą kształtowane
Mini warsztaty wykonywania drobnych odlewów gipsowych przy zastosowaniu form negatywowych
nauczyciel prowadzący: Włodzimierz Depukat

Camera obscura – magiczne pudełko
Mini warsztaty wykonywania zdjęć bez użycia aparatu i obiektywu fotograficznego
nauczyciel prowadzący: Marek Kalafarski

Modelowanie w glinie
Mini warsztaty rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: Mateusz Kijak, Paweł Rybczyński

Mój projekt nadruku na koszulkę
Mini warsztaty projektowania i opracowywania własnych pomysłów nadruków na koszulkę 
nauczyciele prowadzący: Piotr Burdzyński, Agnieszka Muszyńska-Chliszcz

 

 

 

 

Adriana Kustra w półfinale Off Fashion 2015 / http://adrianakustra.blogspot.com/

 

http://offfashion.eu/

 

 

 

 

 

IV Międzynarodowe Biennale Miniatur
„w 1050 rocznicę chrztu Polski”

Serdecznile gratulujemy uczennicom klasy III Angelice Wierzbie i Gabrieli Biś zdobycia wyróżnień w konkursie.

 

Jury gratuluje laureatom i pedagogom wysokiego poziomu nadesłanych prac i jest przekonana o szczególnej wartości popularyzatorskiej i upowszechniającej treści historycznych wśród młodzieży szkół artystycznych.

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ MATKI 2015 W PAŁACU MŁODZIEŻY W TARNOWIE

 

galeria zdjęć 

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie zaprasza na wystawę Mieczysława Górowskiego "Mieczysław Górowski szkice i plakaty". 


Uroczysty wernisaż odbędzie się 28 maja 2015r., o godz. 14.00 w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Wystawa potrwa do 16 czerwca 2015r.

Mieczysław Górowski urodził się 5 lutego 1941 roku w miejscowości Miłkowa w okolicach Nowego Sącza. 

Zmarł 31 sierpnia 2011 roku w wieku siedemdziesięciu lat w Krakowie. W 1959 roku ukończył PaństwoweLiceum Technik Plastycznych w Tarnowie i w tym samym roku rozpoczął naukę na krakowskiej ASP, studiując na Wydziale Architektury Wnętrz (1 rok), Wydziale Malarstwa pod kierunkiem profesora Wacława Taranczewskiego (2 lata), Wydziale Form Przemysłowych pod kierunkiem profesora Andrzeja

Pawłowskiego (3 lata), w 2001 roku artysta uzyskał tytuł naukowy profesora.
Jest autorem około 500 plakatów, które znajdują się w muzeach i 
kolekcjach całego świata, m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Suntory Museum w Osace, Musee d'art decoratives w Montrealu, Thelsrael Museum w Jerozolimie, Musee d'art decoratives w Paryżu, Moderna Musset w Sztokholmie, Deutsches Plakatmuseum w Essen, Muzeum Plakatu w Wilanowie 
oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
zapraszają na wystawę DYPLOMY 2016 /  Wystawa wybranych dyplomów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie / Wernisaż wystawy we wtorek 26.04, g. 14:00 / Dworzec PKP w Tarnowie, Pl. Dworcowy 4

Wystawa czynna do 6.05.2016

Po raz kolejny BWA i ZSP przygotowują wspólną wystawę promującą najciekawsze dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych. Dyplom jest pracą z wybranej specjalności: reklamy wizualnej, tkaniny artystycznej, meblarstwa.

 

Wystawa czynna wtorek-piątek 10-17 / niedziela 11-18, wstęp wolny

 

 

 

 

XII OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI JEŻÓW 2015

Panie i Panowie, 
a oto literą malowane słów kilka z kart pleneru jeżowskiego anno Domini 2015.  

18 maja rozpoczął się XXII Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie.  Uzdolniona artystycznie Młodzież ze szkół plastycznych naszego kraju, przez prawie dwa tygodnie,  maluje, rysuje, tworzy, a każdy z Nich otoczony jest artystyczną opieką i  mentorstwem Nauczycieli-Artystów. Ale to co powstaje to nie tylko szerokie spektrum "tańczących" na płótnie barw, obrazów, rysunków, ale przede wszystkim niezwykła atmosfera, która panuje w każdym miejscu tego dworu... To są Uśmiechy, Rozmowy, Przyjaźnie, które pozostaną piękną pamiątką tych chwil, dni. "Karty" plenerowskie  każdym dniem zamalowywują się, wspomnienia pozostaną bezcennym "płótnem", "obrazem" tworzonym przez Wszystkich Uczestników Pleneru. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek miesiąca marca. Anna Karwala, kl. III b LP, prowadzący: Łukasz Wojtanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w godz. 10.00 - 15.00 w renesansowym dworze obronnym Jeżów - ośrodek plenerowy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (Wilczyska koło Bobowej).
Kontakt:

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów
małopolskie
tel./fax / 14/ 622 21 41

 

 

"DZIECKIEM BYĆ..." 


Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystego wernisażu w dniu 22.05.2015r. o godz. 12:00 w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6

ZAPRASZAMY!

zobacz więcej: http://imav.tv/news/tarnowski-plastyk-wylawia-talenty

 

ROWEREM DO LATA 

 

Przyjdź w sobotę pod Centrum Handlowe Echo w Tarnowie i oddaj swój jednoślad w ręce uczniów z tarnowskiego plastyka. ZAPRASZAMY!

szczegóły akcji: http://imav.tv/news/w-sobote-zmien-wyglad-swojego-roweru

 

 

 

 

 

KLAUDIA MĄDRO, uczennica klasy 4 LP ZSP w Tarnowie otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „TWO COLOURS ONE PEOPLE”. Gratulujemy!

 

 

 
 
 
 
 

 

DNI OTWARTE

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Zespołu Szkół Plastycznych podczas Dni Otwartych.

Dla wszystkich zainteresowanych otwieramy pracownie artystyczne: rysunku i malarstwa,rzeźby, fotografii, meblarstwa, tkaniny artystycznej oraz reklamy wizualnej.

Lubisz malować? Chcesz spróbować swych sił jako projektant? Zobaczyć jak powstają rzeźby, meble i tkaniny? Odwiedź nas i weź udział w „Artystycznym biegu z przeszkodami”!

Dla wszystkich przygotowaliśmy wiele ciekawych twórczych wyzwań.

 

Zapraszamy w dniach 21 i 22 maja 2015r.w godzinach 9.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA ARTYSTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI DYPLOMANTEK  ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE

 TEATR IM. L. SOLSKIEGO W TARNOWIE.

 9, 11.04.2016

PREZENTACJA POŁĄCZONA Z AUKCJĄ PRAC UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE

NA RZECZ POMOCY NIEULECZALNIE CHOREJ UCZENNICY ZSP.

 

 

9.04.2016 (sobota)

GODZ. 17 AUKCJA PRAC - Foyer Teatru

GODZ.18 ADRIANA KUSTRA – pokaz mody „VESTITUM” – Duża Scena

INTERDYSCYPLINARNY POKAZ MODY, ŁĄCZĄCY DZIAŁANIA MULTIMEDIALNE /POKAZ FILMOWY, ARANZACJĘ DŹWIĘKOWĄ/

Z PREZENTACJĄ WYKREOWANYCH PRZEZ ARTYSTKĘ AUTORSKICH, ODWAŻNYCH I NIEZWYKLE NOWATORSKICH UBIORÓW, INSPIROWANYCH ABSTRAKCYJNYM KONTEKSTEM RUCHU DADA ORAZ HIPNOTYCZNYM, NADREALNYM ŚWIATEM SURREALIZMU.

 

11.04.2016 GODZ.17 (poniedziałek)

ANETA KILIŃSKA I MONIKA ZAWADZKA – wystawa prac „ECCE HOMO – OTO CZŁOWIEK”

WYSTAWA PORUSZA TRZY RÓŻNE SPOSOBY, ASPEKTY POSTRZEGANIA CZŁOWIEKA, NA KTÓRE ARTYSTKI CHCĄ ZWRÓCIĆ UWAGĘ:

 CZŁOWIEK W DRODZE, POSZUKUJĄCY SIEBIE, PODEJMUJĄCY DECYZJE, NIEUSTAJĄCY WĘDROWIEC.

 SPOJRZENIE PSYCHOLOGICZNE: JESTEM – JAKI? JESTEM

 TERYTORIUM – CZŁOWIEK I JEGO PRZESTRZEŃ.

 

POKAZOWI PRAC MALARSKICH I RYSUNKOWYCH TOWARZYSZYĆ BĘDZIE

 

PERFORMANCE „TERITIUM” MONIKI ZAWADZKIEJ (MAŁA SCENA)

 

ORAZ ENVIREMENT „HOMOVIATOR” ANETY KILIŃSKIEJ (SCENA UNDERGROUND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATARZYNA MACHALSKA – uczennica IV klasy Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

 

(ZE)WNĘTRZA” – WYSTAWA PRAC RYSUNKU I MALARSTWA

Galeria Niebieska”

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie,

wernisaż dnia 7.04.2016, godz. 17.00

 

 

Kiedy byłam małą dziewczyną powiedziałam mamie, że chcę iść do szkoły artystycznej,

i udało się! 4 lata dłubałam w drewnie, składałam małe szafeczki i półeczki, malowałam, coraz to większe obrazy z roku na rok. Zaczęłam dostrzegać ciekawsze kolory, które wypełniały mnie od środka, pokazując nowy pogląd na świat...

...Żyję w tym nowym, swoim, prywatnym, zakręconym świecie.

Brałam udział w ogólnopolskich, szkolnych i środowiskowych konkursach i wystawach plastycznych. Jestem animatorem życie kulturalnego w swojej rodzinnej miejscowości, prowadzę warsztaty plastyczne dla dzieci.

Osiągnięcia:

 • I miejsce w XI i XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego poświęconego bł. Karolinie Kózce

 • III miejsce w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego poświęconego

bł. Karolinie Kózce

Udział w wystawach zbiorowych na terenie Tarnowa:

 • „Bez ziemskiego adresu” z cyklu „Słowa malowane dźwiękiem” BWA Galeria Miejska

 • „Skąpiec” Teatr im. J. Solskiego 

 


 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

ul. Westwalewicza 6

 

Sobota, 30.05.2015, godz. 9.00-15.00

 

Serdecznie zapraszamy ramach akcji Doba Dla Kultury do zapoznania się z naszą szkołą. Oferujemy wszystkim chętnym niepowtarzalną możliwość zwiedzenia pracowni artystycznych w trakcie warsztatów i zajęć edukacyjnych z zakresu: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, meblarstwa artystycznego, tkaniny artystycznej, reklamy wizualnej, renowacji mebli i wyrobów snycerskich orazrenowacji elementów architektury.

W trakcie wizyty w szkole można będzie obejrzeć:

wystawę w galerii szkolnej Mieczysław Górowski. Szkice i plakaty
wystawę prac dyplomowych z poszczególnych specjalności nauczanych w szkole
wystawę artystycznych aneksów dyplomowych oraz semestralnych prac uczniów wykonanych w poszczególnych pracowniach artystycznych
zabytkowe obiekty poddawane renowacji w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych – obiekty z Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych, szafę gdańską z Muzeum Okręgowego w Tarnowiepomniki nagrobne z terenuStarego Cmentarza oraz cmentarzy żydowskich w Tarnowie i Ołpinach

 

W godz. 10.00-14.00 oferujemy wszystkim chętnym możliwość aktywnego uczestnictwa w następujących warsztatach i działaniach artystycznych:

 

Splotem malowane

Mini warsztaty tkackie - wykorzystywanie splotów do wykonywania bibelotów przyzastosowaniu różnorodnych lub nietypowych materiałów
nauczyciel prowadzący: 
Maria Wojtanowicz

 

Zdobienie drewnem

Mini warsztaty technik zdobniczych stosowanych w meblarstwie artystycznym - rzeźbienie w drewnie oraz technika intarsji
nauczyciel prowadzący: 
Jacek Knapczyk, Piotr Radwański

 

Świat kolorem malowany

Mini warsztaty rysunkowo-malarskie polegające na wspólnym tworzeniuwielkoformatowego obrazu w plenerze (przy sprzyjającej pogodzie) lub w pracowni
nauczyciele prowadzący: Małgorzata Cichoń, Aleksandra Benn

 

Techniki pozłotnicze

Mini warsztaty zdobienia pozłotą różnorodnych przedmiotów i powierzchni
nauczyciel prowadzący: Zbigniew Górowski

 

Formą kształtowane

Mini warsztaty wykonywania drobnych odlewów gipsowych przy zastosowaniu form negatywowych
nauczyciel prowadzący: Włodzimierz Depukat

 

Camera obscura – magiczne pudełko

Mini warsztaty wykonywania zdjęć bez użycia aparatu i obiektywu fotograficznego
nauczyciel prowadzący: Marek Kalafarski

 

Modelowanie w glinie

Mini warsztaty rzeźbiarskie
nauczyciele prowadzący: Mateusz Kijak, Paweł Rybczyński

 

Mój projekt nadruku na koszulkę

Mini warsztaty projektowania i opracowywania własnych pomysłów nadruków na koszulkę 
nauczyciele prowadzący: Piotr Burdzyński, Agnieszka Muszyńska-Chliszcz

 

 

 

 

 

 

 
 
 
KATARZYNA JANCZAK – uczennica klasy IV Liceum Plastycznego została zakwalifikowana do eliminacji centralnych 40 Olimpiady Artystycznej z historii sztuki!!!
 
GRATULUJEMY!  Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
 

Zapraszamy na ostatnie zajęcia przed egzaminem wstępnym w dniach 21 i 28 maja o godzinie 16:00 - 17:30.

Zapraszamy serdecznie

 

 

http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/rekrutacja-zsp

 

 

 

 

 

 

 

IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być: …”                         

                                                  „Historia Polski w obrazach”

                 Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, w  nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2015Rokiem Jana Długosza-słynnego polskiego kronikarza, historyka, dyplomaty, społecznika i hojnego darczyńcy

Inspiracją dla młodych twórców było zatem najsłynniejsze dzieło historyka: Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, które obejmuje najdawniejsze czasy naszej ojczyzny aż do 1480 r. Samym zaś celem konkursu było wykonanie prac, z motywem przewodnim, rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej, zachęcanie uczniów zdolnych, ambitnych do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych, wychowanie w duchu patriotycznym, inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności, a także wymiana doświadczeń uczniów różnych szkół oraz konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.

 

IV edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół powiatu tarnowskiego - uczniowie z 21 szkół podstawowych i gimnazjów, nadesłali ogółem 114 prac plastycznych w 3 kategoriach: 

„Maluch” – 23

„Młodzik” – 39

„Gimnazjalista” – 52

Konkurs przeprowadzany był w trzech kategoriach: 

„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych, 

„Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych, 

„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów 

Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formacie A-3: dowolną techniką.

I etap konkursu – szkolny 

Nauczyciel plastyki danej szkoły przeprowadził eliminacje szkolne do Konkursu i dostarczył na adres ZSP w Tarnowie prace uczniów w danej kategorii wiekowej oraz zgłoszenie do konkursu. Komisja Konkursowa wybrała 15 najlepszych prac w kategorii „Maluch” i „Młodzik” oraz 16 prac w kategorii „Gimnazjalista” , które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. 

 

II etap konkursu 

Drugi etap konkursu odbył się w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 25 lutego 2016r. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii, uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach, podczas których, pod kierunkiem artystów malarzy i rzeźbiarzy wykonali pracę zgodną z tematyką konkursu. 

W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele-opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w seminarium pt. „Sztuka nowych mediów” oraz warsztatach pt. „Wykorzystanie mediów cyfrowych i technik tradycyjnych w procesie tworzenia obrazu”, prowadzonych przez nauczycieli ZSP. 

Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoniła wśród uczniów zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

kategoria „Maluch”

I miejsce – Karolina Chrobak - Szkoła Podstawowa w Pleśnej

II miejsce – Gabriela Plebanek - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tarnowie 

III miejsce – Igor Struziak - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tarnowie

kategoria „Młodzik”

I miejsce – Paulina Lubera - Szkoła Podstawowa Nr 23 w Tarnowie

II miejsce – Magdalena Pater - Szkoła Podstawowa Nr 23 w Tarnowie 

III miejsce – Aleksandra Misiaszek - Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tarnowie

kategoria „Gimnazjalista”

I miejsce – Gabriela Chłopek – Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

II miejsce – Anna Stępień - Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

III miejsce – Barbara Bizacka - Gimnazjum nr 6 w Tarnowie

 

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do II etapu, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 17 marca 2016r w ZSP, podczas uroczystego wernisażu. 

Impreza zakończyła się zwiedzaniem szkoły, między innymi: pracowni rysunku i malarstwa, rzeźby, reklamy wizualnej, meblarstwa, podstaw projektowania, fotografii i filmu, tkaniny artystycznej i renowacji mebli oraz elementów architektury. 

Patronatem honorowym objął przedsięwzięcie Prezydent Miasta Tarnowa, a sponsorami  byli m.inn.: Szkoła Języków Obcych Teddy Bear, Specjalistyczna Fabryka Szachów i Gier Węgiel, Towarzystwo Ubezpieczeń WzajemnychTarnowska Agencja Rozwoju RegionalnegoSalon Kosmetyczny Lapis Lazuri, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Atelier Urody "Vital Skin", Klub fitness FitCurvesTarnowski Klub Strzelecki LOK.

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1114396295247633.1073741869.576293525724582&type=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie przesyła ostateczne wyniki po drugim etapie 
III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być …” - „Małopolskie tradycje i wierzenia”

Składamy podziękowanie nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu, 
a uczniom za zaangażowanie i kreatywne spojrzenie na temat.
Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz działań artystycznych miasta i będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.

 

Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w ZSP w Tarnowie podczas uroczystego wernisażu w dniu 22.05.2015r. o godz. 12:00
w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6

 

 

 

 

 

 

 

 Warsztaty w pracowni reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 Warsztaty z dziećmi 

 

 

Warsztaty w pracowni meblarstwa 

Zajęcia poprowadził mgr Jacek Knapczyk 

 

 

 Warsztaty ręcznego czerpania papieru w Pracowni Tkaniny Artystycznej

 

 

Prowadzący mgr Marzena Fiszczuk, dr Aleksandra Zuba-Benn

 

 

 

Digital Painting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 16.02.2016, w galerii ZSP w Tarnowie, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Jeżów 2016.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJGVGUw3J9w

 

 

INTEGRACYJNY PLENER MALARSKI DĘBNO 2015
 
W dniach 6-8.05.2015 odbył się po raz ósmy INTEGRACYJNY PLENER MALARSKI DĘBNO 2015r. 
Cel; integracja przez pracę, wymiana doświadczeń, łamanie wszelkich barier które utrudniają wzajemne relacje.
Wystawa poplenerowa w siedzibie DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY w JASTWI od 20.05 do 14.06.2015,  wernisaż 20.05 o godz.  10 00.
uczestnicy:
Olga Wieńć I LP
Karolina Nałódka I LP
Magdalena Świerczek I LP
Anna Pasek I LP
Klaudia Płachno I LP
Wiktoria Pilarska III OSSP
Zofie Barszczowska III OSSP
Lena Kolodziej III OSSP
Albert Szachajew III OSSP
opieka artystyczna: Renata Stadler
 
 

WYNIKI KONKURSU NA RYSUNEK MIESIĄCA / STYCZEŃ 2016

 

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU NA RYSUNEK MIESIĄCA / GRUDZIEŃ 2015

 

 
 
 
II edycja projektu  "Pierwszy dzwonek"
 
 
Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), tj. kwoty 684,00 zł.
 
Termin składania deklaracji do dnia 12 maja 2015 roku.

 

 

 

 

Tytuł: Wystawa „Zapomniane archiwum”

 

Przed świętami uczniowie Liceum Plastycznego mieli okazję uczestniczyć w „samoobsługowej” ekspozycji pt. „Zapomniane archiwum” w ramach projektu edukacyjno - kulturalnego „MEZUZA”. Celem tejże wystawy było zapoznanie uczniów z historią tarnowskich Żydów , zachęcenie do samodzielnego odkrywania dziejów miasta a także uwrażliwianie młodzieży na problemy związane z nietolerancją i dyskryminacją, oraz uczenie szacunku dla odmienności kulturowych.

Za pomocą dokumentów i albumów znajdujących się w starym biurku uczniowie przeglądali samodzielnie dzieje tarnowskich Żydów i ich chrześcijańskich sąsiadów. Dyrekcja ZSP składa szczególne podziękowania organizatorom projektu i kuratorom wystawy za umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy z historii regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

„Burzymy mury” – happening – 04.05.2015

 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych rozpoczął w Tarnowie happening pt. „Burzymy mury” zorganizowany przez Galerię Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Aniołowo”. Symboliczny mur barier wzniesiony rękami niepełnosprawnych artystów został zburzony przez władze miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego 
i dąbrowskiego. Ta akcja plastyczna mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu grupy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych oraz plastykom współpracującym  z Galeria Aniołowo przy aktywnym udziale uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniów ZSO nr 5 i SOSW w Tarnowie.

 

W przedsięwzięciu jako wolontariusze wzięli udział uczniowie naszej szkoły - Maciek Rękas, Weronika Ciężadło, Ola Orlicka, Monika Niemiec, Wiktoria Kruk, Natalia Jarmuła, Emilia Skruszeniec, Kinga Pietraszewska, Dawid Porąbka, Arkadia Augustyn, Kamila Iwańska, Dominika Wróbel, Karolina Petela, Ania Sosnowska, Paulina Sobarnia, Wiktor Barłóg, Zuzanna Chmura, Daria Stawarz i Natalia Budek - pod opieką artystyczną mgr. Anny Śliwińskiej-Kukli. Wspólnie z osobami niepełnosprawnymi m. in. budowali ratusz z wcześniej malowanych kartonów, pomagali w organizacji całej imprezy oraz śmiało integrowali się ze wszystkimi uczestnikami. Celem wydarzenia było zintegrowanie ludzi z całego regionu tarnowskiego i zburzenie "BARIER" międzyludzkich, całości towarzyszyła pozytywna atmosfera i artystyczne szaleństwo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo,
wręczamy Zaproszenie na wystawę niezwykłą, barwnie urozmaiconą plastycznie z przedsięwzięcia jakim były kilkumiesięczne warsztaty artystyczne w tarnowskim Plastyku, i w którym udział wzięli chętni mieszkańcy Tarnowa. Zajęcia odbywały się co tydzień w godzinach popołudniowych pod okiem znanych Artystów naszej szkoły.
Wystawa "Edukacja dla Kultury" podsumowuje dokonania Uczestników poszczególnych warsztatów m.in. małej formy rzeźbiarskiej, pisania ikon i pozłotnictwa, fresku, tkaniny, fotografii klasycznej, i nie tylko...
Uroczysty wernisaż z udziałem zaproszonych Gości odbędzie się 21 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6. 
Zapraszamy Wszystkich, by spotkać się w gronie Przyjaciół w miejscu skrzącym kolorytem artystycznego Piękna, 
zatem do zobaczenia:-)
 
Z artystycznymi pozdrowieniami Społeczność tarnowskiego Plastyka
 
Patrycja Jasiak
 
 
 

 

 

 

 

"SPOJRZENIA" / WERNISAŻ WYSTAWY PRAC ŁUKASZA WOJTANOWSKIEGO

 

Mocno subiektywna jest lapidarność wzroku utkwionego w chwili spojrzenia, to mroczne, lub groźne, kusząco głębokie, zamknięte w brewerii  koloru, utkwione w przeczuciu i odczuciu SYMBOLU piękna słowa tkwi zamknięte gdzieś na powiece płótna obrazu.

