LOGIN
 DYREKCJA:
 
mgr Janusz Jędrzejczyk - Dyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Owsiak - Wicedyrektor
mgr Anna Szczepanik - Wicedyrektor ds. artystycznych
 

 

 

Organ Prowadzący:

organem prowadzącym szkołę jest GMINA MIASTA TARNOWA

Nadzór:

nadzór pedagogiczny sprawuje CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 

W skład zespołu wchodzą:

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH (6-letnia) ze specjalnościami: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna, 

 

LICEUM PLASTYCZNE (4-letnie) ze specjalnościami: projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna

 

POLICEALNE ZAWODOWE STUDIUM PLASTYCZNE (2-letnie) ze specjalnościami: renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja detalu architektonicznego

 

 

ADMINISTRACJA
 

mgr inż. Karolina Lisowska - Główny księgowy

Marta Kula - Specjalista ds. finansowych

mgr Elżbieta Firlit - Specjalista ds. kadr

mgr Aneta Banek – Pomoc administracyjna 

mgr inż. Jolanta Gruca - Inspektor BHP

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

Elżbieta Kloch 

 

 

 
 
BIBLIOTEKARZ
 
mgr Dariusz Romanowski
 

 

 

RADA RODZICÓW:

 

Rada Rodziców:

 

Ewa Dagnan-Jaworek – Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Sznajder – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Andrzej Pasadyn – Skarbnik Rady Rodziców

Renata Nowak – Sekretarz Rady Rodziców

Monika Babiarska-Kras – Członek Rady Rodziców

Sebastian Giemza – Członek Rady Rodziców

Grzegorz Rug – Członek Komisji Rewizyjnej

Karolina Wójcik – Członek Komisji Rewizyjnej

Beata Chruszcz – Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej     

 

83 8804 0000 0091 0900 0681 0001

  

INFORMACJE O REKRUTACJI