LOGIN

INFORMACJE 2016/17

 

 

WYCIECZKA DO GRECJI dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie / ŚLADAMI ANTYCZNEJ GRECJI / 8-9 DNI / maj 2017 / informacje i zapisy: mgr Karina Wenz-Mróz (nauczyciel wychowania fizycznego)

 

 

 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 
 
01 09 2016 rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
31 03 2017 zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych
20 06 2017 zakończenie zajęć dydaktycznych II roku PZSP
23 06 2017 zakończenie zajęć dydaktycznych pozostałych klas
23 12 – 31 12 2016 zimowa przerwa świąteczna
30 01 – 12 02 2017 ferie zimowe
13 04 – 18 04 2017 wiosenna przerwa świąteczna
 
 
pozostałe dni wolne
 
01 11 2016 Wszystkich Świętych /Wtorek/
11 11 2016 Święto Odzyskania Niepodległości /Piątek/
06 01 2017 Święto Trzech Króli /Piątek/
01 05 2017 Święto Pracy /Poniedziałek/
03 05 2017 Święto Konstytucji 3 Maja /Środa/
15 06 2017 Boże Ciało /Czwartek/
dni bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 10 2016 Dzień Edukacji Narodowej /Piątek/
31 10 2016 przed dniem Wszystkich Świętych /Poniedziałek/
02 05 2017 przed Świętem Konstytucji 3 Maja /Wtorek/; propozycja odpracowania
tego dnia w dniu 13 05 /sobota/ w ramach Dni Otwartych szkoły
04 05 – 05 05 2017 pisemny egzamin maturalny /czwartek, Piątek/, nie dotyczy PZSP
16 06 2017 po Bożym Ciele /Piątek/
21 06 – 22? 06 2017 po klasyfikacji końcoworocznej /środa, Czwartek/
 
 
 
Egzamin dyplomowy
obrony prac dyplomowych
 
10 04 2017 tkanina artystyczna / IVA, IVB LP; 6 uczniów
reklama wizualna / VI OSSP; 8 uczniów
11 04 2017 meblarstwo / IVA, IVB LP; 9 uczniów
meblarstwo / VI OSSP; 6 uczniów
12 04 2017 reklama wizualna / IVB LP; 9 uczniów
reklama wizualna / IVA LP; 6 uczniów
21? 06 2017 renowacja mebli i wyrobów snycerskich / II PZSP
renowacja elementów architektury / II PZSP
egzamin ustny z historii sztuki
19 04 2017 tkanina artystyczna / IVA, IVB LP
reklama wizualna / VI OSSP
20 04 2017 meblarstwo / IVA, IVB LP, VI OSSP
21 04 2017 reklama wizualna / IVA, IVB LP
22 06 2017 renowacja elementów architektury / II PZSP
renowacja mebli i wyrobów snycerskich / II PZSP
 
 
Egzamin gimnazjalny
 
19 04 2017 część humanistyczna
20 04 2017 część matematyczno-przyrodnicza
21 04 2017 język obcy nowożytny
16 06 2017 ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego
 
 
Egzamin maturalny
 
04 – 26 05 2017 część ustna z języka obcego nowożytnego
08 – 20 05 2017 część ustna z języka polskiego /formuła od 2015/
04 – 24 05 2017 część pisemna egzaminu maturalnego
30 06 2016 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 
 
Egzaminy wstępne
 
01 06 – 02 06 2017 egzamin wstępny do OSSP i LP
03 07 – 04 07 2017 egzamin wstępny do PZSP
21 08 – 22 08 2017 nabór dodatkowy do OSSP, LP i PZSP
Przegląd Centrum Edukacji Artystycznej z rysunku, malarstwa i rzeźby
15 – 17 2017 etap szkolny
2017 makroregion południowo-wschodni – Opole
 
 
Wydarzenia
 
27 04 2017 finisaż prac dyplomowych
21 04 2017 VI Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska Jeżów 2017
18 05 – 27 05 2017 XXIV Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie
 
27 04 – 28 04 2017 dni otwarte szkoły
13 05 2017 
 
 
 
 
 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
 
 
09 09 2016 zebranie informacyjne z rodzicami
04 11 2016 zebranie śródokresowe
02 12 2016 zebranie z rodzicami klas maturalnych dotyczące
wyników klasyfikacji śródrocznej
27 01 2017 zebranie z rodzicami pozostałych klas dotyczące
wyników klasyfikacji śródrocznej
zebranie śródokresowe z rodzicami klas maturalnych
03 03 2017 zebranie z rodzicami klas maturalnych
wyniki wstępnej klasyfikacji rocznej
07 04 2017 wywiadówka dla rodziców klas I – V OSSP oraz I – III LP
19 05 2017 zebranie z rodzicami pozostałych klas
wyniki wstępnej klasyfikacji rocznej