LOGIN

Meblarstwo artystyczne

 

nauczyciele:

mgr Maciej Mytnik

mgr Katarzyna Paczkowska

Mateusz Bień

 

MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE jest jedną z najstarszych specjalizacji nauczanych w Szkole.

Jest to dziedzina sztuki użytkowej zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem obiektów wyposażenia wnętrz, głównie mebli. 

W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskują unikatowe lub niskoseryjne wyroby rzemiosła artystycznego. Nauka meblarstwa artystycznego łączy oryginalność artysty i konkretny zawód, czego efektem mogą być wybitne obiekty sztuki użytkowej. 

Historia specjalizacji sięga samych początków naszej Szkoły – roku 1945. Nie zapominając o bogatych tradycjach, spoglądamy również w kierunku nowoczesności (wzornictwo i design). Głównym surowcem ciągle pozostaje drewno, jednak w kształtowaniu obiektów meblarskich wykorzystujemy nowoczesne technologie i materiały. Szkoła zapewnia wszelkie materiały i narzędzia pomocne w nauce meblarstwa kładąc przy tym duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. 

W pięcioletnim cyklu nauczania kształcone są umiejętności dające absolwentowi możliwość samodzielnej pracy w warsztacie meblarskim (fach w ręku), a jednocześnie przygotowujące go do podjęcia studiów akademickich na wydziałach projektowych. Droga młodego meblarza rozpoczyna się od wykonywania drobnych sprzętów codziennego użytku z równoczesnym poznawaniem zasad projektowania i podstaw technologii, a kończy samodzielnym stworzeniem oryginalnego mebla o wysokich walorach estetyczno-użytkowych.

 

prace uczniów: