LOGIN

RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

W latach 2007 - 2011 przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Pracownie Renowacji elementów architektury zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia i urządzenia umożliwiające nauczanie specjalności zarówno w zakresie technik tradycyjnych jak i innowacyjnych na profesjonalnym poziomie. Studium posiada między innymi specjalistyczne urządzenie laserowe stosowane do usuwania nawarstwień i oczyszczania dzieł sztuki.

O atrakcyjność specjalności w zakresie renowacji elementów architektury decyduje wzrastające zapotrzebowanie wśród pracodawców na wyspecjalizowanych w tej dziedzinie renowatorów. Wynika to ze wzmożonego w ostatnim czasie zainteresowania tego typu usługami wśród inwestorów oraz możliwością pozyskiwania przez nich środków finansowych z funduszy unijnych na tego typu działalność.


Program nauczania renowacji elementów architektury

 

W trakcie pierwszego roku nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, podstawowych technik oraz narzędzi i urządzeń stosowanych w procesie renowacji elementów architektury. W trakcie tego etapu edukacji słuchacze poprzez ćwiczenia praktyczne nabywają umiejętności wykonywania podstawowych technik stosowanych w renowacji elementów architektury.


W trakcie drugiego roku nauki słuchacze w oparciu o zdobyte na wcześniejszym etapie edukacji wiadomości i umiejętności, wykonują ćwiczenia z zakresu renowacji elementów architektury przy oryginalnych obiektach zabytkowych. Ćwiczenia te mają na celu kształtowanie umiejętności zastosowania oraz doboru odpowiednich technik renowacyjnych do konkretnych problemów konserwatorskich zastanych w obiekcie.

W czwartym, dyplomowym semestrze, słuchacze wykonują pełną renowację zabytkowych elementów architektonicznych wraz z dokumentacją rysunkową, fotograficzną i pisemną, ilustrującą przebieg prac. Prace będą prowadzone samodzielnie lub w zespołach w zależności od wielkości obiektu oraz jego stanu.

Proces edukacji kształtowany jest w oparciu o bogate, nabywane na przestrzeni minionych lat doświadczenia, w odwołaniu do najlepszych osiągnięć edukacyjnych oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące wzorce i tendencje panujące w konserwacji.

Stanowisko pracy słuchacza jest profesjonalnie wyposażone. Materiały do prac zapewnia szkoła.