LOGIN

Rada Rodziców:

Ewa Dagnan-Jaworek – Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Sznajder – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Andrzej Pasadyn – Skarbnik Rady Rodziców

Renata Nowak – Sekretarz Rady Rodziców

Monika Babiarska-Kras – Członek Rady Rodziców

Sebastian Giemza – Członek Rady Rodziców

Grzegorz Rug – Członek Komisji Rewizyjnej

Karolina Wójcik – Członek Komisji Rewizyjnej

Beata Chruszcz – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Limanowej     

83 8804 0000 0091 0900 0681 0001