LOGIN

Tkanina artystyczna

 

nauczyciele:

dr Anna Śliwińska

dr Aleksandra Zuba-Benn 

mgr Marzena Fiszczuk

mgr Joanna Graniczkowska

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

Tkanina artystyczna jest jedną z najstarszych specjalności kształconych w szkole. Nauka polega na przekazywaniu wiedzy dotyczącej historii tkactwa, materiałów, narzędzi i technik tkackich, a przede wszystkim kształceniu praktycznych umiejętności tkania na ramkach i krosnach. Program nauczania obejmuje tradycyjne techniki, takie jak: kilim, sumak, dywan wiązany, gobelin, brosz, które uczniowie poznają w klasie pierwszej i drugiej. W klasach wyższych wprowadzane są techniki o bardziej złożonym stopniu trudności, poszerza się też ich zakres o działania związane ze sztuką włókna, takie jak: batik, makrama, papier czerpany, shibori, itp. Każdą realizację poprzedza etap projektowania, co wiąże się

z nauczaniem podstaw komponowania pod kątem określonej techniki. Obok prac płaskich wykonywane są też obiekty przestrzenne, a także formy użytkowe związane z modą. W klasie czwartej uczniowie wykonują pracę dyplomową według własnego projektu i w wybranej przez siebie technice. Cyklicznie biorą udział

w konkursach, zdobywając prestiżowe nagrody, prace ich prezentowane są na wystawach.

W pracowni tkaniny artystycznej dbamy o kształcenie samodzielnego myślenia, rozwój wyobraźni

i kreatywności, z każdym uczniem pracujemy indywidualnie wspierając jego rozwój. 

Aleksandra Zuba-Benn

 

 

Tradycje tkackie w naszej szkole sięgają 1945 roku od kiedy Pani Stefania Miniczowa wprowadziła naukę tkania na ramkach. Od 1948 roku tkaninę prowadziła Pani Maria Światłowska, która rozwinęła dział stopniowo wzbogacając w różne krosna tkackie. Wspólnie z nią uczyli tkaniny artystycznej Witold Błaszkiewicz i Maksymilian Suchoński. Z inicjatywy dyrektorki Pani Jadwigi Gajek - Sanowskiej w latach sześćdziesiątych rozpoczęto budowę pawilonu tkackiego, który mieścił sale dydaktyczne i warsztaty tkackie. Na początku lat siedemdziesiątych budowę pawilonu kontynuował i zakończył dyrektor Jan Winiarski. W tym czasie na dziale tkactwa zajęcia prowadzili artyści plastycy : Teresa Szafrańska, Teresa Szuszkiewicz - Spryszak, Barbara Górska, Ryszard Spryszak oraz nauczyciele zawodu ; Zofia Graniczny, Cecylia Kołodziej i Małgorzata Kujda, Maria Wojtanowicz.  

 

prace uczniów: