LOGIN

RENOWACJA MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

Policealne  Studium Plastyczne jest jedyną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej w Polsce kształcącą w zakresie Renowacji mebli i wyrobów snycerskich. Jest również szkołą dającą uprawnienia do konserwacji mebli zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, gdyż żadna uczelnia artystyczna nie kształci konserwatorów w tej specjalności.

W latach 2007 - 2011 Zespół Szkół Plastycznych w wyniku przeprowadzonego remontu i rozbudowy oraz doposażenia w nowoczesne narzędzia i urządzenia stał się jednostką edukacyjną oferującą komfortowe warunki nauczania.

W wyniku remontu i rozbudowy Policealne Zawodowe Studium Plastyczne zyskało zmodernizowaną bazę lokalową oraz nowoczesne wyposażenie pracowni Renowacji mebli i wyrobów snycerskich. Profesjonalne zaplecze warsztatowe (unikalne nawet wśród ośrodków akademickich) umożliwia nauczanie renowacji mebli zarówno w obrębie technik tradycyjnych jak i innowacyjnych. Studium dysponuje nowoczesnymi urządzeniami specjalistycznymi umożliwiającymi zastosowanie:

- techniki laserowej do oczyszczania obiektów i usuwania nawarstwień,
- neutralnej fumigacji (likwidacja szkodników drewna w gazach neutralnych),
- dekontaminacji w atmosferze ozonu (interwencyjne odkażanie, eliminowanie grzybów
i pleśni),
- metody tzw. bezpiecznych paczek oczekujących (bezpieczne przechowywanie zabytków)

Stanowisko pracy każdego słuchacza jest profesjonalnie wyposażone. Każdy słuchacz otrzymuje do dyspozycji indywidualną szafkę narzędziową zawierającą zestaw narzędzi do obróbki ręcznej drewna. Warsztaty wyposażone są w nowoczesne elektronarzędzia, maszyny stolarskie oraz urządzenia specjalistyczne umożliwiające sprawne przeprowadzenie procesu konserwatorskiego na profesjonalnym poziomie.

Nauka renowacji mebli prowadzona jest na zabytkowych obiektach powierzonych Studium do konserwacji, zarówno przez instytucje jak i osoby prywatne. Dzięki stałej współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, najzdolniejsi słuchacze Studium mają możliwość realizacji prac dyplomowych w oparciu o obiekty pochodzące ze zbiorów tychże muzeów. Natomiast wieloletnie kontakty ze środowiskiem kolekcjonerskim dają słuchaczom możliwość przeprowadzania procesu konserwacji na interesujących przykładach mebli zabytkowych z bogatych zbiorów prywatnych. 
Nauka specjalizacji jest realizowana nieprzerwanie od momentu powołania Studium w 1975 roku. W tym czasie wykształcona została szeroka rzesza specjalistów w tej dziedzinie, którzy są cenieni w środowisku konserwatorskim. Szkoła przez cały ten okres nabywała doświadczenia w przygotowywania swoich absolwentów do rywalizacji na rynku pracy w kraju jak i za granicą. Wielu naszych absolwentów prowadzi działalność w zakresie konserwacji mebli nie tylko w kraju ale również na rynku europejskim oraz amerykańskim.

więcej: http://www.studium.zsp.tarnow.pl/p_renowacja.html