Wernisaż prac Łukasza Wojtanowskiego oraz uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.
8 maja 2015r.(piątek), godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, Krakowska 4

 

 

 

 

Wizyta w domu spokojnej starości / (24 listopada) / klasa IV OSSP przedstawiła akademię na 11 listopada

 

 

.

.

 

 

"Dołącz do NAS"

I jak tu pokazać, że nauka w Zespole Szkół Plastycznych jest cenna i wyjątkowo wartościowa? Przed takim wyzwaniem stanęła drużyna tarnowskiej szkoły artystycznej na Mini Targach Edukacyjnych organizowanych w ostatnim dniu kwietnia w Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.      

Uczniowie klas II i III Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie spróbowali przedstawić wyjątkowość tej nauki w atmosferze szeroko rozumianej sztuki jako możliwości realizacji pasji, talentu nie tylko tego artystycznego, indywidualności i kreatywności. Niczym malarz kolorem, tak młodzież słowem stworzyła obraz nauki i życia w naszej szkole jako szeroko rozumiane spectrum ciekawych wydarzeń artystycznych, językowych, sportowych, gdzie PIĘKNO SZTUKI I WIEDZY tworzy obraz ucznia tarnowskiego Plastyka.

 

zobacz więcej / foto facebook ZSP / zapraszamy

 

 

 

 

Wernisaż wystawy poplenerowej Jeżów 2015 / 26-30.10.2015 / uczestnicy: kl. V OSSP / nauczyciele: Aleksandra Zuba-Benn, Renata Stadler

 

 

 

 

 

"La cuisine française... pas comme les autres!"

 Za nami kolejna, III już edycja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Francuskiego, której tematem była "Kuchnia francuska inna niż wszystkie". I warto podkreślić, że również prezentacje uczestników były indywidualnymi "kreacjami" ubranymi w szaty Power Pointa. 

Tarnowski "Plastyk" reprezentowały: Sara Dunaj w kategorii gimnazjum oraz Katarzyna Jańczak, Dorota Serafin oraz Ewelina Słomska rywalizujące z licealistkami. Twórcze podejście do tematu, ogrom pracy i systematyczności, niezwykle uroczy kartonowy piekarnik  oraz pyszne palmiery przygotowane przez Sarę z III OSSP były przepisem na sukces, sukces 1. miejsca zdobytego w ramach konkursu organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im.K. Brodzińskiego w Tarnowie. Również uczennice klasy III Liceum Plastycznego ukazały w swych wystąpieniach ciekawy świat wyjątkowych smaków kuchni francuskiej.  Tym samym nasze dziewczyny stanęły na konkursowym podium, Sara zdobywając najwyższe, 1. miejsce w kategorii gimnazjalistów, natomiast Kasia Jańczak 3. miejsce wśród reprezentatów liceum. Gratulujemy!!! I cóż rzec pozostaje.. Bon appétit!☺

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Konkurs niepodległościowy rozstrzygnięty

 

 

10 listopada, podczas uroczystej gali niepodległościowej w Centrum Sztuki Mościce uhonorowano autorów najlepszych dzieł w konkursie plastycznym „Polska niepodległa”.

 

Tematyka konkursu dotyczyła szeroko pojętego patriotyzmu: jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy mogli wykorzystać różnorodne techniki plastyczne.

 

Nagrodzeni:

Kategoria: „szkoły ponadgimnazjalne”

I miejsce: Wiktoria Kruk, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

II miejsce Barbara Moskal, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących

III miejsce: Klaudia Mądro, Zespół Szkół Plastycznych

III miejsce: Dorota Serafin, Zespół Szkół Plastycznych

 

Kategoria: „miasto Tarnów pierwsze niepodległe”

I miejsce: Anna Karwala, Zespół Szkół Plastycznych

II miejsce: Adrianna Turska, Zespół Szkół Plastycznych

II miejsce: Anna Plebanek, Gimnazjum Dwujęzyczne

III miejsce: Jagoda Małecka, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Wyróżnienie:

Izabela Tynkowska, Zespół Szkół Plastycznych

 

GRATULUJEMY!!!

 

galeria zdjęć:  http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2015/CSM-raut-niepodleglosciowy

 

 

 

"Coś się kończy, coś się zaczyna"

     24 kwietnia 2015r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. W tym wyjątkowym dniu uczestniczyli oczywiście tegoroczni Maturzyści, ich Rodzice, Dyrekcja, Nauczyciele, Społeczność Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz zaproszeni Goście. W uroczystościach tych wziął udział także Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa. Wyróżnieni uczniowie VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (OSSP) oraz IVA i IVB Liceum Plastycznego (LP) otrzymali wyróżnienia i dyplomy za osiągnięcia artystyczne i nie tylko. I zapowiadało się, że to byłby koniec uroczystości, ale tarnowski Plastyk jest wyjątkowy w swoim rodzaju i nie rozstaje się z abiturientami bez specjalnego pożegnalnego SHOW, które w tym roku miało formę ponownego egzaminu dyplomowego, gdzie niezwykłe jury artystyczne w osobach Salvadora Dali, Vincenta van Gogha oraz Andy'ego Warhola dokładnie przeegzaminowało wybranych, a więc (och przepraszam), a "węc"☺ stresu ciąg dalszy, ale pozytywnie, szczęśliwie i z humorem wszyscy zdali! Show przygotowali uczniowie klas VOSSP oraz III LP wraz z opiekunami-wychowawcami.
     Minęły te lata tak szybko, tyle się zmieniło o czym przypomniały wyświetlane na ekranie zdjęcia uczniów odchodzących klas zebrane z Kiedyś i Teraz. W czasie tej retrospektywnej podróży niejednemu zakręciła się łza w oku, łza, która powróci znów kiedy sięga się pamięcią do takich chwil, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna...
     Drodzy Maturzyści, każdy z Was zapisał się już w historii naszej szkoły, teraz czas na nowe karty subiektywnego wyboru, na krok, który przybliża do wybranego celu, i tym pierwszym niech będzie sukces w majówce maturalnych zmagań.
BONNE CHANCE czyli POWODZENIA!

 

Wystawa prac dyplomowych uczniów / galeria ZSP oraz przestrzeń wystawiennicza szkoły / BWA  wystawa wybranych prac dyplomowych / ZAPRASZAMY

  

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Kultura/Galeria-Kultura-2015/BWA-Wystawa-wybranych-dyplomow-Zespolu-Szkol-Plastycznych

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820102294742187.1073741982.182348631850893&type=1

 

 

 

 

/

 

 

 

Czeska sztuka w tarnowskim Plastyku 

 

Czyli Jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa okazja by zobaczyć kunszt i precyzję pracy uczniów czeskiej szkoły artystycznej AveArt (Ostrawa, Czechy) w progach, a właściwie w galerii Zespołu Szkół Plastycznych na ul. Westwalewicza 6.

Szanowni Państwo, Przyjaciele Artystycznych Dusz, Zaproszenie międzynarodowe na niezwykle interesujący
finisaż prac uczniów tej szkoły artystycznej do Was przesyłamy:-)
Młodzież czeska wraz z opiekunem przebywa w Tarnowie w ramach programu Erasmus + , i bierze codziennie udział  w warsztatach, które mają miejsce w tkackich salach Plastyka, a
ukoronowaniem tych działań będzie właśnie zjawiskowy finisaż.
Zapowiada się gratka iście spektakularna...
Czesi w Tarnowie, w Plastyku, w piątek 30 października 2015r., godz. 12.00. 
Wydarzenie artystycznie magnetyzujące, hipnotyzujące, zapierające dech Wrażliwych na Świat Sztuki, Piękna, Artyzmu, które drzemią w Każdym:-) Zapraszamy by wraz z
Nami poczuć tę atmosferę i zobaczyć  jak wygląda czeska edukacja artystyczna..."


Patrycja Jasiak

 

 Przedstawienie szkolne

 

 

 

 

 

 

 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH / 2015

 

W imieniu lokalnej społeczności naszej Wsi zapraszamy serdecznie dnia 29.10.2015 r. wszystkie Baby i Chłopów, dorodne Dziołchy i Parobków, Pasterzy i Pasterki...

Mile widziane będą również zwierzęta gospodarcze. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń...

Łoj, będzie się działo i będzie radośnie!

Gospodarze imprezy: kl II A, II B oraz II OSSP

 

 

 

 

"CZESI W TARNOWIE"

 

15 października 2015r. (czwartek) o godz.14.00 odbędzie się w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6, wernisaż uczniów ze szkoły artystycznej "Ave Art" (Ostrava, Czechy). Pokazane zostaną prace m.in. z grafiki, designu, i nie tylko. Młodzież z tej czeskiej artystycznej szkoły uczestniczy od poniedziałku 12 do 30 października 2015r. w warsztatach, które odbywają się w pracowni tkaniny w tarnowskim Plastyku w ramach programu Erasmus +. Zapraszamy bardzo serdecznie, iscie kolorowo i międzynarodowo!

http://www.aveart.cz/

 

 

Twórcze spotkania w tarnowskim Plastyku / DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH / 9-10 maja 2015

 

 

http://dniotwarte.eu/atrakcje/tworcze-spotkania-w-tarnowskim-plastyku/

Sobota 9.05.2015

 

"Żywe obrazy"

pokaz obrazów inspirowanych twórczością Artura Grottgera zainscenizowanych przez uczniów szkoły

10.00 – 10.30

 

"Bądź jak Artur Grottger"

warsztaty rysunkowo-malarskie dla dzieci

10.30 – 12.30

 

"Zuzi - buzi"

przedstawienie bajki terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w wykonaniu uczniów szkoły

11.00 – 11.30

12.00 – 12.30

 

"Techniki pozłotnicze"

pokaz i warsztaty nakładania pozłoty na różnych podłożach

10.00 – 13.00

 

"Z formy odlewane "

pokaz i warsztaty wykonywania drobnych obiektów przy użyciu technik odlewniczych z form negatywowych

13.00 – 15.00

 

"Tynkiem malowane"

warsztaty tworzenia obrazów i ornamentów przy użyciu barwionego tynku w technice sgraffita

11.00 – 15.00

 

"Mini warsztaty rzeźbiarskie"

warsztaty modelowania w glinie. Przyjdź, zobacz, spróbuj...

10.00 – 13.00

 

"Laser w konserwacji zabytków"

wykład dotyczący zastosowania lasera w konserwacji zabytków na przykładzie macewy z cmentarza żydowskiego w Tarnowie

13.30 – 14.00

 

"Kolorowy świat"

rodzinne malowanie - warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 lat

13.00 – 15.00

 

"Digital painting"

pokaz malarstwa cyfrowego na podstawie pejzażu przy użyciu tabletu graficznego

13.00 – 14.00

 

 

 

"Maszyna do mieszkania"

wykład przybliżający twórczość jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku oraz warsztaty konstruowania własnej wymarzonej "maszyny do mieszkania" adresowane do uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum

9.30 – 11.00

 

"Czytamy i odkrywamy"

wykład dotyczący odkrywania znaczeń wybranych dzieł sztuki

12.00 – 13.00

 

"Nieco inaczej"

prezentacja multimedialna przykładowych obrazów z komentarzem i dyskusją oraz warsztaty w formie gry mające na celu trening twórczości i rozwijanie wyobraźni

9.00 – 13.00

 

Niedziela 10.05.2015

 

"Żywe obrazy"

pokaz obrazów inspirowanych twórczością Artura Grottgera zainscenizowanych przez uczniów szkoły

10.00 – 10.30

 

"Bądź jak Artur Grottger"

warsztaty rysunkowo-malarskie dla dzieci

10.30 – 12.30

 

"Portret - bądź jak ..."

możliwość wykonania zdjęcia portretowego z wykorzystaniem gotowych plansz w atelier fotograficznym szkoły. Prosimy o przyniesienie nośników cyfrowych do zapisu zdjęcia.

9.00 – 15.00

 

"Techniki pozłotnicze"

pokaz i warsztaty nakładania pozłoty na różnych podłożach

10.00 – 13.00

 

"Ręczne papieru czerpanie"

pokaz i warsztaty ręcznego czerpania papieru dla dzieci od lat 6

12.00 – 15.00

 

"O baroku z przymrużeniem oka"

tragikomedia o Królu Słońce Ludwiku XIV i kulturze baroku w wykonaniu uczniów szkoły

10.30 – 11.30

12.00 – 13.00

 

"Laser w konserwacji zabytków"

wykład dotyczący zastosowania lasera w konserwacji zabytków na przykładzie macewy z cmentarza żydowskiego w Tarnowie

13.30 – 14.00

 

 

"Nieco inaczej"

prezentacja multimedialna przykładowych obrazów z komentarzem i dyskusją oraz warsztaty w formie gry mające na celu trening twórczości i rozwijanie wyobraźni

9.00 – 13.00

 

"Zaprojektuj własne opakowanie"

wprowadzenie do działań projektowych (barwa - światło - przestrzeń) oraz warsztaty projektowania opakowania przy użyciu kartonu i tektury

10.00 – 12.30

 

"Drewnem zdobione"

mini warsztaty technik zdobniczych stosowanych w meblarstwie artystycznym - rzeźbienie w drewnie oraz intarsja

9.00 – 15.00

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA / ZAPROSZENIE

 

W dniu 14 października 2015r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Serdecznie zapraszamy całą Społeczność szkolną, Nauczycieli, Pracowników szkoły, Uczniów i Rodziców do udziału w tym wydarzeniu. 
Przed akademią uczniowie spotykają się z wychowawcami o godz.9.00.

 

.

 

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

oraz Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zapraszają na wystawę:DYPLOMY 2015
Wystawa wybranych dyplomów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie
Wernisaż wystawy w czwartek 23.04, g. 18:00
Dworzec PKP w Tarnowie, Pl. Dworcowy 4
Wystawa czynna do 5.05.2015, wstęp wolny

Po raz kolejny BWA i ZSP przygotowują wspólną wystawę promującą najciekawsze dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych. Dyplom jest pracą z wybranej specjalności: reklamy wizualnej, tkaniny artystycznej i meblarstwa. 

 

Tarnowski Plastyk świętował urodziny - Magazyn Miejski 28/09/2015 - imav.tv

 

 

Konferencja konserwatorska pt. W służbie zabytkom - teoria, dydaktyka oraz praktyka w konserwacji

 

17 kwietnia 2015 w godz. 10.00 - 16.30 w renesansowym dworze obronnym Jeżów - ośrodek plenerowy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (Wilczyska koło Bobowej) odbyła się konferencja konserwatorska pt. W służbie zabytkom - teoria, dydaktyka oraz praktyka w konserwacji.

Na konferencji wystąpili dr Janusz Sarkowicz, ASP Kraków; dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP Warszawa; mgr Marta Kalata, ASP Kraków; mgr Agnieszka Marecka, ASP Kraków; Daria Halska, ZSP Tarnów; Justyna Samborska, ZSP Tarnów; Barbara Wabnik, LP Kalisz; Karol Lis, LP Nowy Wiśnicz; Ewa Radlińska, ZSP Tarnów; Sylwia Zdeb, ZSP Tarnów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom a także osobą, które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia.

Impreza została objęta honorowym patronatem Prezydenta miasta Tarnowa, Romana Ciepeli.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S18tHdHM4J8

 

 

 

 

 

Jubileusz wyjątkowo barwny, malarski czyli Tarnowski Plastyk świętuje!

 

W dniach 25 i 26 września 2015r. tarnowski Plastyk świętował 70 lecie Liceum Plastycznego oraz 40 lecie Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego. 
Uroczystość odbyła się w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Braci Uczniowskiej szkoły oraz Gości.
W trakcie oficjalnej części jubileuszu wręczono nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki „Zasłużonych dla Kultury Polskiej” oraz odsłonięto popiersie patrona szkoły Artura Grottgera.
Piątkowe świętowanie ubarwiły wystawa „Moja Polska Podróż” pana Andrzeja Kaliny, spotkanie z artystą rzeźbiarzem panem Jerzym Kaliną oraz wieczorny pokaz mody i wernisaż uczennic szkoły.

Jubileusz jest zawsze uroczystością niezwykłą dla szkoły, a dla szkoły artystycznej jest to tworzenie się w przenośni Obrazu Historii, obrazu, którego koloryt tworzą Wspomnienia Absolwentów, Przyjaciół, a probierzem tych barw przeszłości była obecność Wszystkich wraz z Nami. Wanitatywność takich „malarskich” kotwic emocjonalnych wspomnień odżywa właśnie w takich dniach i tworzy nowe dzieło. Jakie ono będzie, jak odmaluje się za lat kilka, czas pokaże.

Dziękujemy Państwu za obecność, za wspólne świętowanie 70 lat tarnowskiego Plastyka.

foto Wiktor Barłóg

 

zapraszamy także do obejrzenia foto na:

http://tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2015/Jubileusz-70-lecia-Liceum-Plastycznego

http://tarnow.in/tylko-tu-moglo-byc-tak-kolorowo-jubileusz-liceum-plastycznego-duzo-zdjec/

oraz na nasz szkolny facebook:

https://www.facebook.com/events/1604169283171926/

https://www.facebook.com/ZespolSzkolPlastycznychWTarnowie

 

 

 

 

 

Tarnowski ”Plastyk” w Hiszpanii

 

W dniach 8 - 21 marca 2015r. uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wzięli udział w warsztatach artystycznych organizowanych w ramach programu Erasmus + w malowniczej Hiszpanii.

 

Grupa licząca dwudziestu uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wyjechała wraz z opiekunami, nauczycielem rzeźby mgr Mateuszem Kijakiem oraz nauczycielem malarstwa mgr Łukaszem Wojtanowskim, do malowniczej Granady położonej na południu Hiszpanii.Projekt, koordynowany przez firmę Europroyectos Leonardo da Vinci, nosił nazwę "Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk".

 

Młodzież tarnowskiego "Plastyka" podzielona została na sześć grup, które realizowały autonomiczne programy warsztatowe w różnych placówkach m.in: Escula de Arte (szkoła artystyczna w Granadzie), Los tres Juanes (firma zajmująca się m.in realizacją unikalnych drewnianych stropów) czy też pracownia rzeźbiarska lokalnego artysty Miguela Moreno

 

Każdego dnia praktyk uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, tworząc m.in: ornamenty, odlewy z brązu w technice wosku traconego, itp. Grupa mieszkała w pięknej dzielnicy Albaicin wpisanej na listę UNESCO. Niemalże codziennie, po pracy, młodzież brała udział w wycieczkach po Granadzie, której przewodnikami byli praktykanci z Polski oraz Włoch, pracujący w firmie Europroyectos. Uczestnicy podziwiali piękne miejsca, poczynając od wspomnianej dzielnicy Albaicin, Sacromonte, a kończąc na wspaniałym kompleksie Alhambry.

 

Po pierwszym tygodniu praktyk, uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w dwóch dużych wycieczkach. Celem wyjazdów była Cordoba oraz wybrana przez uczniów Sewilla. Warto zaznaczyć, że w obydwu miastach zwiedzono Alkazary - reprezentacyjne pałace mauretańskie. W Sewilli młodzież miała okazję zobaczyć monumentalną i unikalną na skalę światową Katedrę Najświętszej Marii Panny, powstałą w miejscu meczetu zbudowanego przez muzułmańską dynastię Almohadów . Katedra ta jest największym kościołem gotyckim na świecie. Uczestnicy wycieczki odwiedzili także m.in Plaza de Espana w Sewilli oraz wielki meczet w Cordobie - Mezquita.  

 

W wolnych chwilach młodzież wraz z nauczycielami tworzyła szkice oraz obrazy akwarelowe, a także zwiedzała miejsca, które nie były wpisane do planu wycieczek organizowanych przez firmę. Mijający hiszpański czas wypełniony był zajęciami praktycznymi, jak również innymi, ciekawymi wydarzeniami, ot choćby dyskoteka zorganizowana specjalnie dla młodych twórców pochodzących z Tarnowa.

 

Bez wątpienia dni spędzone w Granadzie to doświadczenie, które na długo zapadnie w pamięci uczestników. Zgodnie z tradycją firmy koordynującej projekt, pod koniec wyjazdu został zorganizowany wieczór pożegnalny, gdzie wręczono uczniom i opiekunom dyplomy potwierdzające uczestnictwo w warsztatach oraz będące z pewnością cenną pamiątką.

 

Lista uczestników:

 LP:                                                                                OSSP:

 

Gabriela Biś                                                                   Klaudia Kułaga 

Katarzyna Janczak                                                         Szymon Marański 

Agnieszka Madej                                                           Wiktoria Łabuz 

Klaudia Mądro                                                               Aneta Koza

Sylwia Mikrut                                                                Martyna Kędzierska 

Dawid Porąbka                                                               Jan Kukułka

Dorota Serafin                                                                Miłosz Kropiowski 

Ewelina Słomska                                                            Dominika Wróbel

Jadwiga Stach                                                                 Julia Honkisz

Daria Stawarz                                                                 Kamil Rodzaj

 

 https://www.facebook.com/ZespolSzkolPlastycznychWTarnowie?ref=hl

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. 

- 8.00 MSZA W BAZYLICE KATEDRALNEJ

- 9.00 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 

 

 

Przyznano jednorazowe stypendia dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2013/2014.

W tym roku  jednorazowe stypendium za osiagniecia artystyczne otrzymała Karolina Bodura z kl. IV LP.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2015/Wreczenie-stypendiow-dla-szczegolnie-uzdolnionych-uczniow

 

 

 

UCZENNICA ZSP W JURY 29 TARNOWSKIEJ NAGRODY FILMOWEJ

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu wręczana jest Statuetka – "Kamerzysta" i nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł., która przyznawana jest przez reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych, wchodzących w skład Jury Młodzieżowego. 
Nabór do Jury Młodzieżowego 29 Tarnowskiej Nagrody Filmowej trwał od 2 do 20 marca 2015 r. W sumie zgłosiło się 21 osób chętnych pracować w Jury, w większości ze szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie oraz z PWSZ. 
W wyniku testu na wiedzę o filmie, który został przeprowadzony 1 kwietnia w skład gremium weszło 7 osób, które zdobyły największą ilość punktów, a są to:

Łukasz Drużkowski - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Jarosław Drwal - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Kamila Iwańska - Zespół Szkół Plastycznych
Tytus Olszówka - I Liceum Ogólnokształcące
Magdalena Piątek - I Liceum Ogólnokształcące
Szymon Sacha - I Liceum Ogólnokształcące
Emilia Wójcik - II Liceum Ogólnokształcące

http://www.tck.pl/kategoria-tarnowska-nagroda-filmowa,8.html

 
 

Międzynarodowy konkurs z języka francuskiego pt.„ Rysunki świata”

został zorganizowany przez Francuskie Stowarzyszenie z Clermont-Ferrand „Spotkania Frankofonii”.

II grupa klasy III OSSP, pod opieką mgr Sylwii Mulowskiej, wykonała pracę zbiorową – mapę Francji w postaci kolażu, z elementami cywilizacyjnymi charakterystycznymi dla poszczególnych regionów. Uczniowie OSSP otrzymali czwartą nagrodę, za pracę wyłonioną spośród 165, nadesłanych z całego świata. Bravo!!!

 

 

 

 

Adriana Kustra w finale Young Fashion Day

 

" Kolekcja VESTITUM, zaprojektowana i uszyta, momentami wytkana przez Adrianę Kustrę uczennicę V OSSP na Galę Finałową ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów Young Fashion Day w Kielcach. Gala odbyła się 21 marca 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Była to V odsłona tego konkursu, tytuł tegorocznej edycji to "Opętani w geometrii". Adriana Kustra zakwalifikowała się do finałowej piętnastki, z czego na konkurs projekty nadesłało blisko 100 projektantów z całej Polski. Oto cztery modele konkursowych kreacji. To dopiero początek kolekcji VESTITUM, więcej informacji na temat kolekcji i nie tylko można znaleźć na blogu Adriany:

http://adrianakustra.blogspot.com/

 

 

 

 

Kontrast Klub znajduję się na ulicy Krętej 10, obok w prawdzie już nie istniejącej Bramy Pilźnieńskiej. Brama krakowska i pilźnieńska były  pierwszymi miejscami, w których oficjalnie można było przekroczyć granice miasta.

Klub funkcjonuje na tarnowskim rynku zaledwie od roku, jak wskazuje nazwa motywem przewodnim naszych działań są różnicektóre nas nie ograniczają a wręcz przeciwnie, motywują do rozwijania się i działania. W Kontraście transmitujemy różnorodne wydarzenia sportowe, kibicujemy piłkarzom, żużlowcom i bokserom. Początkowo klub był nastawiony wyłącznie na sport, obecnie poszerzamy Nasze możliwości. Jest to  miejscem w którym można nie tylko wypić aromatyczną kawę, czy szalonego drinka wsłuchując się w rytm różnorodnej muzyki, ale również przestrzeń która daje możliwość rozwijania się, dzięki czemu propagujemy tarnowską kulturę.

Naprzeciw naszego klubu, w starych murach miasta znajduje się piękny ogród. Cichy zakątek,oddzielony od szumu tętniącego życiem Tarnowa. Miejsce to daje możliwość wyciszenia i refleksji, pozwala Nam przenieść się myślami do czasów,  które już  nieodwracalnie uleciały ,a stanowią istotną część historii naszego miasta

W historycznych murach Tarnowa wraz z słuchaczami Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego  zorganizowaliśmy wystawę prac, wykonanych różnorodnymi technikami malarstwa, rysunku oraz grafiki. Wystawa ta pozwolił Nam na zaprezentowanie utalentowanej młodzieży oraz  zrobienie kroku w stronę Tarnowskiej kultury.  Współpraca z Słuchaczami PZSP w Tarnowie to dopiero początek. Obecnie pracujemy nad założeniem Dyskusyjnego Klubu Filmowego oby daćmożliwość tarnowianom  do poznania ciekawych i ambitnych dzieł  polskiej oraz światowej kinematografii.  Będzie to idealna przestrzeń do dyskusji i refleksji nad związkami kina oraz sztuki, a także otaczającej nas rzeczywistości.

Kolejny projekt który chcemy wdrożyć w rzeczywistość to Klub Literacki, który umożliwi nie tylko interpretacji wybranych dzieł polskich i zagranicznych poetów ale również prezentację własnych kompozycji.

Tarnów to miasto w którym na każdym rogu spotykamy artystów, a naszym zamiarem jest to aby znaleźli się w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie co umożliwi im  dzielenie się  przeżyciami, a dzięki temu sposobność zobaczenia codzienności  z innej perspektywy.

Naszym celem jest umożliwienie  miłośnikom sportu i różnorodnych dziedzin sztuki, poszerzania swoich horyzontów i dzielenia się doświadczeniami przy świetnej zabawie w Kontrast Klub !

Justyna Janus

 

 

CE(N)ZURAcezura, cenzurka..... to tytuł  interdyscyplinarnej wystawy słuchaczy I Roku Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Tak wielowątkowy i tajemniczy nieco tytuł zawiera w sobie różne tropy i kierunki odczytywania i interpretacji pierwszego pozaszkolnego pokazu dokonań artystycznych  młodych twórców, pochodzących z różnych stron Polski.

To pierwsze zdarzenie – akurat podczas ZDEARZEŃ tarnowskich - w Klubie „Kontrast”,

który zamierza progresywnie rozwijać swoją działalność kulturalno-artystyczną.

26 czerwca, to pierwszy dzień Święta Miasta Tarnowa.

Dla słuchaczy Studium tarnowskiego plastyka, to podwójne święto.

Świętują także tego dnia ukończenie pierwszego roku pobytu w Tanowie.

Pierwszego roku „pobierania nauk” w rzemiośle renowacji mebla i wyrobów snycerskich

oraz elementów architektury.

Efekt ich całorocznych starań na przedmiocie Rysunek i Malarstwo, to najważniejsza część wernisażowego wieczoru. Z wystawioną cenzurką - świadectwem ukończenia roku,  wpisem zaliczeniowym do indeksu, mogą śmiało pochwalić się swoją rzetelną pracą nad szlifowaniem umiejętności i krystalizowaniem talentu pod czujnym okiem belfrów.

Wystawa „Ce(n)zura to prace powstałe zakamarkach szkolnej pracowni. Zawierające program nauczania, abecadła rysunku i malarstwa. Od kopii mistrzów, przez studia z natury,po próby własnych interpretacji i wypowiedzi twórczych.

To oficjalna część piątkowego wieczoru.

W mniej ‘ocenzurowanej’ części zaplanowano koncert. Będzie cezurą i dopełnieniem wizualnych wrażeń.

Dźwięki zagra duet:  Filip Rutkiewicz oraz Mikołaj Rodzaj – obiecujący plastycy, a i muzycy nie lada.

Tak wspaniale zapowiadający się wieczór w urokliwych zakątkach starego miasta Tarnowa – w murach ogródka byłego internatu niegdyś Liceum Plastycznego, niech będzie cezurą – oddechem między kończącym się rokiem szkolnym a następnym....

Warto przyjść i wystawić własną cenzurkę.

 

Anna Śliwińska-Kukla

 

Autorzy prac:

Maria Zając

Agnieszka Tomsia

Maciej Kowal

Filip Rutkiewicz

Beata Jakubiec

Aleksandra Boratyńska

Jan Kamykowski

Sabina Nowak

Kamil Samborski

Mateusz Nasiadka

Weronika Banaś

Aneta Śliwińska

Daria Halska

Katarzyna Roś

Ewelina Jarmuła

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3zRBzmWCX1g


PROGRAM

 

Program Warsztatu Tworzenia Wideoklipu Yacha Paszkiewicza jest oparty na autorskim doświadczeniu z realizacji ponad 400 polskich teledysków. Spotkanie trwa 3 dni i składa się na nie parę ważnych zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji klipu filmowego. Grupa uczestników warsztatu jest traktowana jako zespół twórczy, którego zadaniem jest stworzenie dzieła filmowego, jak również indywidualnie, tak aby każdy warsztatowicz dotknął tych części warsztatu, które wymagają autorskiego podejścia.

Na wstępie odsłuchujemy specjalnie wybrany utwór muzyczny z tekstem. Wspólnie dokonujemy analizy utworu, wyodrębniamy na tablicy tekst i poszczególne składowe muzyczne. Dzielimy nagranie na mniejsze części mając na uwadze upływający czas i strukturę kompozycji. Rozumienie tekstu przenosi nas w stronę dyskusji o scenariuszu wideoklipu. Otwarta dyskusja ma na celu generowanie pomysłów i budowanie spójności realizacyjnej.

Następnie zaczyna się indywidualna praca nad "storyboardami" (szkicami scen filmowych podobnymi do komiksu). Utwór muzyczny zostaje podzielony na mniej więcej równe części, a uczestnicy wybierają sobie te, które najbardziej chcieliby zrealizować. Po pewnym czasie przystępujemy do wyklejenia przygotowanej ściany storyboardami w chronologii ich pojawiania się w utworze. Zaczyna się indywidualna prezentacja autorów, którzy tłumaczą co chcą zrobić przed całą grupą.

Drugi dzień warsztatów zaczyna się od przygotowania studia blueboxowego i zapoznania się ze sprzętem realizacyjnym. Uczestnicy poznają podstawowe elementy pracy operatorskiej w studio, takie jak obsługa sprzętu rejestrującego, podstawy oświetlenia ekranu "blubox", sposób organizacji planu filmowego. Na planie pojawia się zespół muzyczny, dla którego realizujemy teledysk. Każdy z uczestników warsztatu jeszcze raz omawia swój storyboard zapoznając zespół i przypominając grupie co chce stworzyć. Grupa w tym czasie dzieli się na mniejsze zespoły współpracujące. W tej części warsztatów oprócz nauki operowania obrazem warsztatowicze muszą również podołać zadaniom reżyserskim. Praca w zespole realizacyjnym musi podlegać liderowi, który kieruje powstawaniem dzieła filmowego. Grupy, które w tym czasie oczekują na swój czas, zajmują się przygotowaniem tła do swoich kreacji. Może to być rysunek, kolaż zdjęciowy lub prosta animacja. Dla nich przygotowane jest specjalne stanowisko reprodukcyjne i środki potrzebne do wykonania zadania (papier, tusz, farby, kredki, pędzle, nożyczki, klej, pisaki). Powstające materiały są sukcesywnie dostarczane do komputera i przygotowywane do montażu. Po zrealizowaniu wszystkich potrzebnych zdjęć filmowych następuje wspólne omówienie tej fazy realizacji wideoklipu.

Trzeci dzień jest poświęcony postprodukcji i montażowi teledysku. Każdy pod okiem prowadzącego warsztaty, który jest zarazem opiekunem artystycznym całego przedsięwzięcia, montuje swoją scenę. Reszta grupy w tym czasie uzupełnia brakujące animacje pracując w grupach przy stołach reprodukcyjnych (3 stanowiska). Powstawanie wideoklipu jest obserwowane przez wszystkich. Bierzemy udział w dyskusji na ostatecznym kształtem pracy. Po zakończonym etapie montażu, następuje proces postprodukcji (wyrównanie kolorów, dodanie efektów). Następnie grupa ogląda całe dzieło i skończony teledysk publikujemy w sieci. Warsztatowicze na zakończenie otrzymują specjalne Certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu. Yach Paszkiewicz wszystkie prawa zastrzeżone


Termin warsztatów: 21-23 kwietnia br. w TCK od 10.00 do 16.00 ( z przerwą obiadową). Zgłoszenia uczniów zainteresowanych udziałem w warsztatach przyjmowane będą w bibliotece 25 marca (środa).

koszt - 10 PLN


 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO „KALIGRAM”

 

zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur.

Konkurs polegał na własnoręcznym wykonaniu kaligramu - pracy plastycznej z wykaligrafowanym utworem poetyckim, którego wersy tworzyły postać lub przedmiot związany tematycznie z utworem.

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła poezji francuskojęzycznej poświęconej miłości.

Uczniowie ZSP, pod opieką mgr Sylwii Mulowskiej, znowu okazali się najlepsi, zdobywając główne miejsca, dzięki swojej niezwykłej kreatywności.

Patrycja Kołodziej – I miejsce w kategorii liceum

Izabela Tynkowska - II miejsce w kategorii liceum

Patrycja Woźny – I miejsce w kategorii gimnazjum

 

 

 

 

 

XVII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej


XVII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej odbył się 12 czerwca 2015r. w IV LO w Tarnowie pod hasłem „Chanson du cinéma”- uczniowie interpretowali piosenki z filmów francuskich, z musicali, oraz bajek.

 

Uczestnikami konkursu byli soliści i zespoły wokalne uczniów. Jury oceniało warunki głosowe i muzykalność wykonawców oraz poziom znajomości języka francuskiego. Wybór był z pewnością bardzo trudny, ze względu na wysoki poziom występów uczestników.

 

Zgodnie z tradycją, uczniowie Plastyka znowu byli najlepsi - odnieśli ogromny sukces, otrzymując aż 4 nagrody!

 

Jury konkursu przyznało:

I miejsce: Katarzyna Jaskólska w interpretacji piosenki Mireille Mathieu “Nos souvenirs” z musicalu Cats – opiekun Sylwia Mulowska

 

III miejsce: Julia Honkisz za interpretację piosenki Laura Maine “L’air du vent” z filmu Pocahontas - opiekun Sylwia Mulowska

 

Nagrody za walory językowe - Dobrawa Cichoń za interpretację piosenki Edith Piaf „Milord” - opiekun Sylwia Mulowska

Nagrody za walory językowe - Katarzyna Jaskólska - opiekun Sylwia Mulowska 

 

 

 

 

 

 

 

 Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza

 

Damian Drwal, Mikołaj Rodzaj

Metanoja”

 

noja”

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie i muzyka na żywo we wtorek 17.03.2015, g. 18:00

Wystawa czynna jedną dobę

W środę 18.03.2015 w godzinach 10:00-17:00, wstęp wolny

 

Metanoja” to niekonwencjonalny (lub specyficzny) w swych działaniach projekt, samo słowo metanoia to z języka greckiego „nawrócenie", „radykalna odnowa życia", „odnalezienie Boga". Artyści, którzy prezentują swoje prace są dalej w poszukiwaniu owego „boskiego pierwiastka", którym jest wiara lub energia, która istnieje we wszechświecie.

 

Damian Drwal - 19-latek, uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Zdobył pierwszą nagrodę - indeks na wyższą uczelnię w Szczecinie w konkursie abstrakcja. Zajął trzecie miejsce w konkursie o Witkacym. Jego prace były wystawiane w Teatrze, TCK, ZSP, na wystawach pokonkursowych, i na ścianach miast oraz opuszczonych budynków. Tarnowski writer, malarz, fotograf, pisarz i marzyciel.

 

Mikołaj Rodzaj - uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Urodzony 1 lipca 1996 roku.

Nieznany artysta muzyk. Znany z projektów muzycznych, takich jak ”Something more serious” i Zespołu Mosty. Perkusista, malarz, beatmaker. Charakteryzuje się spontanicznością, jest energiczny w swoich działaniach. Jego twórczość opiera się przede wszystkim na działaniach abstrakcyjnych, zarówno w malarstwie, jak i muzyce. W ,,podziemiach” Tarnowa pracuje nad projektem dźwiękoszumosplatanina zwanym również jako „Splatanina”. Jego dokonania nie są jeszcze znane szerszej publiczności. Jednakże premierę swej muzycznej działalności pod przykrywką „Splatanina” miał okazje przedstawić na projekcie zorganizowanym przez Grupę Nieformalną Aspiranci ,,Słowa - Malowane - Dźwiękiem”, gdzie ukazał swoje utwory. W swoich dokonaniach łączy obraz z dźwiękiem. Do dnia dzisiejszego szuka nowego połączenia obrazu z dźwiękiem.

 

Facebook https://www.facebook.com/events/348961828641758/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI  18.03.2015  godz. 17:00 

Dnia 18 marca 2015 roku, o godzinie 17:00 odbędą się w naszej Szkole zebrania

z Wychowawcami klas VI OSSP oraz IV LP A i IV LP B. Obecność Rodziców wskazana i mile widziana. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

Już niebawem będziemy obchodzić 70 lecie naszej szkoły. Dzięki naszemu nauczycielowi Jackowi Knapczykowi, który dostarczył mnóstwo zdjęć z poprzedniej uroczystości 65 lecia dziś wspomnimy tamte chwile.

 

Na chwilę jeszcze przenieśmy się do czasu przebudowy naszej szkoły.