LOGIN

2021

_________

 

 

 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 1 klasy Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie – 17 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń. 


Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie na rok szkolny 2021/2022

 1. Informujemy, że Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie jest szkołą prowadzoną przez MKDNiS,
  w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej.

Kandydat dostarcza dokumenty rekrutacyjne:

 • podanie do szkoły,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum sztuk plastycznych wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego w ustalonym terminie, rodzic kandydata dołącza do dokumentów pisemne oświadczenie, w którym wskazuje przyczynę niedotrzymania terminu. W tym wypadku ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mija 24 września 2021 r.

 • ewentualne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.

          Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

 Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

                            Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

                             ul. Westwalewicza 6

                             33-100 Tarnów


Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przesłanie skanów powyższych dokumentów na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule wpisując rekrutacjaLSP_imie i nazwisko kandydata.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (przesłać) do dnia 8 czerwca 2021 r., natomiast oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w dniu egzaminu.

 

 1. Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku i będzie obejmował egzamin praktyczny z:
 • rysunku w godz. 9.00-10.30
 • malarstwa w godz. 11.00-12.30
 • kompozycji przestrzennej w godz. 13.00-14.30

 

Na egzamin praktyczny należy przynieść:

przybory malarskie, farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle, ołówki, nożyczki, linijkę, cyrkiel, ekierkę, nóż introligatorski.

Pozostałe materiały zapewnia szkoła.

 

Kandydaci do klas pierwszych liceum sztuk plastycznych, przed przystąpieniem do każdego
z egzaminów, są zobowiązani do okazania aktualnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumenty tożsamości wraz ze zdjęciem.

  

Dokumenty:

Podanie LSP /RODO/pdf/

Zaświadczenie o samotnym wychowywaniu

Zaświadczenie o wielodzietności
Regulamin____Rekrutacja do Policealnego Studium Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

na rok szkolny 2021/2022

 

Kandydat dostarcza dokumenty rekrutacyjne:

 • podanie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Policealnym Studium Plastycznym wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego w ustalonym terminie, rodzic kandydata dołącza do dokumentów pisemne oświadczenie, w którym wskazuje przyczynę niedotrzymania terminu. W tym wypadku ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mija 24 września 2021 r.

 • ewentualne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.

 

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

                            Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

                             ul. Westwalewicza 6

                             33-100 Tarnów

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przesłanie skanów powyższych dokumentów na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule wpisując rekrutacjaPSP_imie i nazwisko kandydata.

Oryginały przesłanych dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w dniu egzaminu. 


Egzamin wstępny: 18 czerwca 2021, godz. 9.00

Na egzamin praktyczny należy przynieść:

przybory do rysowania i modelowania m.in. ołówki, czarne kredki, pisaki lub markery, czarny tusz i pędzle, klej w sztyfcie, linijkę, ekierkę i cyrkiel, gumkę, nożyczki i nóż introligatorski. Szkoła zapewnia zdającemu karton do wykonania kompozycji rysunkowej oraz materiały do wykonania kompozycji przestrzennej.

 

 

Dokumenty:

Podanie PSP/RODO

 


________________


 

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Plastycznego na

zdalne konsultacje! 

7 kwietnia — 31 maja 2021

od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 — 13.00

 
W tytule wiadomości prosimy napisać, jakiej szkoły dotyczy wiadomość — Liceum Sztuk Plastycznych, Policealnego Studium Plastycznego.
 
Czekamy na Wasze prace! 

Dni Otwarte: 29 — 30 kwietnia i 15 maja 2021


_________RUSZA REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLATYCZNYCH I POLICEALNEGO STUDIUM PLASTYCZNEGO!

Zapraszamy na kierunki

 

Liceum Sztuk Plastycznych:

projektowanie graficzne

aranżacja wnętrz

meblarstwo artystyczne

tkanina artystyczna

 

 

 

 

 

 

Policealne Studium Plastyczne:

renowacja mebli i wyrobów snycerskich

renowacja elementów architektury

— projektowanie graficzne – NOWOŚĆ 

 

RUSZA REKRUTACJA NA NOWY KIERUNEK!
Projektowanie graficzne w Policealnym Studium Plastycznym — 
rekrutacja 2021/22

 
IV semestry
tygodniowa ilość godzin: do 33
tryb dzienny/ z możliwością organizacji zajęć popołudniowych
 
Przedmioty w 2 letnim cyklu kształcenia:
— projektowanie graficzne
— podstawy projektowania
— projektowanie multimedialne
— podstawy fotografii i filmu
 rzeźba
— rysunek i malarstwo
— historia sztuki
 
KANDYDACI
— absolwenci szkół średnich o profilu ogólnym, technicznym, plastycznym i innych
— osoby o różnym stopniu zaawansowania w zakresie technik graficznych (w tym początkujące)
— matura nie jest wymagana
— limit wieku: 23 lata
— kształcenie ukierunkowane na rozwój umiejętności artystycznych
— sposób prowadzenia zajęć dostosowany do stopnia zaawansowania słuchacza
— praktyczne wykorzystanie umiejętności (przy aktywności zawodowej)
— zindywidualizowane podejście do słuchacza
— możliwość projektowania na rzecz lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych, prywatnych       
    zleceniodawców
— współpraca ze środowiskiem: projekty edukacyjne, wystawy
    i prezentacje prac, wystawa prac dyplomowych
— udział w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
    i międzynarodowym
— plenery, wyjścia i wycieczki przedmiotowe
— pozalekcyjne kółka artystyczne — komputerowe wspomaganie projektowania, rysunek i malarstwo,     
    rzeźba, grafika warsztatowa, ceramika, fotografia i film, pozłotnictwo
— możliwość udziału w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+
 
EGZAMIN
Egzamin wstępny na specjalizację projektowanie graficzne obejmuje wykonanie dwóch kompozycji – rysunkowej i przestrzennej na zadany temat.
 
Egzaminy wstępne: 18 czerwca 2021, godz. 9.00
 
Termin składania dokumentów: do 17 czerwca 2021