LOGIN

REKRUTACJA DO STUDIUM TRWA!!!

 

29 lipca 2021 roku zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający do Policealnego Studium Plastycznego na specjalizacje:

 

— projektowanie graficzne

— renowacja elementów architektury

— renowacja mebli i wyrobów snycerskich

 

 
ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE!!!

 


Dokumenty rekrutacyjne:

 

  • podanie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Policealnym Studium Plastycznym wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego w ustalonym terminie, kandydat dołącza do dokumentów pisemne oświadczenie, w którym wskazuje przyczynę niedotrzymania terminu.

W tym wypadku ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mija 24 września 2021 r.

  

  • ewentualne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.

 

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

 

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

 ul. Westwalewicza 6

33-100 TarnówDopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przesłanie skanów powyższych dokumentów na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule wpisując rekrutacjaPSP_imie i nazwisko kandydata.

Oryginały przesłanych dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w dniu egzaminu.

Egzamin wstępny odbędzie się 29 lipca 2021 r. wg następującego harmonogramu:

 

— wykonanie kompozycji rysunkowej 9.00 – 10.30

— wykonanie kompozycji przestrzennej 11.00 – 12.30

 

Na egzamin praktyczny należy przynieść:

 

przybory do rysowania i modelowania m.in. ołówki, czarne kredki, pisaki lub markery, czarny tusz i pędzle, klej w sztyfcie, linijkę, ekierkę i cyrkiel, gumkę, nożyczki i nóż introligatorski.

 

Szkoła zapewnia zdającemu karton do wykonania kompozycji rysunkowej oraz materiały do wykonania kompozycji przestrzennej.

 

Dokumenty:

Podanie PSP/RODO

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 14 622 21 41.

 

 

 


____________

 

 

INFORMACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022.pdf 


____________

  

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły w trybie NAUCZANIA HYBRYDOWEGO od dnia 17.05.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

 

Zarządzenie_29_2021.pdf

 

 

 ____________

 
 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 03.05.2021 r.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

 

Zarządzenie_28_2021.pdf

 

 

 ____________

 

 

 UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły do dnia 02.05.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie.pdf

 ____________

 UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły do dnia 25.04.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie_26_2021.pdf

 ____________

 

 

 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły do dnia 18.04.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie_22_2021.pdf

 ____________
Informujemy, że tegoroczny egzamin dyplomowy w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie odbędzie się w dniach 12 - 22 kwietnia 2021 roku. 

 

 


____________

 

 

 


UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły w dniach 22.03–11.04.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie_18_2021.pdf

 
____________

 

 

 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły w dniach 15.03–28.03.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie_14_2021.pdf
____________
UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły w dniach 15.02–28.02.2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie_9_2021.pdf

 

 

______________ 

 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 1 lutego do 14 lutego 2021 r. oraz zmian w terminach zebrań z rodzicami klas maturalnych

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami: 

Zarządzenie_6_2021.pdf

Zarządzenie_7_2021.pdf

 

 

____________

 

 

UWAGA! — Zmiana sposobu realizacji tkaniny artystycznej w klasach 4A i 4B w piątek 29.01.2021r.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem: 

 

zarządzenie.pdf

 

______________

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, z przykrością informujemy o odwołaniu uroczystego wernisażu w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie zaplanowanego na dzień 29.01.2021 r.

 

Laureatów IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być...”: „Kolory świata” i ich nauczycieli/opiekunów zapraszamy po odbiór nagród, dyplomów oraz prac do siedziby Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie  przy ulicy Westwalewicza 6.

 

Wszystkie nadesłane na Konkurs prace należy odebrać w terminie od 29. 01. do 05.03.2021 r. w godzinach 8-15. Po wskazanym terminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane prace.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu interesujących i oryginalnych prac oraz dziękujemy za liczny udział w konkursie.

 

 
Szczegółowe informacje o wynikach: http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/konkursy

 

 

________________

 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem: 

Zarządzenie_1_2020.pdf

 

_____________

 


Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie informuje, że w Wigilię Bożego Narodzenia – (piątek) 24 grudnia 2020r.  szkoła będzie zamknięta.  
Za wszelkie niedogodności przepraszamy oraz Życzymy zdrowych i radosnych Świąt.

 

_________

 

 

 

 

 

UWAGA!— Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 30 listopada 2020r.

 

Zgodnie z §2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r., poz. 2087),  od dnia 30 listopada 2020r. do  dnia 3 stycznia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć ogólnokształcących i artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, ustalony przez dyrektora szkoły.

 

W związku z powyższym w okresie od 30.11.2020r. do 03.01.2021r. w Zespole Szkół Plastycznych 
w Tarnowie wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz większość przedmiotów artystycznych, będą  nauczane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365.

 

Wyjątek stanowią zajęcia w zakresie meblarstwa artystycznego (wszystkie grupy) oraz tkaniny artystycznej (wszystkie grupy, z wyłączeniem klas 6OSSP oraz 4A, 4B LSP). Z uwagi na specyfikę tych specjalizacji artystycznych od dnia 30.11.2020r. będą realizowane stacjonarnie na terenie szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. W przypadku klas dyplomowych zajęcia stacjonarne w zakresie tkaniny artystycznej będą realizowane według następującego harmonogramu:

 

  • w klasie 6 OSSP w dniach 8.12.2020r. i 22.12.2020r.;
  • w klasach 4A, 4B LSP w dniach 4.12.2020r. oraz 18.12.2020r.
  • nauczanie indywidualne z zakresu tkaniny artystycznej uczennicy kl. 6 OSSP w dniach 7.12.2020r. oraz 21.12.2020r.

 

Wszystkie zajęcia realizowane zdalnie odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Dla wszystkich uczniów uczestniczących w danym dniu w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły będą udostępnione stanowiska komputerowe umożliwiające udział w pozostałych lekcjach w trybie zdalnym. Młodzież proszona jest o przyniesienie ze sobą słuchawek.

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych, zgodnie z ustalonym planem lekcji.  

Od dnia 30 listopada 2020 roku pedagog szkolny i bibliotekarz przechodzą w tryb pracy stacjonarnej 
i sprawują opiekę nad uczniami uczestniczącymi w lekcjach zdalnych na terenie szkoły według ustalonego harmonogramu.
__________

WAŻNA INFORMACJA

 

W dniu 09.11.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły polegające na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 29 listopada 2020 r.


W Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie wszystkie przedmioty będą nauczane zdalnie według obowiązującego planu lekcji – wyjątek będą stanowić jedynie konsultacje organizowane dla uczniów klas 4a i 4b LSP oraz 6 OSSP z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym 
lub maturalnym oraz zajęcia, których nie można realizować zdalnie. Informacja o organizacji danych zajęć w formie stacjonarnej będzie ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz przesyłana pocztą elektroniczną do uczniów. 

 

Zgodnie z powyższym informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. zajęcia meblarstwa artystycznego w klasie 6 OSSP będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji. Z tkaniny artystycznej przeprowadzone zostaną konsultacje na terenie szkoły, dla uczniów klasy 6OSSP w dniach 10 i 24.11.2020r. oraz dla uczniów klas 4a, 4b LSP w dniach 13 i 27.11.2020r.

 

 

 

________

 

 ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020r. 

 

Zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. 

Ograniczenie polega na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

W związku z powyższym w naszej szkole w ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystkie zajęcia, również specjalizacje artystyczne, będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365 według planu lekcji sprzed 19.10.2020r. (w dniu nauki specjalizacji odbywają się zatem również pozostałe lekcje). 

 

Na czas pracy w trybie zdalnym rezygnujemy z przesunięć. Oznacza to, że lekcje, które rozpoczynały

się o godz. 7.30 lub o godz. 7.45 będą realizowane od godz. 8.00.

 

 

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS MATURALNYCH

Informujemy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas maturalnych, zaplanowane na wtorek 20 października 2020r., zostają przesunięte na kolejny wtorek 27 października 2020r. o godz. 17:00.

Jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, zebrania odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio Rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Zapraszamy.

 

 

 

____________

 

WAŻNA INFORMACJA!!!

 

 

Informacja o sposobie organizacji pracy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 

1. Od dnia 19.10.2020r. w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie prowadzenie zajęć stacjonarnych zostaje ograniczone do specjalizacji artystycznych, natomiast pozostałe przedmioty realizowane są w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365, w tym w szczególności: 

 

Outlook – poczta elektroniczna umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami z wykorzystaniem przydzielonych adresów mailowych,

One Drive – dysk, na którym nauczyciele udostępniają uczniom materiały, pliki, dokumenty oraz źródła niezbędne do realizacji treści programowych, 

Microsoft Teams – aplikacja umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami oraz prowadzenie zajęć, konsultacji i korekt online. 

 

2. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy w trybie zdalnym oraz stacjonarnym zgodnie z przydzielonym planem lekcji. W przypadku braku możliwości technicznych do prowadzenia zajęć na odległość zgłoszonych przez nauczyciela, szkoła umożliwia pracę na komputerach szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

 

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

 

4. Organizacja zajęć zdalnych 

 

— Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. 

— Nauczyciele prowadzą lekcje online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub przekazują uczniom informację o temacie zajęć oraz materiały edukacyjne na dysku OneDrive, w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

— Jeśli zajęcia nie są lekcją online nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu z uczniami w trakcie zajęć i udzielania im niezbędnych wyjaśnień do zadanego materiału. Obowiązkiem uczniów jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia. 

— Obecność uczniów na zajęciach jest monitorowana. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia, jeśli nie uczestniczył w lekcji online lub nie zapoznał się z przekazanymi materiałami w wyznaczonym terminie. 

— Zajęcia z przedmiotów artystycznych realizowane w blokach lekcyjnych obejmują część teoretyczną, wprowadzenie do zajęć, omówienie zagadnienia oraz czas na korektę indywidualną lub/i zbiorową; uczniowie pracują w czasie przeznaczonym na dane zajęcia pozostając w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym. 

 

5. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez przekazanie wychowawcy, drogą mailową lub telefonicznie, informacji o przyczynach nieuczestniczenia ucznia w zajęciach. 

 

6. Nauczyciele na bieżąco dokonują oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje, prace plastyczne udokumentowane fotograficznie lub w formie cyfrowej. Informację zwrotną o ocenach nauczyciele przekazują drogą mailową bezpośrednio danemu uczniowi. 

7. Rodzice pozostają w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą. W przypadku potrzeby indywidualnej rozmowy z nauczycielem konkretnego przedmiotu, termin i formę kontaktu ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicem i danym nauczycielem. 

 

8. Pedagog szkolny i bibliotekarz w dniach zawieszenia zajęć prowadzą dyżur dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojego urzędowania, z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365

 

 

 ___________

 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w strefach żółtych i czerwonych

oraz zapowiadanym objęciem miasta Tarnowa strefą czerwoną szkoła przechodzi w tryb pracy zdalnej od dnia 19.10.2020r.,

 

W dniu dzisiejszym ogłoszony został Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Zapowiadany kształt regulacji prawnych w liceach sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych przewiduje ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do specjalizacji artystycznych i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do pozostałych przedmiotów.

 

Do czasu wejścia w życie ww. przepisów nauczanie w naszej szkole będzie prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym. Informacja o rozpoczęciu nauczania stacjonarnego w zakresie specjalizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i przesłana drogą mailową do wszystkich uczniów. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, prosimy o regularne monitorowanie strony internetowej szkoły oraz poczty elektronicznej.

 

 

___________

 

mLegitymacja szkolna w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie


Informujemy, że nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnej legitymacji.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:
– potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły
– skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

W przypadku utraty ważności "tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie unieważniać dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Szczegółowe informacje odnośnie udostępniania mLegitymacji oraz jej uruchomienia zawarto w procedurze udostępniania mLegitymacji (link poniżej).

Wniosek o mLegitymację
Procedura udostępniania mLegitymacji
Instrukcja_________

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku na boisku szkolnym

w dwóch turach. Klasy pierwsze i drugie Liceum Sztuk Plastycznych zapraszamy na godzinę 9.00, natomiast klasy trzecie i czwarte Liceum Sztuk Plastycznych oraz piątą i szóstą Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych na godzinę 11.00. W razie wystąpienia niesprzyjającej pogody uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej. 

 

Nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego będzie transmitowane on-line o godzinie 8.00 na stronie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Tarnowie.

 

 _______

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2020 r. (dokumenty do pobrania)

 

 

 

UWAGA! Ważne komunikaty!

 

Konsultacje dla uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 01 do 05 czerwca 2020r. uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły oraz skorzystać z biblioteki szkolnej. 

Szczegółowy harmonogram dyżurów nauczycieli oraz zasady udziału w konsultacjach zostały przesłane uczniom na klasowe adresy mailowe.

 

 

Konsultacje dla Rodziców

02.04.2020r.(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców z użyciem narzędzi Microsoft Office 365 udostępnionych uczniom (poczta, Microsoft Teams). Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Nauczanie zdalne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493) w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie realizuje zadania dydaktyczne

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy zostaną przekazane każdemu uczniowi drogą elektroniczną.

 

 

Zawieszenie zajęć w ZSP

W związku z podjętymi w kraju działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020r.

W tych dniach młodzież powinna pozostać w domu.

 

Przypominamy, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa  w dniach 12 – 25.03.2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze

i opiekuńcze. 

W tych dniach szkoła jest zamknięta dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi uczniowie pozostają

w domach i realizują zadania wyznaczone przez nauczycieli.  Przypominamy, że zawieszenie zajęć

w szkole nie oznacza dni wolnych. Apelujemy o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń.

 

 

Kontakt

We wszystkich sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i zaleceniami: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.gov.pl/web/koronawirus/uczniu-i-studencie--zostan-w-domu-i-ogranicz-kontakty-towarzyskiehttps://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

 

REKOMENDACJE  Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół / komunikat / pdf / 

 

 

Odwołane akcje i imprezy szkolne

UWAGA! W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowana na dzień 20 marca 2020 roku akcja artystyczna „Tarnów rysuje” zostaje odwołana.

 

UWAGA! W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowany na dzień 17 marca 2020 roku wernisaż projektu AWANGARDA zostaje odwołany.