LOGIN

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

Nauczanie przedmiotu podstawy fotografii i filmu oparte jest na moim autorskim programie, którego koncepcja uwzględnia wiedzę i umiejętności jakie powinni opanować uczniowie na lekcjach podstaw fotografii i filmu techniką video w podstawowym cyklu kształcenia. W nauczaniu realizuję cele edukacyjne, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju umysłu, osobowości i umiejętności uczniów. Poprzez wykorzystanie założonych treści kształcenia, dochodzę do zaplanowanych osiągnięć edukacyjnych. Poza podstawowym cyklem kształcenia realizowanym ze wszystkimi uczniami, z chętnymi uczniami realizuję dodatkowe zadania edukacyjne z fotografii. Dotyczy to uczniów szczególnie zainteresowanych tematami zawartymi w programie w formie rozszerzonej, ściśle związanej z indywidualnymi zainteresowaniami, twórczymi poszukiwaniami uczniów. Rozszerzone zadania edukacyjne z fotografii realizuję poprzez organizowanie:- Plenerów tematycznych, wycieczek dydaktycznych,- Wystaw szkolnych i pozaszkolnych- prowadzenie zajęć kółka fotograficznego. Zapraszam na stronę pracowni fotograficznej - Marek Kalafarski.

 

nauczyciel: mgr Marek Kalafarski

program nauczania

wymagania edukacyjne