LOGIN
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają w sekretariacie dokumenty potwierdzające wolę nauki w Liceum Sztuk Plastycznych w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2022 roku do godz. 15.00:

      • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
        w zawodzie plastyk danej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę — 
skierowanie
        do odbioru w sekretariacie szkoły

  • 2 zdjęcia

 

Niedostarczenie powyższych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki
w Liceum Sztuk Plastycznych.

 ____

UWAGA!

Lista osób przyjętych do 1 klasy Liceum Plastycznego w ZSP w Tarnowie
na rok szkolny 2022/23: 
lista_osób_przyjętych.pdf
Lista osób nieprzyjętych do 1 klasy Liceum Plastycznego w ZSP w Tarnowie
na rok szkolny 2022/23: 
lista_osób_nieprzyjętych.pdf


____

UWAGA!

Lista osób zakwalifikowanych do 1 klasy Liceum Plastycznego w ZSP w Tarnowie
na rok szkolny 2022/23:
lista_osób_zakwalifikowanych.pdf


Lista osób NIEzakwalifikowanych do 1 klasy Liceum Plastycznego w ZSP w Tarnowie
na rok szkolny 2022/23: 
lista_osób_niezakwalifikowanych.pdf

_______
 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW/ rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych 
5-letnie

 

Przedmioty artystyczne w cyklu kształcenia:

specjalizacje do wyboru: projektowanie graficzne, meblarstwo artystyczne, tkanina artystyczna, aranżacja wnętrz, renowacja mebli i wyrobów snycerskich

– podstawy projektowania
– projektowanie multimedialne
– podstawy fotografii i filmu
– rzeźba
– 
rysunek i malarstwo
– historia sztuki

Termin składania dokumentów: do 6 czerwca 2022 
Egzaminy wstępne: 9-10 czerwca 2022 / godz. 9.00

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych obejmuje:
– wykonanie kompozycji rysunkowej, malarskiej i przestrzennej na zadany temat,
– egzamin teoretyczny z historii sztuki.
 
Na egzaminy należy przynieść:
przybory malarskie, naczynie na wodę, farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle, ołówki, nożyczki, linijkę, cyrkiel, ekierkę, nóż introligatorski. Pozostałe materiały zapewnia szkoła.
 
Dla osób spoza Tarnowa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej. 
 
lnstagram: zsp_tarnow


ulotka_specjalizacje_egzamin_2022NIE PROWADZIMY naboru elektronicznego. Termin składania dokumentów — 6 czerwca.
______

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

regulamin rekrutacji


Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

podanie do Liceum Sztuk Plastycznych

terminy postępowania rekrutacyjnego LSP
oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu


Rekrutacja do Policealnego Studium Plastycznego

podanie do Policealnego Studium Plastycznego

terminy postępowania rekrutacyjnego PSP
oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

_______


UWAGA!
 
Dodatkowy termin konsultacji z rysunku i malarstwa — 16 maja, 16.00 — 17.00.UWAGA! Przedłużamy termin zapisów na KONSULTACJE!!!


Ze względu na duże zainteresowanie przedłużamy rejestracje na konsultacje do LSP i PSP! 
Spieszcie się! Ilość miejsc ograniczona!

 

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW do LSP i PSP

Drodzy kandydaci do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, już od 21 lutego 2022 rozpoczynamy zapisy na konsultacje!

W tym roku proponujemy Wam spotkania zdalne — będziemy łączyć się z Wami za pomocą aplikacji Teams.
Rejestracja kandydatów na konsultacje będzie prowadzona w formie elektronicznej.
Po rejestracji, kandydaci zostaną przydzieleni do zespołów Teams — informacja o terminie konsultacji wraz z dostępem do grupy i linkiem do zadań, zostanie Wam przekazana drogą elektroniczną, na podany adres mailowy.
Założenia do wykonania prac i zagadnienia z historii sztuki będą również dostępne po kliknięciu w link znajdujący się na naszej stronie internetowej a informacje o nauczanych specjalizacjach — po kliknięciu na daną dziedzinę na stronie rekrutacji oraz w harmonogramie Dni Otwartych ZSP.
Prace należy wykonać wg określonych założeń odnoszących się do wymagań egzaminacyjnych a następnie udostępnić podczas konsultacji.
Przydział do grup następuje wg kolejności zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat: tel. 14 622 21 41
Serdecznie zapraszamy!

Konsultacje KROK po kroku :-)

1. Zarejestruj się jako uczestnik konsultacji — wyślij swoje zgłoszenie / chęć udziału w konsultacjach na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE! W temacie wiadomości należy wpisać: ZGŁOSZENIE_imię_nazwisko_konsultacje

2. Po wysłaniu zgłoszenia, w ciągu kilku dni, otrzymasz wyznaczony termin konsultacji wraz
z dostępem do grupy Teams. Tematy będą również dostępne na naszej stronie internetowej.

3. Wykonaj zadania :-) w oparciu o przesłane wymagania.

4. Pamiętaj o sfotografowaniu lub zeskanowaniu wykonanych prac — skany lub zdjęcia należy załączyć/udostępnić podczas konsultacji. Zdjęcia powinny być czytelne, z możliwością powiększenia, wykonane przy odpowiednim oświetleniu. Zadanie z kompozycji przestrzennej należy sfotografować
z co najmniej kilku stron, w tym od góry, z uwzględnieniem detali.

5. Dołącz do spotkania Teams w wyznaczonym terminie — punktualnie o g. 16.00 :-)

6. Załącz / udostępnij na czacie swoje prace i zaczekaj na omówienie ich przez nauczyciela.________WAŻNE informacje

— PODCZAS KONSULTACJI WYMAGANY JEST MIKROFON — PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ, dostępu do internetu, mikrofonu oraz prawidłowego zapisu zdjęć i/lub skanów prac itp.
— konsultacje prowadzą nauczyciele ZSP— rysunku i malarstwa, rzeźby, historii sztuki
— spotkania odbywają się w małych grupach
— zapraszamy do zadawania pytań dotyczących szkoły, specjalizacji i egzaminów — na wszystkie chętnie odpowiemy :-)
— w przypadku problemów technicznych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
— adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. służy wyłącznie do zgłoszenia, prosimy nie załączać prac plastycznych.


________Harmonogram konsultacji do Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Plastycznego / na rok szkolny 2022/23

Każdy z kandydatów będzie miał możliwość uczestniczenia w trzech spotkaniach:
— rysunek i malarstwo
— kompozycja przestrzenna
— historia sztuki

Z zakresu rysunku i malarstwa kandydat będzie uczestniczył w konsultacjach w jednym
z sześciu terminów.


rysunek i malarstwo / LSP, PSP
g. 16.00 — 17.00

15.03.22 / wtorek
23.03.22/ środa
6.04.22 / środa
27.04.22 / środa
10.05.22 / wtorek
18.05.22 / środa

kompozycja przestrzenna / LSP, PSP
g. 16.00 — 17.00

24.05.22 / wtorek

historia sztuki / Liceum Sztuk Plastycznych / jak przygotować się do egzaminu
g. 16.00 — 17.00

7.06.22 / wtorek
Osoby chętne zapraszamy do przygotowania krótkiej wypowiedzi na temat wybranego zagadnienia.

historia sztuki / Policealne Studium Plastyczne / jak przygotować się do egzaminu
g. 16.00 — 17.00

13.06.22 / poniedziałek
Osoby chętne zapraszamy do przygotowania krótkiej wypowiedzi na temat wybranego zagadnienia.


Zapraszamy do obserwowania naszego facebooka — już wkrótce informacje o Dniach Otwartych,
i kolejnych spotkaniach Teams, podczas których nasi uczniowie i nauczyciele odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej szkoły a w szczególności specjalizacji.

 

Konsultacje — ZADANIA

Liceum Plastyczne:
zagadnienia_do_egzaminu_wstepnego_do_LSP_w_ZSP_Tarnow.pdf
konsultacje_zadanie_LSP_rys_i_mal_22.pdf
konsultacje_zadanie_kompozycja_22.pdf


Policealne Studium Plastyczne:

konsultacje_zadanie_rys_i_mal_PSP_22.pdf
zagadnienia_do_egzaminu_wstepnego_do_PSP_historia_sztuki.pdf

______


Informacje o specjalizacjach w Liceum Plastycznym:
projektowanie graficzne
aranżacja wnętrz
meblarstwo artystyczne
tkanina artystyczna

informator do LSP.pdf Informacje o specjalizacjach w Policealnym Studium Plastycznym:
renowacja mebli i wyrobów snycerskich
renowacja elementów architektury
projektowanie graficzne

informator do PSP.pdf


 

2021

_________

 

 
UWAGA!

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 1 klasy Policealnego Studium Plastycznego w ZSP w Tarnowie:
___________

L
ista osób zakwalifikowanych do Policealnego Studium Plastycznego w ZSP w Tarnowie:


_____________

UWAGA!

Lista osób zakwalifikowanych do 1 klasy Liceum Plastycznego w ZSP w Tarnowie: