LOGIN

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie w 2021 r. realizuje zadanie pn. „Zakup
i modernizacja wyposażenia pracowni artystycznych ZSP w Tarnowie” w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Nazwa Programu
: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Nazwa zadania: „Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni artystycznych ZSP w Tarnowie”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 64 912,00 złotych.

Opis zadania: Zakup 12 zestawów komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym, składających się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury i myszy oraz pętli indukcyjnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.