LOGIN

2021

_________

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Plastycznego na

zdalne konsultacje! 

7 kwietnia — 31 maja 2021

od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 — 13.00

Zapraszamy do przesyłania zdjęć lub skanów minimum 2-3 prac (o dowolnej tematyce) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W tytule wiadomości prosimy napisać, jakiej szkoły dotyczy wiadomość — Liceum Sztuk Plastycznych, Policealnego Studium Plastycznego.
 
Czekamy na Wasze prace! 

Dni Otwarte: 29 — 30 kwietnia i 15 maja 2021


_________



RUSZA REKRUTACJA DO LICEUM SZTUK PLATYCZNYCH I POLICEALNEGO STUDIUM PLASTYCZNEGO!

Zapraszamy na kierunki

 

Liceum Sztuk Plastycznych:

projektowanie graficzne

aranżacja wnętrz

meblarstwo artystyczne

tkanina artystyczna

 

 

 

 

 

 

Policealne Studium Plastyczne:

renowacja mebli i wyrobów snycerskich

renowacja elementów architektury

— projektowanie graficzne – NOWOŚĆ 

 

RUSZA REKRUTACJA NA NOWY KIERUNEK!
Projektowanie graficzne w Policealnym Studium Plastycznym — 
rekrutacja 2021/22

 
IV semestry
tygodniowa ilość godzin: do 33
tryb dzienny/ z możliwością organizacji zajęć popołudniowych
 
Przedmioty w 2 letnim cyklu kształcenia:
— projektowanie graficzne
— podstawy projektowania
— projektowanie multimedialne
— podstawy fotografii i filmu
 rzeźba
— rysunek i malarstwo
— historia sztuki
 
KANDYDACI
— absolwenci szkół średnich o profilu ogólnym, technicznym, plastycznym i innych
— osoby o różnym stopniu zaawansowania w zakresie technik graficznych (w tym początkujące)
— matura nie jest wymagana
— limit wieku: 23 lata
— kształcenie ukierunkowane na rozwój umiejętności artystycznych
— sposób prowadzenia zajęć dostosowany do stopnia zaawansowania słuchacza
— praktyczne wykorzystanie umiejętności (przy aktywności zawodowej)
— zindywidualizowane podejście do słuchacza
— możliwość projektowania na rzecz lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych, prywatnych       
    zleceniodawców
— współpraca ze środowiskiem: projekty edukacyjne, wystawy
    i prezentacje prac, wystawa prac dyplomowych
— udział w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
    i międzynarodowym
— plenery, wyjścia i wycieczki przedmiotowe
— pozalekcyjne kółka artystyczne — komputerowe wspomaganie projektowania, rysunek i malarstwo,     
    rzeźba, grafika warsztatowa, ceramika, fotografia i film, pozłotnictwo
— możliwość udziału w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+
 
EGZAMIN
Egzamin wstępny na specjalizację projektowanie graficzne obejmuje wykonanie dwóch kompozycji – rysunkowej i przestrzennej na zadany temat.
 
Egzaminy wstępne: 18 czerwca 2021, godz. 9.00
 
Termin składania dokumentów: do 17 czerwca 2021
 
 
_________

 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz egzaminów już wkrótce na naszej stronie oraz profilach facebookowych: 
 

_______________________

 

 

 

2020

_________

 

 

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące podczas egzaminu wstępnego    /pdf/

 

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie odbędzie się

w dniu 10 lipca 2020 r. i będzie obejmował egzamin praktyczny z:

  • rysunku w godz. 9.00-10.00

  • malarstwa w godz. 10.15-11.15

  • kompozycji przestrzennej w godz. 11.30-13.00

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego dokumenty rekrutacyjne: podanie do szkoły, zaświadczenie

o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum sztuk plastycznych wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ewentualne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 8 lipca 2020 r.

 

Oryginały ww. dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego 10 lipca 2020 r.

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego w ustalonym terminie, rodzic kandydata dołącza do dokumentów pisemne oświadczenie, w którym wskazuje przyczynę niedotrzymania terminu. W tym wypadku ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mija 25 września 2020 r.

