LOGIN

RYSUNEK I MALARSTWO

PROCES NAUCZANIA RYSUNKU I MALARSTWA OPRATY NA ZAŁOŻENIACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ REALIZOWANY JEST WEDŁUG PROGRAMU AUTORSKIEGO. Utalentowana młodzież uczestnicząca w zajeciach malarstwa ma szansę nabyć klasyczne wartości , solidny warsztat, biegłość techniczną, uchwycić charakter, zbudować intersesujące kompozycje, nastrój, operować w obrazie światłem i kolorem. Obcując z otwartymi na współpracę nauczycielami, uczniowie pracują w miłej i przyjemnej atmosferze, podejmując różne formy zajeć w pracowniach i plenerach. Zajęcia mają charakter warsztatowy co stwarza świetne warunki do prowadzenia każdego ucznia. Kluczowym momentem w edukacji młodego artysty jest poznawanie go podczas indywidualnych rozmów i korekt. To moment niezwykle istotny, pozwala określić potrzeby, prefernecje i obawy każdego ucznia. Otwarty i widzący świat młodzy człowiek, analizuje dostrzegalny kawałek świata - zatrrzymany kadr staje się koncepcją, zapisem myśli, śladem, znakiem, wyrazem emocji. Zapis procesu myślowego w analitycznej lub syntetycznej formie, pamięć i wyobraźnia, obserwacja zjawiska, zatrzymane w obrazie nabierją osobnej wartości. Z linji i plam uczniowie układają swój własny język malarski odzwierciedlający wrażliwie i bogate osobowości potrafiace wykorzystać wiedzę, wyobraźnię i intelekt. Różnorodność i oryginalność spojrzenia, świadczą o spontaniczności i dążeniu do PRAWDY. Ta sama martwa natura, postać, wnętrze czy pejzaż interpretowane i transformowene są w różnoraki sposób. Owa mnogość zaskakujących punktów widzenia, świadomość środków artystycznego wyrazu , a przede wszystkim indywidualność uczniów - zdumiewa. Z satysfakcją patrzy się na kogoś, kto wytrwale przez kilka lat pracował i dostrzega własny proces twórczy. Wraz z rozwjem osobowości przemienia i krystalizuje się jego FORMA. Prywatny język malarski, autonomiczny, ciąglę poszukujący, odkrywający, definiujacy na nowo, wypowiadający rzeczy najistotniejsze, staje się szansą na zbliżenie się do SENSU, a może nawet na odnalezienie go...

 

 

 

pracownia mgr Magdaleny Miłoś-Kuty

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

pracownia dr Anny Śliwińskiej-Kukli

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

pracownia dr Aleksandry Zuby-Benn

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

pracownia mgr Tymoteusza Chliszcza

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

pracownia mgr Łukasza Wojtanowskiego

program nauczania

wymagania edukacyjne

 

Treści nauczania / http://cea.home.pl/prawo/?page_id=967

1. Rysunek i malarstwo – ich struktura i logika.

2. Środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast.

3. Komponowanie na płaszczyźnie, role proporcji i konstrukcji, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem.

4. Przestrzeń w rysunku i malarstwie – różne sposoby przedstawienia głębi w obrazie.

5. Szkice i studia rysunkowe oraz malarskie w oparciu o naturę i wyobraźnię.

6. Interpretacja jako forma ekspresji.

7. Percepcja wizualna zjawisk otaczającego świata.

8. Związki dzieła sztuki malarskiej z człowiekiem, szczególnie z jego wnętrzem, przeżyciami, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.

9. Analiza i synteza formy. Treści dzieła malarskiego.

10. Techniki rysunkowe i malarskie a wyraz artystyczny tworzonego dzieła.

Osiągnięcia uczniów

1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym.

2. Wyrażanie swoich doznań, przeżyć, poglądów itp. językiem malarskim.

3. Kreatywne myślenie i działanie w malarstwie, rysunku i szeroko pojętym działaniu artystycznym.

4. Postrzeganie dzieła sztuki malarskiej w szerokim związku z życiem społecznym oraz życiem wewnętrznym człowieka.

5. Opanowanie warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rysunku i malarstwa.

6. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich łączenie w proces tworzenia.

7. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.

8. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

 

 

Z życia pracowni RYSUNKU I MALARSTWA: