LOGIN

Projektowanie graficzne

 

nauczyciele:

mgr Magdalena Kopczyńska-Kołodziej

mgr Janusz Jędrzejczyk

mgr Klaudia Cisek

mgr Agnieszka Dudek

 

_____________

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE — to jedna ze specjalizacji (specjalności artystycznej) o nazwie Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. 
 
Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny; koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie nauki kształcimy umiejętność świadomego
i samodzielnego posługiwania się językiem plastycznym w kreowaniu struktur funkcjonalnych, opartych
o współczesne techniki i technologie. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczą w akcjach i działaniach artystycznych, wystawach, wycieczkach przedmiotowych oraz programach edukacyjnych.
Treści nauczania w 5 letnim cyklu kształcenia obejmują szerokie spektrum działań i zagadnień teoretycznych związanych z projektowaniem graficznym. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia  dotyczące pojęć i terminów z dziedziny liternictwa i typografii, technik cyfrowych, technik i narzędzi pracy oraz historii projektowania graficznego. 
Uczniowie poznają funkcje i możliwości programów graficznych, które następnie wykorzystują w praktyce do realizacji zadań takich jak: kompozycje liternicze, projektowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej (znaki, symbole, piktogramy), projektowanie form wydawniczych, plakatów, projektowanie kampanii społecznych i reklamowych, aplikacja projektów graficznych na formy przestrzenne (opakowania, przestrzeń publiczna, elementy ubioru), działania intermedialne a także tworzenie dokumentacji projektowej oraz techniki prezentacji. Realizacja zadań odbywa się przy pomocy programów graficznych
z pakietu adobe i corel.
 
W klasie programowo najwyższej młodzież realizuje pracę dyplomową, która jest podsumowaniem umiejętności zdobytych podczas poprzednich lat nauki. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.
 
_____________
 
przykładowe prace uczniów: