LOGIN

Organ Prowadzący:

organem prowadzącym szkołę jest GMINA MIASTA TARNOWA

Nadzór:

nadzór pedagogiczny sprawuje CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 

W skład zespołu wchodzą:

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH (6-letnia) ze specjalnościami: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna, 

 

LICEUM PLASTYCZNE (4-letnie) ze specjalnościami: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna

 

POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE (2-letnie) ze specjalnościami: renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja detalu architektonicznego

 

 

ADMINISTRACJA
 

mgr inż. Karolina Lisowska - Główny księgowy

Marta Kula - Specjalista ds. finansowych

mgr Elżbieta Firlit - Specjalista ds. kadr

mgr Aneta Banek – Pomoc administracyjna 

mgr inż. Jolanta Gruca - Inspektor BHP

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

Elżbieta Kloch 

 

 

 
 
BIBLIOTEKARZ
 
mgr Dariusz Romanowski
 

 

 

RADA RODZICÓW:

 
przewodniczący

zastępca przewodniczącego

Ewa Jaworek - sekretarz
Wiesław Baran - skarbnik
Magda Bogusz - członek
Marzena Sternal - członek


Dorota Dymon - komisja rewizyjna
Anna Bartyzel - komisja rewizyjna

Dorota Kaprawy - komisja rewizyjna

 

INFORMACJE O REKRUTACJI