 

 

Na egzamin praktyczny należy przynieść:

przybory malarskie, naczynie na wodę, farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle, ołówki, nożyczki, linijkę, cyrkiel, ekierkę, nóż introligatorski.

Pozostałe materiały zapewnia szkoła.

 

 

Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie nie uczestniczy w systemie naboru elektronicznego.

Nabór do szkoły odbywa się w sposób tradycyjny w formie papierowej.

 

Ważna informacja!

Do 10 lipca 2020 r. należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, natomiast w dniach 13-18 sierpnia 2020 r. należy ostatecznie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

dokumenty:

Regulamin rekrutacji    /pdf/

Informacja o sposobie złożenia dokumentów rekrutacyjnych    /pdf/

Podanie LSP / RODO    /pdf/

Podanie PSP   /pdf/

Oświadczenie o wielodzietności    /pdf/

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka    /pdf/

 

REKRUTACJA STUDIUM / terminy egzaminów

 

 

Drodzy kandydaci!
Informujemy, że tegoroczny egzamin wstępny do szkół artystycznych będzie obejmował

jedynie egzamin praktyczny – egzamin ustny nie będzie przeprowadzany.
Egzaminu wstępny do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

będzie obejmował:

   Liceum Sztuk Plastycznych – egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

   Policealne Studium Plastyczne – egzamin praktyczny z rysunku i rzeźby.

 

Pomimo tego, zgodnie z wcześniejszymi założeniami udostępniamy zagadnienia, których znajomość miała być wymagana na egzaminie ustnym. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż przybliży Wam to tematykę i problematykę historii sztuki. Chętnie odpowiemy również na Wasze ewentualne pytania. 

 

 

 
 

Drodzy kandydaci do Zespołu Szkół Plastycznych 
w Tarnowie,
w maju 2020 roku będziecie mogli wziąć udział w zdalnych konsultacjach.

Możecie do nas przysyłać zdjęcia swoich prac o dowolnej tematyce oraz prac wykonanych wg określonych założeń odnoszących się do wymagań egzaminacyjnych. Dzięki temu będziecie mogli sprawdzić własne umiejętności. Zapraszamy też do zadawania pytań na temat samych egzaminów do szkoły, zagadnień z historii sztuki oraz na temat specjalizacji, w których kształcimy. Będziemy odpowiadać na wszystkie dręczące Was pytania.

Do kontaktu z Wami posłuży nam e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Czekamy tam na Was! 

 

W tytule wiadomości prosimy napisać, jakiego tematu dotyczy wiadomość np. malarstwo, aranżacja wnętrz, pytanie o..

__________

 

Założenia do wykonania prac, zagadnienia z historii sztuki oraz informacje o nauczanych specjalizacjach będą dostępne po kliknięciu na daną dziedzinę w poniższych harmonogramach konsultacji.

 

Harmonogram konsultacji dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

04 – 08 maja – malarstwo
11 – 15 maja – rysunek
18 – 22 maja – kompozycja przestrzenna
25 – 29 maja – historia sztuki 
04 – 29 maja – specjalizacje: aranżacja wnętrz, meblarstwo artystyczne, projektowanie graficzne, tkanina artystyczna

 

Harmonogram konsultacji dla kandydatów do Policealnego Studium Plastycznego
11 – 15 maja – rysunek
18 – 22 maja – rzeźba
25 – 29 maja – historia sztuki: renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja elementów architektury
04 – 29 maja – renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja elementów architektury

 

 

Dodatkowo, oprócz wykonanych zadań, zachęcamy Was również do przysyłania:

 – kompozycji przestrzennych lub rzeźb, wykonanych z plasteliny, papieru lub innego materiału. Mogą to być prace o dowolnej tematyce odnoszące się do natury lub z wyobraźni

– prac malarskich zarówno z wyobraźni jak i powstałych na podstawie obserwacji natury. Mogą to być np. przedstawienia postaci ludzkiej, martwej natury, portrety, pejzaże, zwierzęta, itd.

– prac rysunkowych i szkiców wykonanych na podstawie obserwacji natury. Mogą to być rysunki o różnorodnej tematyce

 

 

 

facebook POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE

facebook ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

 

 

 

 

 

_______________________