LOGIN

Informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję, że Administratorem jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Stanisława Westwalewicza 6, 33-100 Tarnów, reprezentowany przez dyrektora. 

 

Kontakt do Administratora: tel. 14 622 21 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. 

 

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom wyłącznie na podstawie
i w granicach przepisów prawa. 

 

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

 

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także
w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach jej wycofania. 

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Jolanta Gruca 

tel.: 14 622 21 41 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.